Ir iš viso nėra tokios nuodėmės visoje žemėje, kurios neatleistų viešpats tikrai atgailaujančiam. Ir visai negali padaryti žmogus tokios didelės nuodėmės, kuri išsemtų begalinę dievo meilę.  Ar gali būti tokia nuodėmė, kuri viršytų dievo meilę? ... O dėl vieno atgailaujančio daugiau džiaugsmo danguje negu dėl dešimties teisuolių, seniai pasakyta. 
Dostojevskis, Fiodoras
 


Intuicija Meditacija Pasąmonė Svajonės

Sapnai

Kaip alkanas sapnuoja, kad valgo,
tačiau nubunda toks pat alkanas,
arba kaip trokštantis sapnuoja, kad geria,
tačiau nubunda pavargęs ir troškulio kamuojamas ...
(29:8)

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Tuščios ir apgaulios neprotingo žmogaus viltys,
sapnai duoda sparnus kvailiams.
Kaip žmogus, kuris gaudo šešėlį ar vejasi vėją,
taip elgiasi tas, kas tiki sapnais.
Kas sapnuose matoma, yra tik atspindys –
panašumas veido, žiūrinčio į patį save.
Argi gali nešvarus duoti švarų?
Argi gali melagis kada pasakyti tiesą?
Būrimai, ženklų aiškinimas ir sapnai yra niekai;
ko tu tikiesi, tą protas pavaizduoja.
Nebent tai būtų ypatingas regėjimas,
Aukščiausiojo siųstas, kitaip neimk jų į širdį.
Juk sapnai suklaidino daugelį,
ir žmonės, sudėję į juos savo viltį, įkliuvo į bėdą.
Įstatymo vykdymas nereikalauja tokių apgaulių;
išmintis yra tobula laikydamasi tiesos.
(34:1-8)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Sunkios ligos palaužtas, liūdesio prislėgtas,
Rūpesčių graužiamas žmogus,
Taip pat įsimylėjėlis ir girtas tuščius sapnus sapnuoja! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 265p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Žmogus tik apie tai nakčia per miegą vapa,
Ką jisai dieną veikė, ko troško ar nedavė ramybės kas,
Nes nuolat mintys jo vien apie tai ir sukas.
Tai, kas žmogui rūpi,
Nors ir laikytų jis širdy,
Nesunkiai sužinosi jam pasigėrus ar per miegą kliedintį. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 42p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Nagrinėjant sapną svarbiausia atsižvelgti į jo keliamus jausmus ... 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
[Sapne] Panirimas į gilų vandenį neretai simbolizuoja pasinėrima į pasąmonės gelmes. 

Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
 Sapnai dažniausai kompensuoja ar tarsi veidrodis iš pasąmonės gelmių atspindi tai, kas mūsų prarasta arba ką dar reikia pataisyti, subalansuoti. Per sapnus pasąmonė tolydžio siunčia mums perspėjimus bei pamokymus. Taip ši laukinė sapnų šalis tarytum nugrimzdusi legendinė Atlantida išnyra mums bemiegant, drėgna ir garuojanti, ir apgaubia mus (...) lyg gimtoji pastogė. Tai mūsų pažinimo, mūsų savasties žemė.

(Estes, Clarissa Pinkola. Bėgančios su vilkais. Vilnius: Alma littera. 2005, 588p.)
Balsuoti:
 4.2 (11)
Komentarai (0)
Fantazijos bei sapnai yra daugybės poelgių pradžia, ir niekonebūtų blogiau kaip juos nuvertinti ir sumenkinti. Svarbu tik, kokios rūšies fantazija mums kilo – ar ji veda mus į priekį, ar suvaržo neveiklumo grandinėse.

(Fromm, Erich. Pamiršta kalba. Vilnius: Vaga. 2008, 166p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Sapnai yra tarsi mikroskopas, pro kurį mes žvelgiame į užslėptus sielos išgyvenimus. Palyginti nereikšminga tendencija iš sudėtingos troškimų ir baimių visumos sapne gali būti parodyta tokia pat svarbi, kaip ir kita, kuri sapno autoriaus psichinėje sistemoje yra daug reikšmingesnė.

(Fromm, Erich. Pamiršta kalba. Vilnius: Vaga. 2008, 153p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... norėdami iki galo suprasti sapną, privalome jį aiškinti ir kaip reakciją į reikšmingus įvykius, įvykusius prieš susapnuojant sapną.

(Fromm, Erich. Pamiršta kalba. Vilnius: Vaga. 2008, 143p.)
Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 31
1 2 3 4