Teisdamas kitus, žmogus be reikalo vargsta, dažnai apsirinka ir padaro daug klaidų; gi teisdamas ir tyrinėdamas save, žmogus dirba naudingą darbą. 
Kempietis, Tomas
 


Paieška:

YouTube
Aistros
Celibatas
Grožis
Kūnas
Homoseksualumas
Prostitucija
Meilė
Svajonės
Vaizduotė

Seksas

... pripažinkime, kad kiekvienas iškrypimo atvejis iš esmės tas pat, kas blogai sujungti laidai. Motinėlė Gamta bei visuomenė reikalauja, kad žmogus nukreiptų savo lytinę energiją į tam tikrą vietą ir atliktų tam tikrus veiksmus. Dėl susipainiojusių laidų nelaimingasis entuziastingai vyksta į netinkamą vietą, išdidžiai, energingai atlieka kažką siaubingai nederamo; ir gali laikyti save laimės kūdikiu, jei jo neužmuš minia, o tik policininkai pavers amžinu invalidu.  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nepamirškite, kad mirties nerimas dažnai slepiamas seksualiniame apvalkale. Seksas yra didysis mirties neutralizatorius, absoliuti vitalinė mirties antitezė. Kai kuriuos pacientus, patyrusius didelė mirties grėsmę, staiga užplūsta seksualinės mintys ... Prancūziškas terminas orgazmui pavadinti la petite mort ("mažoji mirtis") reiškia orgazminį savasties praradimą, kuris pašalina atskirtumo skausmą - vienišas "Aš" ištirpsta susiliejusiame "mes". 

(Yalom, Irvin D.. Terapijos dovana. Vilnius: Alma littera. 2005, 135p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Lytinias iškrypimais laikomi patologiniai sutrikimai. Dauguma jų - tai įgyti funkcinio pobūdžio sutrikimai, kurie išryškėja tada, kai įsitvirtina neurozės iškreipti sąlyginiai refleksai ... Esant lytiniam iškrypimui, lytinis potraukis patenkinamas, neįstūmus varpos į makštį. Natūralūs lytiniai santykiai čia pasidaro tarytum nereiklalingi ... Matyt, vystantis civilizacijai, lytinių iškrypimų daugėja ... šiuolaikinis žmogus turi dar solidų seksualinį erotikos pavidalo "antstatą", kuris padeda atsirasti lytiniams iškrypimams. Šioks toks polinkis vaikams į iškrypimus gali atsirasti dėl tėvų griežtų draudimų. Šie draudimai lytinio brendimo laikotarpiu tarytum užkerta kelią patenkinti lytinį potraukį natūraliu būdu; dėl to paaugliai gali pradėti jį tenkinti iškreiptai. Iškreipti aktai tampa įpročiu ir kartais atliekami iki subrendimo. Lytinis iškrypimas beveik visada neigiamai atsiliepia sutuoktinių lytiniam gyvenimui. Neretai jis sukelia pasibjaurėjimo ir pasišlykštėjimo jausmą partneriu, po to ne tik lytinis, bet ir apskritai bendras sutuoktinių gyvenimas darosi neįmanomas. Dėl visuotinės seksologinių žinių stokos ir nežinojimo daugelio sąvokų bei reiškinių, kuriuos kartais reikia atskirai vertinti, daugelis lytiškai iškrypusių žmonių pergyvena vidinį konfliktą, kylantį tarp lytinio potraukio kryptingumo ir sąžinės. Šių neretai labai sunkių konfliktų pergyvenimų šaltinis paprastai yra įsitikinimas, kad lytinis iškrypimas yra kažkas nešvaru ir nuodėminga ir kad pats žmogus turi atsakyti už savo iškrypimus ... jie nekalti dėl savo lytinio iškrypimo ... jei jie nelinkę į seksualinius nusikaltimus, jų nereikia nei smerkti, nei teisti ... iškrypimui nugalėti nepakanka vien tvirtos valios - reikia ir gydytis.

(Imelinskis, Kazimieras. Lytinio gyvenimo psichohigiena. Vilnius: Mokslas. 1980, 226-228p.)
Balsuoti:
 2.7 (3)
Komentarai (0)
Tačiau didžiausią įtaką aukštesnieji jausmai turi pasitenkinimui lytiniu gyvenimu. Pilnavertis seksualinis pasitenkinimas, t. y. malonus jausmas pačių santykiu metu, orgazmas, kurie prisimenami kaip svaiginantis pergyvenimas - visa tai galima tik su mylima moterim. Bet kokios lytinio aktyvumo formos su nemylima moterimi vyrui negali suteikti tikro lytinio pasitenkinimo.
...
Atliekant tokio pobūdžio santykius "be meilės", lytiniai pojūčiai tam tikru mastu priklauso nuo vyro amžiaus ir jo patyrimo. jauni vyrai paprastai mieliau lytiškai santykiauja su įvairiomis moterimis ir jaučia pasitenkinimą. Tai ypač būdinga nepatyrusiems jaunuoliams, kuriems lytiniai santykiai su moterimi yra lyg įsiskverbimas į paslaptingą pasaulį ir galimybė patirti naują malonumą. Ilgainiui, įgijus lytinio gyvenimo patyrimą, aukštesni vyrų jausmai vis glaudžiau susijungia su lytiniu potraukiu, ir todėl, pasirenkant partnerę, vadovaujamasi aukštesniais jausmais. 

(Imelinskis, Kazimieras. Lytinio gyvenimo psichohigiena. Vilnius: Mokslas. 1980, 94-95p.)
Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Paskiau, kad tai merginai ant gaktos augo plaukai, o toji, kuri dabar stovi priešais mane, nusiskuta savuosius - mano nuomone, tai bjauru, tarsi visi vyrai trokštų turėti lytinių santykių tik su vaikais. Paprašiau jos daugiau niekada to nedaryti, ir ji man pažada tų plaukų nebešalinti. 

(Coelho, Paulo. Alefas. Vilnius: Vaga. 2011, 232p.)
Balsuoti:
 2.2 (5)
Komentarai (0)
Orgazmo metu visos penkios juslės užgęsta, ir tu atsiduri magijos pasaulyje: nieko nematai, negirdi, neužčiuopi, nejauti kvapo nei skonio. Keletą ilgų sekundžių viskas išnyksta, apima ekstazė. Ekstazė, absoliučiai prilygstanti tai, kurią mistikai pasiekia, metų metus praktikuodami susilaikymą ir marindami kūną. 

(Coelho, Paulo. Brida. Vilnius: Vaga. 2008, 143p.)
Balsuoti:
 3.4 (5)
Komentarai (0)
Išradingas žmogus turi gausinti sueities būdus, nusižiūrėdamas į įvairius gyvulius ir paukščius.
Šios skirtingos sueičių rūšys, pasirenkamos atsižvelgiant į jų paplitimą, paskirtį, kiekvieno asmens pomėgius, sužadina moterų širdyse meilę, draugiškumą ir pagarbą. 

(Dane, Lance. Kama Sutra. Vilnius: Alma littera. 2005, 101p.)
Balsuoti:
 3.0 (4)
Komentarai (2)
Protas iš tiesų mažai ką turi bendra su seksu. Dažnai žmonės geidžia to, kurio sveikas protas liepia vengti. Tačiau proto balsas bejėgis prieš geismo galią. 

(Yalom, Irvin D.. Gydymas Šopenhaueriu. Vilnius: Vaga. 2006, 205p.)
Balsuoti:
 4.9 (23)
Komentarai (0)
... puikus seksas yra puikios meilės rezultatas - labai retai, o gal ir niekuomet, puiki meilė atsiranda dėl puikaus sekso. 

(Ziglaras, Zigas. Sėkmė žaliems. Kaunas: Smaltijos leidykla. 1999, 217p.)
Balsuoti:
 4.5 (13)
Komentarai (0)
Palaidūnės burna yra gili duobė;
tas, ant kurio VIEŠPATS supyksta, į ją įpuola.
(22:14)  

Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (1)
Surasta: 14
1 2