Kažkokiame savo sielos kamputyje kiekvienas puikiausiai žino, kad nors savižudybė ir yra išeitis, vis dėlto ji tėra tik menkas ir neteisėtas atsarginis išėjimas, kad iš esmės daug kilniau ir gražiau, kai tave nugali ir patiesia pats gyvenimas, o ne tavo paties ranka. 
Hesė, Hermanas
 


Paieška:

YouTube
Garbė
 
Pagyrimai
 
   

Puikybė

Dažnai mūsų puikybė didėja, mažėjant kitoms mūsų ydoms. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 100p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Apakimas yra pavojingiausia puikybės pasėka; jisai maitina ją ir ugdo toliau, ir neleidžia mums sužinoti, kokie vaistai galėtų palengvinti mūsų bėdas ir išgydyti mūsų trūkumus.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 116p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Pasipūtimui, mat, nieko nėra baisesnio už intymius santykius; artimai bendraujant, sunku išsaugoti orumą, kuriuo siekiama garbės. O tikrame didingume visada gražiausia tai, kas labiausiai matoma, ir aplinkinius žmones labiausiai stebina dorybingųjų vyrų kasdienis gyvenimas.  

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 10p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... tiktai mūsų puikybė apriboja tai, kas neturi ribų. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 103p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Išpuikėliui patinka veltėdžių arba pataikūnų draugija, o didžiadvasių žmonių jis nekenčia.

[Apie žmogaus vergiją, arba apie emocijų jėgas, 57 teorema]  

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 270p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
... puikybė yra sunkiausiai įveikiama silpnybė. 

Balsuoti:
 4.7 (7)
Komentarai (0)
Kas gi tave išskiria iš kitų? Ir ką gi turi, ko nebūtum gavęs? O jei esi gavęs, tai ko didžiuojiesi, lyg nebūtum gavęs?
(4:7) 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Geriau darbštus žmogus, kuris visko apsčiai turi,
negu pagyrūnas, kuriam trūksta duonos.
(10:27)
 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Žmogaus puikybės pradžia yra nusisukimas nuo VIEŠPATIES
ir širdies nugręžimas nuo savo Kūrėjo.
(10:12) 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Pajuoka ir plūdimasis yra išpuikėlio žymė,
bet kerštas jo tykoja lyg liūtas.
(27:28)  

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 15
1 2