Muzikai pasibaigus suklykiau Džiulianui Kasliui, kuris irgi buvo apkerėtas:
- O Dieve - gyvenimas! Kas pajėgia suprasti vieną vienintelę jo minutę!
- Net nesistenkite, - patarė jis. - Apsimeskite, kad suprantate ir gana.
Vonegutas, Kurtas
 


Paieška:

YouTube

BIBLIJA. Senasis Testamentas. Patarlių knyga

IDEALI ŽMONA

Koks retas radinys sumani žmona,
brangesnė už perlus yra jos vertė!
Savo širdį jai patiki jos vyras,
ir turi tikrą lobį.
Ji gerumu atsilygina, o ne piktumu,
per visas savo gyvenimo dienas.
Ji pasirūpina vilnų bei linų
ir pluša įgudusiomis rankomis.
Kaip pirklio laivai,
ji pargabena iš toli maisto atsargas.
Ji keliasi, kai dar tamsu,
paskiria maistą namams
ir dienos nurodymus tarnaitėms.
Ji apžiūri ūkį ir jį nuperka;
iš savo rankų uždarbio įveisia vynuogyną.
Ji yra apsijuosusi jėga;
stiprios yra jos rankos.
Ji mato, kad jos verslas klesti;
naktį jos lempa niekad neprigęsta.
Ji ima į rankas ratelį,
o jos pirštai stveriasi verpstės.
Ji dosniai duoda vargšui
ir ištiesia ranką elgetai.
Jai nereikia rūpintis savo šeima, kai sninga,
nes visi jos namiškiai yra šiltai aprengti.
Ji pati išsiaudžia antklodžių;
plona drobė ir purpuras yra jos drabužiai.
Jos vyras yra įžymus miesto vartuose,
kur jis sėdi tarp šalies seniūnų.
Ji siuva lininius drabužius ir juos parduoda;
pirkliams tiekia juostas.
Stiprybė ir orumas yra jos drabužis;
su šypsniu ji žiūri į ateitį.
Kai atveria burną, ji kalba išmintingai,
o ant jos liežuvio malonus pamokymas.
Ji atidžiai prižiūri savo šeimos elgesį,
niekad nevalgo dykaduonio duonos.
Pakilę jos vaikai ją giria;
jos vyras – ir jis liaupsina ją:
„Daug yra sumanių moterų,
bet tu viršiji jas visas!“
Žavumas – apgaulingas,
o grožis – rūkas;
moteris turi būti giriama
už jos pagarbią VIEŠPATIES baimę.
Duokite jai atlygį už jos triūsą, –
teaidi miesto vartai jos darbų gyriumi!
(31:10-31)  

Balsuoti:
 3.8 (20)
Komentarai (0)
Kalbėk už tą, kuris pats už save negali kalbėti,
ir už skurdžių teises.
Atverk burną! Tark teisų nuosprendį,
gink vargšus ir beturčius!
(31:8-9)  

Balsuoti:
 3.2 (6)
Komentarai (0)
Vynas ne karaliams, Lemueli!
Ne karaliams gerti vyną
ar valdovams mėgautis svaigiuoju gėrimu,
kad gerdami nepamirštų, ką įstatas liepia,
ir nepažeistų visų vargo žmonių teisių.
Verčiau duok svaigųjį gėrimą žūstančiam,
o vyną žmogui, kuriam gyvenimas apkarto.
Tegul jie geria, teužmiršta savo skurdą
ir tenebegalvoja apie savo nelaimę.
(31:4-7)  

Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Nedalyk savo stiprybės moterims
nei savo jėgų karalių naikintojoms.
(31:3)  

Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Jeigu buvai toks kvailas, kad įžūliai elgeisi,
ar esi buvęs pinklių spendėjas, stabtelk ir pagalvok!
Juk kaip grietinę mušant susisuka sviestas
ir kaip duodant į nosį išsilieja kraujas,
taip žadinant pyktį kyla vaidas.
(30:32-33)  

Balsuoti:
 4.6 (7)
Komentarai (0)
Keturi gyviai žemėje yra maži,
bet nepaprastai išmintingi:
skruzdės yra bejėgė tauta,
bet apsirūpina maistu vasarą;
barsukai nėra galinga padermė,
tačiau statosi sau namus uolose;
skėriai neturi karaliaus,
bet jie leidžiasi į žygį pulkais;
driežą galima pagauti rankomis,
tačiau jis randa kelią į karalių rūmus.
(30:24-28)  

Balsuoti:
 3.0 (3)
Komentarai (1)
Akis, kuri tyčiojasi iš savo tėvo
ir niekina savo seną motiną,
bus slėnio kranklių iškapota
ir erelio jauniklių sulesta.
(30:17)  

Balsuoti:
 4.7 (9)
Komentarai (0)
Kiekvienas Dievo žodis yra ugnimi išmėgintas!
Jis yra skydas juo pasitikintiems.
Nieko prie jo žodžių nepridėk,
kad jis tavęs nepapeiktų ir nelaikytų melagiu.
(30:5-6)  

Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Nekenčia savo gyvasties, kas sėbrauja su vagimi,
girdi nuskriaustojo keiksmą, bet nutyli.
(29:24)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Žmogaus puikybė jį pažemins,
o nuolankios dvasios žmogus bus pagerbtas.
(29:23)  

Balsuoti:
 4.3 (12)
Komentarai (0)
Surasta: 302
  1 2 3 4 5   Sekantis