Tačiau žmogus skiriasi nuo gyvūnų tuo, kad jis yra žudikas; jis vienintelis primatas, be jokio biologinio ir ekonominio reikalo žudantis ir kankinantis savo rūšies narius ir jaučiantis dėl to pasitenkinimą. Kaip tik ši biologiškai neadaptyvi ir nefilogenetiškai užprogramuota "piktybinė" agresija ir yra tikra problema, kelianti pavojų žmogaus, kaip rūšies, egzistavimui...
Fromm, Erich
 


Paieška:

YouTube
Depresija Kančia Skausmas Nelaimės

Liūdesys

Jeigu jautiesi esąs nelaimingas, nepatenkintas, liūdnas, tai gali būti tikras, kad tavo viduje kas nors netvarkoje. Kas nors netvarkoje tavo mintyse, judesiuose, veikime, pažiūrose į gyvenimą. Tu kaip nors pagadinai save ir netinkamai naudoji savo jėgas. 

Balsuoti:
 4.9 (9)
Komentarai (0)
... savęs gailėjimasis yra baisiausia iš visų ligų ... 

(Og Mandino. Didysis pasaulio prekiautojas. Kaunas: Gardenija. 1997, 117p.)
Balsuoti:
 4.5 (29)
Komentarai (1)
Nepasiduok sielvartui
ir nekankink savęs slogiais svarstymais.
Linksma širdis yra žmogaus gyvenimo šerdis,
o džiugesys prailgina jo dienas.
Išsiblaškyk, pasidrąsink,
nuvyk apmaudą toli nuo savęs.
Juk sielvartas yra sunaikinęs daugelį,
naudos jis niekad neatneša.
(30:21-23)  

Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Juk išmintingi žmonės neliūdės dėl to,
Kas jau yra pražuvę, mirę ar praėję.
Toksai, kaip moko mus šventieji padavimai,
Didysis skirtumas protingų nuo kvailių. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 99p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Iš tikrųjų širdgėla pražudo kvailąjį.
(5:2) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... kai kurie žmonės sugeba nusikratyti melancholijos patirdami transcendentinius išgyvenimus. Pasak Tais, "malda, jei esi tikrai tikintis, pataiso bet kokią nuotaiką ir puikiai padeda atsikratyti depresijos.

(Goleman, Daniel. Emocinis intelektas. Vilnius: Presvika. 2001, 99p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Buvo pastebėta, kad vėžiu sergantys asmenys, nepriklausomai nuo ligos stadijos, labai nusimena, lygindami save su sveikais žmonėmis, tačiau nusiteikia visiškai kitaip, kai pajėgia užjausti dar sunkiau sergančius pacientus ("Man ne taip jau blogai, aš nors galiu vaikščioti"). Toks gretinimas gali nuostabiai praskaidrinti nuotaiką: netikėtai slogiausias dalykas toks nebeatrodo.

(Goleman, Daniel. Emocinis intelektas. Vilnius: Presvika. 2001, 99p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
... nuotaikos praskaidrinimo būdas, anot Dianos Tais, yra mažų pergalių ir sėkmių džiaugsmas, pavyzdžiui, nudirbus seniai atidedamą namų ūkio darbą, sutvarkius namus ar išsprendus kokį nors svarbų klausimą. Be to, džiaugsmo teikia ir savo įvaizdžio pakeitimas, tarkim, puošniai apsirengus ar pasidažius pasijuntama geriau.

(Goleman, Daniel. Emocinis intelektas. Vilnius: Presvika. 2001, 98p.)
Balsuoti:
 3.0 (6)
Komentarai (0)
Nutraukti liūdesį žadinančių minčių grandinę gali pavykti kitur nukreipiant dėmesį (...) pačios geriausios priemonės yra tos, kurios gali veikti nuotaiką: įtemptos sporto rungtynės, linksmas filmas, nuotaikinga knyga.

(Goleman, Daniel. Emocinis intelektas. Vilnius: Presvika. 2001, 97p.)
Balsuoti:
 2.8 (4)
Komentarai (0)
Jeigu tu sielvartauji dėl kokio nors išorinio dalyko, tai ne jis tave slegia, o tavo požiūris į jį.

(Markas Aurelijus. Sau pačiam. Vilnius: Alma littera. 2005, 114p.)
Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Surasta: 34
1 2 3 4