Jei geras jis tiktai geradariams,
Tai kokią vertę turi jo gerumas?
Kas ir kenkėjams bus vienodai geras,
Tik tas gerųjų laikomas geru! 
Višnušarmanas
 


Paieška:

YouTube
Baimė
Gėda
Godumas
Emocijos
Humoras
Kaltė
Kančia
Laimė
Laisvė
Liūdesys
Meilė
Nerimas
Panieka
Pyktis
Patyčios
Pavydas
Pilnatvė
Puikybė
Ramybė
Romantika
Skriauda
Vienatvė

Jausmai

Nors visuomenė ir padarė didelę technologinę pažangą, bet, deja, kalbant apie jausmus, bent jau apie meilę, didelė dalis žmonių liko nemokšos. 

(Albisetti, Valerio. Laisvė mylėti. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2015, 53p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Protas nesugeba ilgai vaidinti širdies vaidmens. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 29p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Jeigu išmokstame sugyventi su jausmais, o ne su jais kovoti, kūno apraiškose įžvelgiame nebe grėsmę, o naudingas nuorodas į savo istoriją. 

(Miller, Alice. Kūno maištas. Vilnius: Vaga. 2012, 90p.)
Balsuoti:
 4.8 (14)
Komentarai (0)
Jausmai - tai kūno gėrio ir blogio, tiesos ir melo, liūdesio ir džiaugsmo, skausmo ir malonumo supratimas. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 75p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Jausmai niekada nesilaiko įsikibę į mus. Tai mes į juos įsikimbame. Jausmas, kaip ir kiekvienai galiai, tereikia tekėti laisva srove. O mes pastveriame juos ir neleidžiame. Tad paleiskime, tegul jie sau teka! 

(Vitale, Joe. Raktas. Vilnius: Alma littera. 2010, 184p.)
Balsuoti:
 4.7 (14)
Komentarai (0)
Visuomenė propaguoja materialius jausmų pakaitus – maistą, tabletes ir pan.

(Polukordienė, Kristina Ona. Netekčių psichologija. Vilnius: Panevėžio spaustuvė. 2008, 22p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... nė vienas jausmas - kaip, pavyzdžiui, meilė - nesensta drauge su kūnu. Jausmai - dalis man nepažįstamo pasaulio, tačiau tai pasaulis, kur nėra nei laiko, niu erdvės, nei ribų. 

(Coelho, Paulo. Brida. Vilnius: Vaga. 2008, 194p.)
Balsuoti:
 3.3 (6)
Komentarai (0)
... jausmai nesutramdomi kaip laukiniai žirgai, jiems tramdyti reikia išminties.

(Coelho, Paulo. Brida. Vilnius: Vaga. 2008, 173p.)
Balsuoti:
 3.9 (8)
Komentarai (0)
Jausmų impulsai yra tai, ką paprastai žmonės vadina emocijomis. Emocijos būna dviejų rūšių: natūralios, arba amžinos, taip pat dirbtinės, arba prigimties deformuotos. Meilė natūrali, ji ateina iš pažinimo ir jai būdinga išlikti evoliucijos raidoje. Neapykanta - tai prigimties iškreipta meilė, arba nemokšiškumo pagimdyta reakcija. Taip matome, kad narsa amžina, o baimė - prigimties iškreiptas narsumas. Gailestingumas amžinas, o apgailestavimas, antipatija, pasišlykštėjimas ir t. t. - tai prigimties deformacijos. Tos, kurios yra amžinos - meilė, narsa, gailestingumas, teisingi ir kilnūs siekiai, - yra Būties Dėsniai, o visa kita - tai, kas prieštarauja Būties Dėsniams. 

(Aurobindo, Šri. Dievo valanda. Kaunas: Kalendorius. 2005, 90p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Žmogus valgo duoną, vaisius, daržoves, žuvį, daug ką... Jausmų sfera turi ne mažesnį įvairaus peno pasirinkimą kaip fizinė. Vienus jausmus galima palyginti su mėsinės gaminiais - kraujine dešra, kumpiu, kitus - su vynu, vaisiais, daržovėmis. Tačiau žmonės jausmų pasaulio nepažįsta, vartoja, kas papuola ir dėl to serga. Jie privalo žinoti, kad negalima vartoti nuodingų "produktų", tokių, kaip pyktis, pagieža, pavydas ir ypač - pernelyg jausminga meilė, nes joje yra labai daug kenksmingų elementų.

Balsuoti:
 4.4 (10)
Komentarai (1)
Surasta: 16
1 2