Kuris ras pats save, pasaulis nėra vertas jo.
 


Paieška:

YouTube

Vėjis, Antonas Šandoras La

Gėris tai protingas egoizmas ... 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 167p.)
Balsuoti:
 3.6 (17)
Komentarai (1)
Išmokite galvoti ir labai aiškiai suprasti, ką siūlo jums Pasaulis. Stenkitės viską sau paaiškinti ir neklausykite tų, kurie įtikinės jus, kad esate tam pernelyg kvailas. 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 167p.)
Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
Geriau sąmoningai išsirinkti šeimininką negu būti pavergtam minios kaprizų. 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 164p.)
Balsuoti:
 4.1 (7)
Komentarai (0)
Mūsų dienomis visi stengiasi atrodyti didžiais žmonėmis, nežiūrint ar jie tam turi pagrindo, ar ne. 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 163p.)
Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
Jeigu jūsų troškimai materialiniai, jums reikia žiūrėti į juos vaizduojančius paveikslus - apsupti save kvapais, garsais, kurie priartins atitinkamas situacijas. Sukurkite magnetą, kuris pritrauks prie savęs norimą situaciją arba objektą! 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 154p.)
Balsuoti:
 3.0 (4)
Komentarai (0)
Sapnų fazė tai būklė, kurioje faktiškai ir gimsta ateitis. Didžiosios mintys kyla pabundant, ir protas, kuris budrumo būklėje tas mintis išsaugoja, gali daug ką sukurti. 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 151p.)
Balsuoti:
 3.5 (8)
Komentarai (0)
Jei turtuolio bandymas patekti į rojų yra toks pat sunkus uždavinys kaip kupranugariui pralįsti pro adatos skylutę, jei meilė pinigams - visų blogybių šaknis, tai mes galime spėti, kad visi patys galingiausieji žemės žmonės - patys tikriausi Satanistai. Tai liečia ir finansinius verteivas, pramonininkus, Romos popiežius, poetus, diktatorius, visus įvairiausių sprendimų priiminėtojus ir pasaulinio mąsto vadus. 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 130p.)
Balsuoti:
 3.7 (6)
Komentarai (0)
... kur įsigyti materialinių gėrybių ne taip lengva ... vyraujančiomis religijomis turėjo tapti ir tapo tos, kurios savo išpažinėjus skatina atsisakyti materialinių vertybių ir vengti naudotis bet kuo, kas turi bent kiek reikšmės jų įsigyjant. Tokiu būdu žmonėms pakišama mintis, kad reikia sutikti su tokiu savo likimu, koks jis yra, nežiūrint koks skurdus jis bebūtų ... Suprantama, kad šalyse, kur panašios priemonės naudojamos savanoriškam nuskurdinimui, ego neigimo filosofija tarnauja tik valdantiesiems, nepageidaujantiems masinio nepasitenkinimo. Bet tiems, kurie naudojasi bet kuria galimybe pagerinti savo materialinei padėčiai, tos religinio mąstymo formos pasirinkimas, be abejo, atrodo tiesiog kvailystė! 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 114-115p.)
Balsuoti:
 2.6 (5)
Komentarai (0)
Taip pat gerai visiems žinomas faktas, kad daugybė žmonių miršta tik todėl, kad pasiduoda, kad jiems jau į viską nusispjaut. 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 113p.)
Balsuoti:
 4.0 (8)
Komentarai (0)
... žmonės - kita gyvulių forma, kai kada geresnių, o daug dažniau blogesnių negu tie, kurie vaikšto keturiomis, kurie dėl savo intelektualinio ir dvasinio išsivystymo yra tapę pačiais pavojingiausiais iš visų gyvulių! 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 101p.)
Balsuoti:
 3.5 (8)
Komentarai (0)
Surasta: 21
1 2 3