Jei asmuo myli tik vieną žmogų ir yra abejingas kitiems, tai ne meilė, o (...) praplėstas egoizmas.
Fromm, Erich
 


Paieška:

YouTube
Gydymas Depresija Priklausomybė Sveikata

Ligos

Man prireikė daugelio metų, kad suprasčiau, jog šamanai į ligą žiūri visiškai kitaip, nei mes, vakariečiai. Jų įsitikinimu, visų ligų priežastys yra dvasinės: liga iš pradžių pradeda reikštis subtiliuose kūnuose - energiniame kūne, mūsų emocijose, mūsų mintyse - ir galiausiai pasireiškia fiziniame kūne. 

(Villoldo, Alberto. Nušvitimas. Kaunas: Mijalba. 2011, 9p.)
Balsuoti:
 4.7 (6)
Komentarai (0)
Nuo tos akimirkos, kai disharmonija (kitaip tariant, neapykanta, pyktis, piktdžiuga, pavydas, agresija) ima skverbtis į žmogų, kartu įsitvirtina ir liga. Nes liga yra niekas kitas, kaip tik vidaus sumaištis. Ir kuomet viena betvarkė susitinka kitą - ko jūs norite, jos puikiausiai sutaria! Tuo tarpu jumyse viešpataujant darnai, sumaištis negali ten įsiskverbti, sielos santarvė jai sukliudo. Tai labai svarbūs principai, kuriuos privalu žinoti. 

(Aivanovas, Omramas Mikaelis. Harmonija ir sveikata. Kaunas: Gaivata. 1998, 58p.)
Balsuoti:
 4.2 (6)
Komentarai (0)
Ramfordas mąstė kariškai: kad nepageidautinas asmuo, kuriam praktiniais sumetimais iš visos širdies linkėjo mirties, serga bjauria liga.(...) Ligoninės personalas Ramfordą laikė neapykantos pritvinkusiu savimyla ir žiausiu seniu. Jis dažnai vienokiais ar kitokiais žodžiais įrodinėjo, kad silpnieji turi mirti. O personalas, žinia, buvo atsidavęs kitokiai idėjai: kad silpniesiems reikia kuo daugiau padėti, kad visi turi gyventi. 

(Vonegutas, Kurtas. Skerdykla Nr. 5. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 163-164p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
 Nuodugnus išgijimas vyksta iš vidaus, iš dvasios-sielos pusės. Todėl jis yra paties žmoniškumo prado uždavinys žmoguje. Norint išgyti ar gyti, reikia jį savyje ar kituose gyvam veikimui sukelti. Bet kam nors manant, jis išgydysiąs arba išgysiąs, vien pašalindamas tai, kas ligą parodo akims, nedaug tebus pasiekta. Tiktai supratus ir sveikatos esmę, gydymas gali tikrai pavykti.

(Vydūnas. Raštai. I tomas. Vilnius: Mintis. 1990, 531-532p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
 Dėl viso to žmogus bus tuo sveikesnis, kuo ryškesnis jis bus žmogus. Kiekviena liga yra įrodymas, kad jo žmoniškumas nevyrauja jo asmenybėje. Ir liga turėtų būti numanoma kaip koks doros klausimas. Visuomet žmoniškumo menkumas pasireiškia liga.

(Vydūnas. Raštai. I tomas. Vilnius: Mintis. 1990, 530p.)
Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Atsimenu vieną įdomų kiniečio atsakymą. Tasai atsakė: „Kai aš jaunas, aš einu pas daktarą, o kai senas – pas filosofą."

(Jung, Carl Gustav. Analitinė psichologija. Sankt Peterburgas: Kentauras. 1994, 116p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Ligos pradžia yra ligonių ir sveikų susimaišymas.

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 69p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)