Kol nepripažinsiu savo ydų, abejosiu savo dorybėmis. 
Prather, Hugh
 


Paieška:

YouTube

Aurobindo, Šri

Visos paslaptys labai paprastos, nes Tiesa paprasta, tai paprasčiausias dalykas pasaulyje, kaip tik todėl mes jos ir nepastebime. 

(Aurobindo, Šri. Kelyje į antžmogiškumą. Vilnius: Satwa. 1993, 3p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Sekite savo sielos impulsais, bet ne proto, nes tik siela atsiliepia Tiesai, o protas prisiriša tik prie išorės. 

(Aurobindo, Šri. Dievo valanda. Kaunas: Kalendorius. 2005, 148p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Norą sudaro trys elemntai: prisirišimas, troškimas ir pirmumo teikimas ... noras - tai siaubingas dalykas, kurio atsikratyti nė kiek ne lengviau nei dėlės. Iš tikrųjų tai bedugnis akivaras, nuolat reikalaujantis: "Duok, duok!". Nebandykite nutildyti šo balso prievarta. Tiesiog nekreipkite į jį dėmesio. 

(Aurobindo, Šri. Dievo valanda. Kaunas: Kalendorius. 2005, 98p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Jausmų impulsai yra tai, ką paprastai žmonės vadina emocijomis. Emocijos būna dviejų rūšių: natūralios, arba amžinos, taip pat dirbtinės, arba prigimties deformuotos. Meilė natūrali, ji ateina iš pažinimo ir jai būdinga išlikti evoliucijos raidoje. Neapykanta - tai prigimties iškreipta meilė, arba nemokšiškumo pagimdyta reakcija. Taip matome, kad narsa amžina, o baimė - prigimties iškreiptas narsumas. Gailestingumas amžinas, o apgailestavimas, antipatija, pasišlykštėjimas ir t. t. - tai prigimties deformacijos. Tos, kurios yra amžinos - meilė, narsa, gailestingumas, teisingi ir kilnūs siekiai, - yra Būties Dėsniai, o visa kita - tai, kas prieštarauja Būties Dėsniams. 

(Aurobindo, Šri. Dievo valanda. Kaunas: Kalendorius. 2005, 90p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Priežastyje nėra evoliucijos, niekas niekada nekinta, viskas amžina. Priežastis yra Būties Tiesa ... Materijos planuose viskas išskleista. Tai dalinė Būties Tiesa, kuri tobulėja laipsniškai virsdama iš senos Būties Tiesos nauja Būties Netiesa, kas vadinama griovimu, ir laipsniškai virsdama iš naujos Būties Netiesos nauja Būties Tiesa, kas yra vadinama kūrimu.
Priežastyje nėra nei kūrimo, nei gimimo, nei mirties. Viskas egzistuoja amžinai, ir vienintelis pokytis - nuo tipo prie tipo, nuo vieno užbaigimo prie kito. Todėl tai žinoti - vadinasi, būti sąmoningam daikto atžvilgiu vienoje iš šių trijų būsenų arba visose trijose būsenose vienu metu.

(Aurobindo, Šri. Dievo valanda. Kaunas: Kalendorius. 2005, 77p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Kaip geriausia religija yra ta, kuri pripažįsta visų religijų tiesą, taip geriausia filosofija yra ta, kuri pripažįsta visų filosofijų tiesą ir kiekvienai iš jų skiria atitinkamą vietą. 

(Aurobindo, Šri. Dievo valanda. Kaunas: Kalendorius. 2005, 53p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)