- Kiekvienas kartkartėmis ką nors išgelbsti, - sako Georgas. - Taip pat, kaip ir ką nors nužudo. Nė pats to nežinodamas. 
Remarkas, Erichas Marija
 


Paieška:

YouTube
Jausmai      

Emocijos

Kam gaivinti seną mintį,
Kas šiandien ją begirdės:
Širdį gali apsvaiginti
Tai, kas gimsta iš širdies. 

(Gėtė, Johanas Volfgangas fon. Faustas. Vilnius: Tyto alba. 2018, 510p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Eksperimentuodamas patyriau, kaip naudinga terapiniu atžvilgiu rasti emocijose glūdinčius vaizdinius. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 247p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (2)
Emocijos yra sąmonės priemonė aplinkos įvykiams įvertinti mūsų poreikių atžvilgiu. Emocijos praneša mūsų "vidiniam stebėtojui", kokią reikšmę mūsų poreikiams turi situacija, daiktas ar įvykis, su kuriuo mes susidūrėme. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 105p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Bet kokią emociją sudaro keturi komponentai:
  • Fiziologinis komponentas - kiekvieną emociją lydi nervų sistemos aktyvumo pokytis, kuris daro įtaką ir kitų organizmo sistemų (kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo) veiklai.
  • Išraiškos komponentas yra tampriai susijęs su fiziologiniu komponentu. Dalis fiziologinių reakcijų matosi išorėje, be to, pagrindinėms emocijoms (baimei, džiaugsmui, pykčiui, liūdesiui, nuostabai, pasišlykštėjimui) būdingos universalios, aiškiai atskiriamos veido, balso ir kūno pozos išraiškos.
  • Mąstymo komponentas - emocijas iš esmės sukelia ne pats įvykis, bet žmogaus vertinimas, kokį poveikį turi jo poreikių tenkinimui ...
  • Elgesio komponentas - emocijos reiškiasi atitinkamu elgesiu.
 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 105-106p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Vaidindami nurodytas emocines išraiškas, laikui bėgant aktoriai pradeda vaidinamas emocijas realiai jausti. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 106p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
PRATIMAS
Išsilaisvinimas iš emocijų

Pripažindamas, kad tikrieji demonai slepiasi jo viduje ... žino, ką reikia daryti, kai jį užvaldo emocijos. Jis įžengia į sąmoningumo būseną, kurioje patiria primityvią, gryną emociją, ir tada atjungia tą emociją nuo situacijos. Kai tik emocija išsisklaido, "liūdesio" nebelieka, tik verkimas. Nebelieka "bijojimo", tik bėgimas. Atskirdamas emociją nuo situacijos, jis transformuoja jos destruktyvią jėgą, kuri, priešingu atveju, imtų jį graužti. Išbandykite tai, kai kitą kartą ant ko nors supyksite arba užsidegsite ką nors turėti. Pajuskite gryną pyktį, nesiedami jo su visa istorija, kodėl pykstate, ant ko pykstate. Pajuskite gryną geismą, nenukreipdami jo į konkretų žmogų ar daiktą. Tuomet šios emocijos išsisklaidys. Patirkite gryną pavydą ir troškimą, nekurdami pasakos apie tai, kodėl šis žmogus, ta suknelė ar anas namas padarytų jus laimingus. Jeigu pajusite gryną pavydą, be jokios su juo susijusios istorijos, jis greitai išsisklaidys. O kai tik emocija išnyks, kreipkitės į ramybės, drąsos ar užuojautos ... leiskite šiems jausmams užpildyti jus. 

(Villoldo, Alberto. Nušvitimas. Kaunas: Mijalba. 2011, 31p.)
Balsuoti:
 4.5 (6)
Komentarai (0)
Kuo daugiau vienu metu susidedančių priežasčių sukelia kurią nors emociją, tuo ji stipresnė.

[Apie intelekto galią, arba apie žmogaus laisvę, 8 teorema]  

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 309p.)
Balsuoti:
 4.6 (7)
Komentarai (0)

Kiek siela visus daiktus pažįsta kaip būtinus, tuo didesnė jos valdžia emocijoms, kitaip tariant, tuo mažiau ji nuo jų priklauso.

[Apie intelekto galią, arba apie žmogaus laisvę, 6 teorema


(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 307p.)
Balsuoti:
 4.3 (4)
Komentarai (0)
Teisingas gėrio ir blogio pažinimas, kiek jis teisingas, negali suvaržyti jokios emocijos; o suvaržyti jis gali tik tiek, kiek laikomas emocija.

[Apie žmogaus vergiją, arba apie emocijų jėgas, 14 teorema]  

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 229p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Emociją gali suvaržyti arba sunaikinti tik priešinga ir stipresnė emocija už tą, kurią reikia suvaldyti.

[Apie žmogaus vergiją, arba apie emocijų jėgas, 7 teorema

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 224p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 11
1 2