Teisingumo skeptrą valdovui pakėlus,
Jam puls į kojas visi. 
Thiruvalluvar
 


Depresija Kančia Skausmas Nelaimės

Liūdesys

Mes neilgai liūdime dėl draugų nelaimių, jeigu jos sudaro mums sąlygas parodyti draugas savo užuojautą. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 57p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Kartais, liedami ašaras, apgauname jomis ne tiktai kitus, bet ir save. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 85p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... kiekvienas slepia sieloje didžiulį liūdesį. 

(Coelho, Paulo. Zahiras. Vilnius: Vaga. 2006, 120p.)
Balsuoti:
 4.8 (19)
Komentarai (0)
Estera klausia, kodėl žmonės liūdni.
- Tai paprasta, - atsako senis. - Jie tapatinasi su savo asmenine istorija. Visi žmonės mano, kad šio gyvenimo tikslas - įgyvendinti kokį nors planą. Niekas nekelia sau klausimo, ar tas planas jo paties sukurtas, ar primestas iš šalies. Jie kaupia savyje kitų žmonių patirtį, prisiminimus, mintis, ir ta našta pasidaro jiems per sunki. Ir tada jie pamiršta savo svajones. 

(Coelho, Paulo. Zahiras. Vilnius: Vaga. 2006, 191p.)
Balsuoti:
 4.6 (9)
Komentarai (0)
Liūdesio šaknys glūdi viename iš dviejų šaltinių - esu arba patenkinęs savo įgeidį, arba jo nepatenkinęs. Bet kuriuo atveju rezultatas yra liūdesys. Įgeidis reiškia "privalau tai gauti tuoj pat". 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
- Kai kurie žmonės, būdami dar baisiai jauni, ima liūdėti, - kalbėjo jis. - Rodos, nebūtų nė priežasties, bet, matyt, jie tokie jau užgimė. Jie lengviau susižeidžia, veikiau pavargsta, greičiau pravirksta, ilgiau pamena ir todėl, kaip sakiau, anksčiau už kitus žmones pradeda liūdėti. Aš tai gerai žinau, nes ir pats esu toks. 

(Bredberis, Rėjus. Pienių vynas. Vilnius: Tyto alba. 2007, 248-249p.)
Balsuoti:
 4.2 (18)
Komentarai (0)
Kuo giliau į jūsų esybę įsismelkia liūdesys, tuo daugiau džiaugsmo galite savyje sutalpinti. 

(Gibran, Kahlil. Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 2008, 39p.)
Balsuoti:
 4.5 (12)
Komentarai (0)
Tu ne toks, koks atrodai liūdesio valandėlėmis. Tu daug didesnis. 

(Coelho, Paulo. Šviesos kario vadovas. Vilnius: Vaga. 2003, 114p.)
Balsuoti:
 4.5 (11)
Komentarai (0)
Mažai kas mus nuramina, nes mažai kas nuliūdina. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 50p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
... neviltis ateina ne iš išorės, bet iš vidaus. 

(Kirkegoras, Sorenas. Liga mirčiai. Vilnius: Aidai. 1997, 148p.)
Balsuoti:
 4.2 (6)
Komentarai (0)
Surasta: 32
1 2 3 4