Ir jeigu jūs baudžiate, tai bauskite panašiai, kaip patys buvote baudžiami. O jeigu kenčiate [kentėsite neatsiteisdami] - tai bus geriau kenčiantiesiems.
(16:126) 
 


Paieška:

YouTube

Psichinis gyvenimas: elementai ir struktūros

Iškankintos sąžinės negalima ilgai nuraminti nei vaistais, psichoanalitiniu gydimu. Yra tik vienas iš tikrųjų veiksmingas būdas: taisyti savo klaidas. 

Balsuoti:
 4.9 (11)
Komentarai (0)
... valia turi būti palaikoma ne tik protu, žiniomis, bet ir meile. Valia yra proto ir širdies kūdikis ... 

Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Valdyti savo jausmus, emocija ir mintis galima išmokti; mokytis šito reikia iš anksto, pradedant nuo kasdienio gyvenimo smulkmenų. Tik taip įmanoma išsiugdyti psichikos savybes, kurios vėliau padės įveikti didesnius sunkumus ... Pavyzdžiui, jei atkreiptumėte į tai dėmesį pamatytumėte, kad jūs nemokate valdyti savo rankų - be reikalo imate ir padedate šakutę ar peilį, trupinate duoną... ir visa tai darote nesąmoningai. Pirmiausia išmokite suvaldyti rankas. Kaip jūs įveiksite galingas jėgas, jei nesugebate kontroliuoti elementariausių judesių? Jūs ketinate imtis didelių darbų? ... Jei rankos veikia sau, o sąmonę sau, tai reiškia, kad jūs protu savo valios nekontroliuojate ...  

Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Širdies pamatas - tyrumas, proto - išmintis, sielos - meilė, dvasios - tiesa. 

Balsuoti:
 4.7 (6)
Komentarai (0)
Visi keturi pradai - širdis, protas, siela ir dvasia - atsispindi ir mūsų veide; čia kiekvienas jų atlieka savo darbą. Širdis rūpinasi mūsų burna. Lūpų forma priklauso nuo to, kaip - gerai ar blogai - dirba mūsų širdis, nuo mūsų jausmų. Burna išryškina širdies savybes, ji yra regimas širdies atvaizdas, tuo tarpu pati širdis tūno pasislėpusi. Protas modeliuoja nosį arba, kitaip tariant, jis yra tasai nematomas eskizas, pagal kurį sukurta nosis. Pagal jos ilgumą, riestumą, smailumą, apvalumą, spalvą ir kita galima spręsti apie asmens proto ypatybes. Akys - sielos veidrodis, todėl jose galima įžvelgti ir sielos galias, ir jos silpnybes. Dvasios savybes rodo kakta: būtent joje ryšku kilnumas, dvasingumas arba priešingai - ydos, trukdančios toms savybėms pasireikšti. 

Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Taigi kiekvienas kūnas turi sielą; kūnas yra forma, buveinė, siela - energija, suteikianti jam gyvybingumo. 

Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Tik tas, kuris kasdien lavina savo fizinį kūną, valią, širdį, protą, sielą ir dvasią, vieną dieną pasieks pilnatvę. 

Balsuoti:
 4.7 (10)
Komentarai (0)
Veikla, padedanti įsigyti išminties, - meditacija. 

Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)