Drąsa - tai siekis gyventi teisingai, o ne tik patogiai. 
Maxwell, John C.
 


Paieška:

YouTube

Soho, Takuan

Jei vadovausies tik šiandieninio pasaulio taisyklėmis, atsuksi nugarą keliui, o jei atsuksi nugarą keliui, visai nebesuprasi pasaulio. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 13p.)
Balsuoti:
 4.4 (9)
Komentarai (0)
Būti paklaustam ir atsakyti nedelsiant – tai visų budų išmintis. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 34p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)

Privalau pasakyti, jog proto nušvitimas priklauso nuo pastangų gilumo.  

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 36p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Galime sakyti:
Jei susikaupsime ties priešininko kūno judėjimu, tas judėjimas atims mūsų protą.
Jei susikaupsime ties priešininko kardu, tas kardas atims mūsų protą.
Jei susikaupsime ties priešininko smūgiu, tas smūgis atims mūsų protą.
Jei susikaupsime ties savo kardu, tas kardas atims mūsų protą.
Jei susikaupsime ties smūgio atrėmimu, tai atims mūsų protą.
Jei susikaupsime ties priešininko stovėsena, ta stovėsena atims mūsų protą.
Tai reiškia, jog nėra vietos, į kurią reikėtų sutelkti protą.  

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 37p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Jei netelksi proto niekur, jis bus visose kūno vietose ir netgi už jo ribų. Tokiu būdu rankon šovusi mintis iškart supras paskirtį. Kojon – supras kojos paskirtį. Akin – supras akies paskirtį. Jei privalai apsispręsti dėl kurios nors vienos vietos, ji atims protą ir padarys likusį kūną suvaržytą. Jei mąstai, būsi varžomas savo paties minčių. Dėl to mesk į šalį mintis ir gabumus, nemąstyk, nestabdyk minčių šen bei ten, o kai mintys lankys visas vietas, jos supras visų paskirtį ir veiks be klaidų. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 39p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Bemintis protas niekur nesutelktas. Jis nėra kaip medis ar akmuo. Kai nėra vietos, kurioje sustojama, tai yra bemintis protas. Kai jis sustoja, vadinasi, mintyse kažkas yra. Kai mintyse nėra nieko, tai vadinama beminčiu protu. Taip pat tai nėra mąstymo, nėra minties būsena.
Kai bemintis protas gerai išvystytas, jis neapsiriboja jokiu daiktu ir nepasigenda jokio vieno daikto. Jis lyg savyje tekantis vanduo. Tai tampa priimtina, kai ateina laikas. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 44-45p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Jei galva pilna minčių, net besiklausydamas kito sakomų žodžių, vis tiek jų visiškai negirdėsi. Taip yra ... todėl, jog kažkas užima tavo protą. Tas kažkas yra mintys. Jei jas išleistum iš galvos, tavo protas taptų bemintis, jis veiktų tada,kai reikia, ir veiktų tinkamai.
Protas, kuris galvoja, kaip atsikratyti minčių, yra užimtas tuo galvojimu. Jei apie tai negalvosi, protas pats atsikratys tų minčių ir pats taps bemintis. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 45-46p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Atsižvelgiant į tai, ką žmogus daro, kai pasitelkia protą, mąstymas nukreipiamas ta linkme, o pats protas ties tuo dalyku sustoja. Tad žmogus privalo imti mąstyti taip, kad pasitelktų protą be vietos jam sustoti.
Jei protas visai nepasitelkiamas, ranka nejudės į priekį. Tie, kurie judėdami pasitelkia protą, paprastai sustoja tame judesyje, bet iš tikrųjų nesustoja bendrame veiksme – jie gali būti vadinami tobulais visų kelių žmonėmis.
Susaistytas protas atsiranda iš sustojusios minties. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 48p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Paverskite tai slaptu savo nusistatymu – kad ir ką pamatyčiau ar išgirsčiau, mano mintys nesustos vienoje vietoje. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 49p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Jei mano protas būtų laikomas kaip surišta katė, jis nebūtų laisvas ir greičiausiai negalėtų deramai veikti ... Kaip ir katė, taip ir protas, jei duosi laisvę, jis galės judėti kur panorėjęs, taip naudosimės nesustojančiu protu. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 51p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 35
1 2 3 4