Nesileisk į ginčą apie dalyką, kuris tavęs neliečia,
ir nesikišk į įžūliųjų kivirčą.
(11:9) 
 


Dievas
Gyvenimo prasmė
Laimė
Meilė
Pasąmonė
Protas
Visuomenė
Žmonės
Vyras
Moteris

Žmogus

Žmogus vis kenčia nuo stokos,
Kurios joks turtas neatstos. 

(Gėtė, Johanas Volfgangas fon. Faustas. Vilnius: Tyto alba. 2018, 589p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... žmogus yra ir pažeidžiamas, ir kartu apsaugotas. Jis nebesilaiko kaip gyvūnas gamtos prieglobstyje ir dar nėra laisvas kaip bekūnis angelas - jis yra į prigimtį įsprausta laisvė ... 

Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
Lengviau pažinti žmones apskritai, negu vieną žmogų atskirai. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 97p.)
Balsuoti:
 3.6 (5)
Komentarai (0)
Žmogų apibūdina ne tai, ką jis veikia, bet tai, kaip jis tai daro. 

Balsuoti:
 4.9 (8)
Komentarai (0)
... žmogus tampa žmogumi sąveikaudamas su aplinka ... toji aplinka yra ir gamtinė, ir žmogiška.  

(Berger, Peter. Socialinis tikrovės konstravimas. Vilnius: Pradai. 1999, 68p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
... žmogus yra būtinas kūrinijai užbaigti, kitaip tariant, jis - antrasis pasaulio kūrėjas, vienintelis, suteikęs pasauliui objektyvią prasmę, be kurios jis - negirdimas, nematomas, be garso ėsdamas, gimdydamas, mirdamas, linguodamas galva - šimtus milijonų metų taip ir tekėtų giliausioj nebūties nakty į neaiškią pabaigą. Tai žmogaus sąmonė sukūrė objektyvią būtį ir prasmę ir per tai žmogus sau rado nepakeičiamą vietą didžiajame tapimo procese.  

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 352p.)
Balsuoti:
 4.3 (4)
Komentarai (0)
... žmogaus negalima nagrinėti atskirai nuo jo santykių su jį supančia socialine aplinka ... Ištraukus žmogų iš jo įprastos socialinės aplinkos ir perkėlus į kitą, jis taps kitokiu žmogumi. Tai gali paliudyti kiekvienas, kuris ilgiau gyveno tolimesnėje užsienio šalyje. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 140p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Dievas sukūrė angelus iš proto, bet be geidulių, gyvūnus iš geidulių, bet be proto, o žmoniją iš proto ir geidulių. Tad kai žmogaus protas įveikia geidulius, jis yra geresnis už angelą, bet kai jo geiduliai nugali protą, jis yra blogesnis už gyvulį.
Mahometas [Iš Hadith, cituota iš Fadiman ir Frafer, 1997,6] 

Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Savo nelaimei, žmogus kūrė save pagal save. Ši puikybė nugramzdino žmoniją į vargų jūrą. Dievas yra didžiausias alchemikas. Jo akivaizdoje visa geležis ir purvas virsta gryniausiu auksu. Lygiai taip pat ir visas blogis virsta gėriu. 

(Gandhi, Mahatma. Kelias Dievo link. Vilnius: Dialogo kultūros institutas. 2003, 32p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
... būti žmogumi reiškia būti giminingam dievybei.

(Buberis, Martinas. Dialogo principas 2. Vilnius: Katalikų pasaulis. 2001, 118p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 47
  1 2 3 4 5   Sekantis