Geras charakteris yra tik tuomet, kai suderinamos visos mūsų priešingos savybės. Neužtenka laikytis virtinės tarpusavyje derančių savybių, nesuderinant priešingų. Idant suvoktume autoriaus prasmę, reikia suderinti visas priešingas vietas.  
Paskalis, Blezas
 


Paieška:

YouTube
Depresija Kančia Skausmas Nelaimės

Liūdesys

Žinau iš savo patyrimo. Jei mane kas erzina ir veda iš kantrybės, aš šoku ir bėgu į sodą, kur vaikščiodama sudainuoju keletą melodijų, ir pyktis išgaruoja ... bloga nuotaika vis tiek, kaip tinginystė, ji tam tikra tinginystės rūšis. Mūsų prigimtis itin į ją linkusi, o vis dėlto, jei tik turime jėgos prisiversti, darbas mums degte dega rankose, ir dirbdami mes randame tikrą džiaugsmą. 

(Gėtė, Johanas Volfgangas fon. Jaunojo Verterio kančios. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1963, 43p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... jis pats gyveno amžinoj nesantaikoj su savim, todėl ir kitų būsena jam atrodė įtartina ir apniukus ... 

(Gėtė, Johanas Volfgangas fon. Jaunojo Verterio kančios. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1963, 133p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Mes neilgai liūdime dėl draugų nelaimių, jeigu jos sudaro mums sąlygas parodyti draugas savo užuojautą. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 57p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Kartais, liedami ašaras, apgauname jomis ne tiktai kitus, bet ir save. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 85p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... kiekvienas slepia sieloje didžiulį liūdesį. 

(Coelho, Paulo. Zahiras. Vilnius: Vaga. 2006, 120p.)
Balsuoti:
 4.8 (21)
Komentarai (0)
Estera klausia, kodėl žmonės liūdni.
- Tai paprasta, - atsako senis. - Jie tapatinasi su savo asmenine istorija. Visi žmonės mano, kad šio gyvenimo tikslas - įgyvendinti kokį nors planą. Niekas nekelia sau klausimo, ar tas planas jo paties sukurtas, ar primestas iš šalies. Jie kaupia savyje kitų žmonių patirtį, prisiminimus, mintis, ir ta našta pasidaro jiems per sunki. Ir tada jie pamiršta savo svajones. 

(Coelho, Paulo. Zahiras. Vilnius: Vaga. 2006, 191p.)
Balsuoti:
 4.6 (10)
Komentarai (0)
Liūdesio šaknys glūdi viename iš dviejų šaltinių - esu arba patenkinęs savo įgeidį, arba jo nepatenkinęs. Bet kuriuo atveju rezultatas yra liūdesys. Įgeidis reiškia "privalau tai gauti tuoj pat". 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
- Kai kurie žmonės, būdami dar baisiai jauni, ima liūdėti, - kalbėjo jis. - Rodos, nebūtų nė priežasties, bet, matyt, jie tokie jau užgimė. Jie lengviau susižeidžia, veikiau pavargsta, greičiau pravirksta, ilgiau pamena ir todėl, kaip sakiau, anksčiau už kitus žmones pradeda liūdėti. Aš tai gerai žinau, nes ir pats esu toks. 

(Bredberis, Rėjus. Pienių vynas. Vilnius: Tyto alba. 2007, 248-249p.)
Balsuoti:
 4.2 (18)
Komentarai (0)
Kuo giliau į jūsų esybę įsismelkia liūdesys, tuo daugiau džiaugsmo galite savyje sutalpinti. 

(Gibran, Kahlil. Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 2008, 39p.)
Balsuoti:
 4.5 (12)
Komentarai (0)
Tu ne toks, koks atrodai liūdesio valandėlėmis. Tu daug didesnis. 

(Coelho, Paulo. Šviesos kario vadovas. Vilnius: Vaga. 2003, 114p.)
Balsuoti:
 4.5 (11)
Komentarai (0)
Surasta: 34
1 2 3 4