Įvairūs šaltiniai pabrėžia psichoterapinę išpažinties svarbą. Nuolat paaiškėja, kad pacientai patiria terapinį poveikį tiesiog išsikalbėję.
Frankl, Viktor Emil
 


Paieška:

YouTube
Intuicija Meditacija Pasąmonė Svajonės

Sapnai

Pirmojo pasaulinio karo metu kareiviai fronte daug dažniau sapnuodavo namus nei mūšių scenas. Karo psichiatrai laikėsi principo, jog kareivius, kurie per dažnai sapnuoja karo vaizdus, reikia išsiųsti namo,nes jie psichiškai nebegali atsispirti išorės įspūdžiams. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 376p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Akimirkos prieš sapno pradžią tapačios mirties akimirkai - visame kūne sumažėja jautrumas ir nebeįmanoma nustatyti, kada mūsų "AŠ" ima egzistuoti įgijęs kitą formą. Sapnai yra mūsų antrasis gyvenimas. Visada prieš žengiant pro vartus, vedančius į nematomą pasaulį, mane nukrečia šiurpas. 

(Coelho, Paulo. Alefas. Vilnius: Vaga. 2011, 224p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
- Netgi jei jis miega, aš norėčiau su juo pasikalbėti, - pasakė ponas Džonas. - Kartais žodžiai, kuriuos išgirsti miegodamas, yra daug svarbesni, jų daugiau klausaisi, jie geriau tave pasiekia. 

(Bredberis, Rėjus. Pienių vynas. Vilnius: Tyto alba. 2007, 246p.)
Balsuoti:
 4.2 (10)
Komentarai (0)
Jūsų vilčių ir troškimų gelmėse glūdi tylus žinojimas apie anapus;
Ir lyg po sniegu miegančios sėklos jūsų širdys sapnuoja pavasarį.
Pasitikėkite sapnais, nes juose slypi vartai į amžinybę. 

(Gibran, Kahlil. Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 2008, 89p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Apie meditacijas sapnų metu ... Jos turi du tikslus. Sapno metu galima išgyventi ar patirti mirimo procesą, įvairias jo stadijas ir pažinti jį lydinčius ženklus, nes vyksta panašus sąmonės elementų skaidymasis. Tačiau esminis meditacijos sapnuojant tikslas - sapnuojant išmokti patirti subtiliausią sąmonės būseną, budistų vadinama Vaiskiąja Šviesa. Praktikuotojas turi sugebėti sapno metu suvokti, jog tai sapnas. Naudojami du metodai. Pirmasis yra pranos joga - energijos kanalų lavinimas. Jis pakankamai sudėtingas ir pradedančiųjų sunkiai įvykdomas. Kitas metodas - tai išsiugdyti ypatingą ryžtą ar valią, padėsiančią sapną suprasti kaip sapną. Sapnų meditacijos taip pat susijusios su ypatinga dieta, kasdieniu elgesiu ir daugeliu kitų dalykų. 

(Dalai Lama XIV. Užuojautos galia. Vilnius: Dharma. 2001, 102p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Čia Paulius naktį turėjo regėjimą: jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo: „Ateik į Makedoniją ir padėk mums!“ Po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją ...
(16:9-10) 

Balsuoti:
 1.0 (2)
Komentarai (0)
Sapnų fazė tai būklė, kurioje faktiškai ir gimsta ateitis. Didžiosios mintys kyla pabundant, ir protas, kuris budrumo būklėje tas mintis išsaugoja, gali daug ką sukurti. 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 151p.)
Balsuoti:
 3.5 (8)
Komentarai (0)
[Karaliaus sapnas]
Antraisiais savo karaliavimo metais karalius Nebukadnezaras sapnavo sapną, kuris taip sukrėtė jo dvasią, kad nebegalėjo miegoti. Karalius įsakė sušaukti magus, kerėtojus, raganius ir kaldėjus, kad pasakytų karaliui, ką jis buvo susapnavęs. Kai jie atėjo ir stovėjo karaliaus akivaizdoje, karalius jiems tarė: „Sapnavau tokį sapną, jog mano dvasia liko sukrėsta noro jį sužinoti“ (...)
[Danielis tarė] Tu, o karaliau, matei regėjimą. Štai prieš akis didžiulė statula. Ši statula buvo milžiniška, nepaprasto spindesio. Ji stovėjo prieš tave, ir jos išvaizda kėlė baimę. Tos statulos galva buvo gryno aukso, jos krūtinė ir rankos sidabro, jos pilvas ir šlaunys žalvario, jos kojos geležies, o jos pėdos iš dalies geležies ir iš dalies molio. Tau bežiūrint, buvo atkirstas nuo kalno akmuo, – ne žmogaus rankomis, – jis trenkė į statulos geležines ir molines pėdas ir jas sutrupino į šipulius. Tuomet geležis, molis, žalvaris, sidabras ir auksas – viskas iš karto subyrėjo į šipulius ir tapo lyg pelai vasarą klojimuose. Vėjas juos nupūtė, nepalikdamas nė pėdsakų. Bet akmuo, trenkęs į statulą, virto dideliu kalnu ir pripildė visą žemę.
Toks buvo sapnas. Dabar karaliui jį išaiškinsime. Tu, o karaliau, karalių karaliau, – kuriam dangaus Dievas davė karalystę ir galybę, ir jėgą, ir garbę; į kurio rankas jis atidavė žmones, kur tik jie gyventų, laukų žvėris ir padangių paukščius ir kurį jis padarė jų visų valdovu, – tu esi ta aukso galva. Po tavęs iškils kita karalystė, menkesnė už tavo; tuomet dar ir trečia – žalvario karalystė, kuri apims visą žemę. Ketvirtoji karalystė bus stipri it geležis, – lygiai kaip geležis triuškina ir griauna visa, taip ji sutriuškins ir sugriaus anas visas. Kojos ir pirštai, kaip regėjai, buvo dalinai iš puodžiaus molio ir dalinai iš geležies, – tai reiškia, kad ji bus suskilusi karalystė, tačiau turės šiek tiek geležies tvirtumo, nes, kaip regėjai, geležis buvo sumaišyta su paprastu moliu. Kaip kojų pirštai buvo iš dalies geležiniai ir iš dalies moliniai, taip ir karalystė bus iš dalies tvirta ir iš dalies trapi. Kaip regėjai, geležis buvo sumaišyta su paprastu moliu, – tai reiškia, kad jie maišysis vedybomis vieni su kitais, tačiau nebus vieningi, lygiai kaip geležis kad nesimaišo su moliu. O anų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekad nebus sunaikinta, – ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai, lygiai kaip regėjai, kad akmuo, atkirstas nuo kalno ne žmogaus rankomis, sutrupino į šipulius geležį, žalvarį, molį, sidabrą ir auksą. Didysis Dievas parodė karaliui, kas įvyks ateityje. Sapnas yra tikras ir jo išaiškinimas tikras“.
(2:1-3, 31-45) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... tas, kuris tiki sapnais, moka ir aiškinti juos... 

(Coelho, Paulo. Alchemikas. Vilnius: Vaga. 2004, 123p.)
Balsuoti:
 4.6 (13)
Komentarai (0)
Sapnai yra Dievo kalba.

(Coelho, Paulo. Alchemikas. Vilnius: Vaga. 2004, 22p.)
Balsuoti:
 4.8 (21)
Komentarai (0)
Surasta: 31
1 2 3 4