Apie žmogų galima spręsti pagal tai, kokią įtaką jis turi savo draugams. 
Vaildas, Oskaras
 


Paieška:

YouTube
Idėjos
Kūryba
Meditacija
Mintys
Protas
Sapnai
Svajonės

Vaizduotė

Iš tikrųjų vaizduotė yra tokia gyva, kad neįsikišus dėmesiui - visų mokslų raktui ir šaltiniui, - ji gali tik prabėgomis ir labai paviršutiniškai žiūrėti į daiktus. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 60p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
... žmogų, turintį daugiausia vaizduotės, reikėtų laikyti ir protingiausiu bei genialiausiu, nes visi šie žodžiai yra sinonimai. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 59p.)
Balsuoti:
 2.3 (4)
Komentarai (0)
... vaizduotė yra ne kas kita kaip meilės pasireiškimas ... 

(Vaildas, Oskaras. De profundis. Vilnius: Charibdė. 1996, 117p.)
Balsuoti:
 3.7 (6)
Komentarai (0)
... vaizduotė yra viso dvasinio ir medžiaginio gyvenimo pagrindas ... 

(Vaildas, Oskaras. De profundis. Vilnius: Charibdė. 1996, 112p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Vaizduotė gali širdį sustabdyt,
Kada širdis pati sustoti nori. 

(Šekspyras, Viljamas. Karalius Lyras. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 1997, 98p.)
Balsuoti:
 4.2 (13)
Komentarai (0)
 ... pavyzdžiai rodo, kad vien mintys apie kokį nors asmenį ar situaciją gali sužadinti jausmus ir kūno reakcijas, susijusias su tuo žmogumi ar situacija. Šia aplinkybe galime remtis sąmoningai ir tikslingai naudodami vaizduotę susidarius asmeninėms ar profesinėms situacijoms.

(Grendstad, Nils Magnar. Vaizduotė ir jausmai. Vilnius: Margi Raštai. 1999, 11p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
Fantazijos būna trejopos. Pirmoji rūšis - kai svajojame vien savo malonumui; tai tarsi savotiški ledai, desertas protui. Antroji rūšis - kryptingas įsivaizdavimas. Tai panašu į planų kūrimą, toks fantazavimas - tarsi pereinamoji pakopa prieš imantis aktyvios veiklos. Šitoks vaizduotės darbas - tai pirmas žingsnis, vedantis į bet kokią sėkmę: psichologinę, dvasinę, finansinę ar kūrybinę. Bet yra dar ir trečia fantazijų rūšis, užkertanti kelią bet kokiam žengimui į priekį. Šitoks fantazavimas kritiniu atveju trukdo mums imtis reikalingų veiksmų (...) kuomet tikimės, kad viskas išsispręs ir susitvarkys tarsi savaime, it burtų lazdele mostelėjus.

(Estes, Clarissa Pinkola. Bėgančios su vilkais. Vilnius: Alma littera. 2005, 416-422p.)
Balsuoti:
 4.5 (13)
Komentarai (0)
... kur yra siekimas, ten yra ir vaizduotė.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 400p.)
Balsuoti:
 5.0 (11)
Komentarai (0)