Prieš išpuošiant mūsų namus gražiais daiktais, reikia nuvalyti jų sienas, išvalyti mūsų gyvenimą ir padėti pagrindu gražų gyvenimo būdą bei tvarką ... 
Toro, Henris Deividas
 


Paieška:

YouTube
Aistros
Gyvybė
Grožis
Jėga
Ligos
Malonumai
Negalia
Persivalgymas
Sveikata
Prostitucija
Seksas
Skausmas

Kūnas

Nesiliauju stebėjusis kūno gebėjimais. Jis stulbinamai ištvermingai ir protingai kovoja su melu. Jo negali suklaidinti ir sutrikdyti moralės ir religijos reikalavimai. mažam vaikui brukama moralė, ir jis ją mielai priima, nes myli savo tėvus, bet mokykliniais metais serga begale ligų.  

(Miller, Alice. Kūno maištas. Vilnius: Vaga. 2012, 84p.)
Balsuoti:
 4.3 (8)
Komentarai (1)
Man nedavė ramybės mintis, kad bažnyčia tris šimtus metų neleido skelbti Galileo Galilei atradimo ir priverstas atšaukti tiesą jis apako. 

(Miller, Alice. Kūno maištas. Vilnius: Vaga. 2012, 91p.)
Balsuoti:
 4.7 (14)
Komentarai (0)
Atpalaiduojantys masažai ir įvairiausios kūno terapijos gali suteikti laikiną palengvėjimą, nes, pavyzdžiui, panaikina išstumtų emocijų spaudimą raumenims ir jungiamiesiems audiniams, sumažina įtampą ir taip numalšina skausmą. Vis dėlto, jei emocijų priežastys liks nežinomos, tas spaudimas kitą dieną gali vėl atsirasti ...  

(Miller, Alice. Kūno maištas. Vilnius: Vaga. 2012, 117-118p.)
Balsuoti:
 4.5 (12)
Komentarai (0)
Jūsų kūnas - jūsų sielos arfa.
Ir nuo jūsų priklauso, ar iš jos gims švelni muzika, ar nedarnūs garsai. 

(Gibran, Kahlil. Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 2008, 81p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... žmogaus kūnas - tai didžiulis laikrodis, pagamintas taip sumaniai ir meistriškai, kad sustojus ratukui, rodančiam sekundes, minutes rodantis ratukas suksis ir toliau; panašiai ratukas, rodantis ketvirtį valandos, drauge su kitais vis dar tebesisuks, kai pirmieji surūdiję arba dėl kitų priežasčių nustos judėję. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 96p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Kiekvienas žmogus yra statytojas šventovės, vadinamos jo kūnu, kur kiekvienas savaip meldžiasi savo dievui, ir niekas negali išvengti šios priedermės, pasirinkęs veikiau tašyti marmurą. Mes visi esame skulptoriai ir dailininkai, o mūsų medžiaga yra mūsų pačių kūnas, kraujas ir kaulai. Bet koks kilnumas taurina žmogaus bruožus, bet koks niekingumas ar juslingumas juos gyvulina.  

Balsuoti:
 3.0 (4)
Komentarai (0)

Kieno kūnas daug geba, to sielos didžioji dalis amžina.

[Apie intelekto galią, arba apie žmogaus laisvę, 39 teorema


(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 333p.)
Balsuoti:
 4.3 (7)
Komentarai (0)
Žmogaus organizmas - tai mikropasaulis, kurio sandara visiškai atitinka Visatos, dar vadinamos makropasauliu, modelį. Tai reiškia, kad žmogus ir Visata turi daug ką bendra.
 

Balsuoti:
 3.9 (8)
Komentarai (1)
Visi keturi pradai - širdis, protas, siela ir dvasia - atsispindi ir mūsų veide; čia kiekvienas jų atlieka savo darbą. Širdis rūpinasi mūsų burna. Lūpų forma priklauso nuo to, kaip - gerai ar blogai - dirba mūsų širdis, nuo mūsų jausmų. Burna išryškina širdies savybes, ji yra regimas širdies atvaizdas, tuo tarpu pati širdis tūno pasislėpusi. Protas modeliuoja nosį arba, kitaip tariant, jis yra tasai nematomas eskizas, pagal kurį sukurta nosis. Pagal jos ilgumą, riestumą, smailumą, apvalumą, spalvą ir kita galima spręsti apie asmens proto ypatybes. Akys - sielos veidrodis, todėl jose galima įžvelgti ir sielos galias, ir jos silpnybes. Dvasios savybes rodo kakta: būtent joje ryšku kilnumas, dvasingumas arba priešingai - ydos, trukdančios toms savybėms pasireikšti. 

Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Kūnas - tai sodas, kurio sodininkas - mūsų valia. 

(Šekspyras, Viljamas. Otelas. Raštai II. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1961, 34p.)
Balsuoti:
 4.5 (6)
Komentarai (0)
Surasta: 15
1 2