Visa tešlovina VIEŠPATIES vardą,
nes jis tarė, ir visa buvo sukurta.
Į savo vietas viską padėjo amžių amžiams,
nustatė darną, kuri niekados nesikeis.
(148:5-6) 
 


Paieška:

YouTube

Spinoza, Benediktas

Kieno kūnas daug geba, to sielos didžioji dalis amžina.

[Apie intelekto galią, arba apie žmogaus laisvę, 39 teorema


(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 333p.)
Balsuoti:
 4.3 (7)
Komentarai (0)
Kuo daugiau vienu metu susidedančių priežasčių sukelia kurią nors emociją, tuo ji stipresnė.

[Apie intelekto galią, arba apie žmogaus laisvę, 8 teorema]  

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 309p.)
Balsuoti:
 4.6 (7)
Komentarai (0)

Kiek siela visus daiktus pažįsta kaip būtinus, tuo didesnė jos valdžia emocijoms, kitaip tariant, tuo mažiau ji nuo jų priklauso.

[Apie intelekto galią, arba apie žmogaus laisvę, 6 teorema


(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 307p.)
Balsuoti:
 4.3 (4)
Komentarai (0)
... daugumos sielai paprastai rūpi pinigų vaizdas, nes jie vargu ar gali įsivaizduoti kurią nors džiaugsmo rūšį be pinigų ... Tačiau tai yda tik tų, kurie pinigų ieško ne dėl nepritekliaus ir ne savo reikmėms, bet dėl to, kad išmoko pasipelnymo meno, kuriuo nepaprastai didžiuojasi. Beje, kūnu jie paprastai rūpinasi, bet šykščiai, nes mano, kad iš savo turtų praranda tiek, kiek išleidžia savo kūnui išsaugoti. O kurie žino tikrąjį pinigų naudingumą ir turtą matuoja vien poreikiais, tie gyvena tenkindamiesi nedideliu kiekiu. 

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 295-296p.)
Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
O dėl santuokos, tai, žinoma, ji dera su protu, jei troškimą lytiškai suartėti sužadina ne vien tik išvaizda, bet ir troškimas gimdyti vaikus bei juos išmintingai auklėti ir, be to, jei abipusės, būtent vyro ir moters, meilės priežastis yra ne tik išvaizda, bet ypač dvasios laisvė. 

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 293p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Santarvę gimdo tai, kas susiję su teisingumu, nešališkumu ir garbingumu. 

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 292p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Tačiau sielos įveikiamos ne ginklais, bet meile ir didžiadvasiškumu. 

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 291p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Tad gyvenime pirmiausia naudinga kiek galint tobulinti savo intelektą arba protą, ir vien tik tai yra didžiausia žmogaus laimė, arba palaima. 

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 289p.)
Balsuoti:
 4.3 (4)
Komentarai (0)
Jei žmonės gimtų laisvi, tai jie nesusidaryrtų jokios blogio ir gėrio sąvokos, kol liktų laisvi.

[Apie žmogaus vergiją, arba apie emocijų jėgas, 68 teorema]  

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 282p.)
Balsuoti:
 3.4 (8)
Komentarai (0)
Kas vadovaujasi baime ir daro gera, kad išvengtų blogio, tas nesivadovauja protu.

[Apie žmogaus vergiją, arba apie emocijų jėgas, 63 teorema]  

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 278p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 26
1 2 3