... draugai yra didžiausia iš visų išorinių gėrybių.
Aristotelis
 


Paieška:

YouTube
Amžinybė
Būtis
Grožis
Išmintis
Laimė
Laisvė
Meilė
Mintys
Intuicija
Pasąmonė
Pilnatvė
Vaizduotė

Meditacija

Pajutęs įtampą, Polas nusprendė atlikti vieną iš tų pratimų kūnui ir protui, kurių mokė motina. Trys greiti įkvėpimai pradėjo procesą: jis atsidavė laisvam, tarsi sklendžiančiam ore suvokimui... sutelkė sąmonę... išplėtė kraujagysles... reikia vengti nesutelktos sąmonės būsenos... turi pats pasirinkti, ar būti sąmoningam... kraujas, prisotintas deguonies ir lengvai užpildantis perkrovos sritis... instinktų nepakanka, norint pasiekti maistą-saugumą-laisvę... gyvūno sąmoningumas aprėpia tik dabarties akimirką, jis nesuvokia, kad jo grobis gali išnykti...gyvūnas naikina, jis nekuria... gyvūno malonumai apsiriboja jutiminiu lygmeniu, jis nesiekia suvokimo... žmogui reikalingas tinklelis, pro kurį matytų pasaulį... o tinklelis formuojamas laisvai pasirenkant sąmonės sutelktumą... reaguodamas į giluminį ląstelių poreikių suvokimą, paskui nervų ir kraujo tėkmę seka kūniškas integralumas... nėra nieko pastovaus... siek tėkmės pastovumo savyje... 

(Herbert Frank. Kopa. Kaunas: Eridanas. 2002, 7p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Noriu paskaityti apie Hakuiną. Jis nuėjo pas senį, kuris gyveno urve, miegojo su elniais ir mito kaštonais, tasai senis patarė jam liautis meditavus ir galvojus apie koanus, kaip sako Rėjus, jis pasiūlė mokytis užmigti ir pabusti, pasakė: eidamas miegoti suglausk kojas ir giliai kvėpuok, paskui sutelk savo protą į vieną tašką pusantro colio po bamba, lauk, kol pajusi, kaip jis virsta energijos gumulu, tada pradėk kvėpuoti nuo pat kulnų į viršų, susikaupk, tardamas sau, kad šitas centras - tai Tyra Amidos Žemė, proto centras, o nubudęs išsyk pradėk sąmoningai kvėpuoti, šiek tiek pasiraivyk ir galvok apie tą patį visą gyvenimą, supranti? 

(Kerouac, Jack. Dharmos valkatos. Vilnius: Baltos lankos. 2009, 88p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... malda, ypač meditacija ir kontempliatyvioji malda, veikiau yra ne būdas rasti Dievą, bet būdas pailsėti Jame, kurį radome ... 

(Merton, Thomas. Kontempliatyvioji malda. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2005, 32p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
[Pratimas atstatantis jėgas]
RAMo DVELKSMAS
Iškvėpk, pasistenk iškvėpti iš plaučių kaip galima daugiau oro. Paskiau iš lėto įkvėpk, drauge keldamas rankas. Įkvėpdamas susikaupęs jausk, kaip į tave tvinsta meilė, ramybė, visos Visatos dermė.
Kaip galima ilgiau nekvėpuok ir nenuleisk rankų, mėgaudamasis vidine ir išorine derme. Pajutęs, jog daugiau nebeištveri, staigiai iškvėpk, drauge tardamas žodį RAM.

Kartok pratimą penkias minutes.  

(Coelho, Paulo. Piligrimas. Vilnius: Vaga. 2010, 157p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Dieviškasis radijas nuolat groja, jei tik esame pasirengę jį išgirsti, bet neįmanoma jo klausytis be tylos. 

(Gandhi, Mahatma. Kelias Dievo link. Vilnius: Dialogo kultūros institutas. 2003, 76p.)
Balsuoti:
 4.3 (7)
Komentarai (0)
Ore glūdi didžiulė kosminė jėga, skirtingose kultūrose skirtingai vadinama, bet tai nesvarbu. Svarbu yra padaryti štai taip: giliai įkvėpk ir prašyk, kad visi ore esantys palaiminimai įsiskverbtų į tavo kūną ir išsiskirstytų po visas kūno ląsteles! Lėtai iškvėpk, išskleisdama [/-s] aplinkui daug džiaugsmo ir ramybės! Kartok šį pratimą dešimt kartų ! Taip ne tik ... save išgydysi, bet ir prisidėsi prie pasaulio išgijimo ...
Taip tu palengva ištrinsi iš atminties ... neigiamus ... jausmus ...Įkvėpk įtraukdama [/-s] į vidų visa, kas tik esti dausose ir žemėje! Iškvėpk skleisdama [/-s] grožį ir vaisingumą [meilę]

(Coelho, Paulo. Alefas. Vilnius: Vaga. 2011, 63p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Šviesos karys žino, kad jo širdies tyloje slypi jį kreipianti tvarka. 

(Coelho, Paulo. Šviesos kario vadovas. Vilnius: Vaga. 2003, 41p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
... meditacijų yra įvairių: susitelkimas, kontempliacija, įsigilinimas, analizė ir kitos ... Vienas iš esminių budizmo teiginių sako, jog meditacijos metu suvokti dalykai turi būti veiksmingi ir meditacijai pasibaigus, pavyzdžiui vėliau bendraujant su žmonėmis ir panašiai. 

(Dalai Lama XIV. Užuojautos galia. Vilnius: Dharma. 2001, 93-94p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Įsivaizduokime, kad esame tam tikroje erdvėje, kur nieko nematome ir nieko negirdime, kur nėra kvapų, skonio, lytėjimo pojūčių. Įsivaizduokite: ši būsena tęsiasi taip ilgai, kad mes užmirštame savo jutimo organų galimybes, o vėliau iš atminties išsitrina netgi buvusių jutimų pėdsakai.
Staiga atsklinda kažkoks aromatas. Jis vis stiprėja ir apgaubia mus, nors mes dar negalime atpažinti nei paties kvapo, nei jo šaltinio. Vėliau iki mūsų ima sklisti ir kiti įvairaus intensyvumo kvapai, viliojantys arba atvirkščiai, nemalonūs. Nors ir sklinda iš skirtingų pusių, jie jau padeda mums orientuotis, stebėdami juos galime aiškintis savo kelią.
Paskui staiga tylą užpildo skirtingi, iš visų pusių pasigirstantys garsai ir balsai. Jie labai įvairūs: vieni – melodingi kaip muzika, kiti – trūkinėjantys kaip žmogaus kalba, o kai kurie tiesiog neaiškūs. Tai gerina mūsų gebėjimą orientuotis erdvėje. Dabar mes galime nustatyti kryptį ir atstumą, taip pat spręsti apie ateinančios informacijos šaltinius. Mus jau supa ištisas garsų ir kvapų pasaulis.
Po kurio laiko prisideda naujas pojūtis, kai kažkas liečia mūsų odą. Šie prisilietimai tai šilti ir šalti, tai sausi ir drėgni, tai kieti ir minkšti, yra ir tokių, kuriuos sunku nusakyti... Jei kažkas patenka į burną, nustebę pajuntame skonį. Pasaulis tampa vis turtingesnis. Jame gausu garsų, spalvų, skonių ir aromatų. Turime galimybę liesti daiktus ir tirti savo aplinką. Ar galėjome pagalvoti apie tokią įvairovę, kai šių suvokimo organų neturėjome?
Jeigu jūs būtumėte akli nuo gimimo, ar jaustumėte regėjimo stoką? Ar žinotumėte, ko jums trūksta? Ne.
Dėl analogiškos priežasties mes nepastebime, kad neturime dvasinio organo – sielos. Gyvename nežinodami, jog egzistuoja dvasinė dimensija.  Ji yra atskirta nuo mūsų pojūčių ir mums jos nereikia. Šis pasaulis mus tenkina, diena dienon, metų metais, iš kartos į kartą. Gimstame, gyvename, mėgaujamės, kenčiame ir galiausiai mirštame, taip ir nepajutę kito, dvasiniu gyvenimu pripildyto, tikrovės sluoksnio.Ši situacija tęstųsi iki begalybės, jeigu mumyse nepradėtų reikštis nauji, nesutramdomi pojūčiai: tuštuma, egzistavimo beprasmybė, būties betiksliškumas... [dvasinis alkis]

(Laitmanas, Michaelis. Iš chaoso į harmoniją. Vilnius: Kabalos studijų centras. 2007, 87-88p.)
Balsuoti:
 5.0 (8)
Komentarai (0)
Taip, kvėpavimas gali atskleisti didžias paslaptis, tik su sąlyga, kad mes įstengsime palydėti tai minties darbu. Iškvėpdami įsivaizduokit, kad jūs galite išsiplėsti iki pat visatos ribų, o po to įkvėpdami grįžkite į save, į savąjį ego, kuri yra tarsi nematomas taškas, begalinio skritulio centras. Ir vėl iš naujo išsiplėskite ir sugrįžkite savęsp. Tokiu būdu jūs pajusite prasmę potvynio ir atoslūgio, kurie yra tikrasis visų kosmoso ritmų raktas. Stengdamiesi įtvirtinti šį įsisąmonintą judėjimą savo viduje, sutampate su kosmine harmonija, ir taip įvyksta mainai tarp visatos ir jūsų, kadangi įkvėpdami priimate savin erdvės elementus, o iškvėpdami ketinate jai sugrąžinti kai ką iš savo širdies ir sielos.
Tas, kuris geba susiderinti su kosmoso kvėpavimu, pasiekia dieviškos sąmonės lygmenį. 

(Aivanovas, Omramas Mikaelis. Harmonija ir sveikata. Kaunas: Gaivata. 1998, 134-135p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 15
1 2