Visą savo gyvenimą pardavinėti melą, siūlyti apgaulingas prekes, teikti palaikį darbą - kiekviename žmoguje tat nuslopintų visa, kas kilnu ir aukšta.
Marden, Orison Swett
 


Paieška:

YouTube
Brolis Tėvai Vaikai Vyras Moteris Skyrybos

Šeima

Santuokų būna gerų, bet nebūna labai gerų. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 30p.)
Balsuoti:
 3.8 (6)
Komentarai (0)
Turėdamas žmoną, kuri pataria, prižiūri, ir paprastas žmogus puikiausiai iškyla. 

(Mažoji Tibeto Budizmo Antologija, II Tomas. Kaunas: Gaivata. 1999, 114p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Šeimos samprata apima ir tai – turi ne vien mylėti, bet ir leisti kitiems suprasti, kad yra kas juos sergi. … aš vadinu tai “dvasiniu saugumu” – jausmo, kad tavo šeima sergi tave. Niekas kitas nesuteiks tau šio jausmo. Nei pinigai. Nei šlovė 

(Albom, Mitch. Antradieniai su Moriu. Kaunas: Trigrama. 2008, 101p.)
Balsuoti:
 4.8 (16)
Komentarai (0)
 Nuostolingos savitarpio sistemos

Šeimose, kuriose trūksta teigiamo savitarpiškumo, šeimos nariai išmoksta vienas kitą kontroliuoti elgesiu, kuris juos skaudina ...
Netyčinės agresyvios vaikų elgsenos pavyzdys puikiai iliustruoja, kaip keičiasi tarpusavyje susijusios įtakos, esant sėkmingam atgaliniam ryšiui (Patterson, 1976). Į nedidelius vaikų prašymus dažnai neatsižvelgiama, kadangi tėvams nerūpi arba jie būna užsiėmę kitais reikalais. Jeigu tolesni dėmesio prašymai lieka neapdovanoti, vaikai paprastai sustiprina elgesį, iki jis tampa tėvams atgrasus. Šiame sąveikos etape vaikas stengiasi primesti prievartos kontrolę tėvams. Galų gale tėtis ar mama priversti nutraukti atgrasų elgesį, rūpindamiesi vaiku, o tai savo ruožtu, apdovanoja elgesį. Taip vaikas primeta prievartos įtaką tėvams, o tėvų reakcijos netikslingai moko vaiką prievartos būdų. Kadangi vaikas sulaukia tėvų dėmesio, o tėvai - laikinos ramybės, abiejų dalyvių elgesys yra pastiprinamas, nors galutinis rezultatas netenkina nė vieno iš jų ...
Atgrasios savitarpio sistemos gali būti verčiamos naudingesnėmis mažinant prievartos elgesio sėkmę, plėtojant konstruktyvius būdus kitų atidumui užtikrinti ir didinant teigiamo savitarpiškumo lygmenį (Patterson & Reid, 1973; Weinrott, Bauske, & Patterson, 1979).

(Bandura, Albert. Socialiniai minties ir veiksmo pagrindai. Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija. 2009, 66-67p.)
Balsuoti:
 2.7 (6)
Komentarai (0)
ŠEIMOS KAPITALAS
Tėvas išvaškavęs automobilio kėbulą, rūpestingai jį blizgino. Vienuolikmetis sūnus, braukdamas skuduru per buferius, jam padėjo.
- Matai, sūnau, - kalbėjo tėvas, - automobilis yra šeimos kapitalas: turime skirti dėmesio, jėgų ir laiko.
- Žinoma, tėti.
- Šaunuolis, kad supranti!
Akimirką stojo tyla.
- Bet tada aš nesu šeimos kapitalas, - pusbalsiu sumurmėjo sūnus.
- Kaip tai?
- Tu niekada neskiri man laiko.

Koks yra tavo šeimos kapitalas? 

(Ferrero, Bruno. 365 trumpi pasakojimai sielai. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2011, 333p.)
Balsuoti:
 4.7 (30)
Komentarai (0)
Ar tik žodžiai?

Dėl įtampos, susikaupusios šeimyniniame gyvenime, vyras atvyko pas išminčių patarimo.
Pastarasis, įsigilinęs į jo pasakojimą, tarė:
- Išmok išklausyti savo žmoną.
Patarimas giliai įsmigo vyriškiui į širdį. Po mėnesio jis vėl aplankė išminčių, mat norėjo pasakyti, jog klausėsi kiekvieno žmonos ištarto žodžio.
Išminčius nusišypsojo:
- O dabar grįžk namo ir išgirsk kiekvieną žodį, kurio ji nepasako. 

(Ferrero, Bruno. 365 trumpi pasakojimai sielai. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2011, 131p.)
Balsuoti:
 4.5 (58)
Komentarai (0)
Dauguma išsiskyrusiųjų kuria kitą šeimą. Nemažai tyrimų rodo, kad šios santuokos dar dažniau baigiasi skyrybomis nei pirmosios ... Viena iš daugelio problemų - nevisiškai išspręsti pirmosios santuokos klausimai. Pasak Hartin (1990,39) pakartotinė santuoka gali būti sėkminga, jei partneriai sugeba atlikti šias užduotis:
  • Psichologiškai nutraukti santuoką (emocinės skyrybos)
  • Suprasti, kodėl jie tuokėsi pirmą kartą ir pasirinko pirmąjį partnerį
  • Suprasti, kiek kiekvienas sutuoktinis prisidėjo prie pirmosios santuokos nesėkmių
  • Aiškiau suprasti, ko jie tikisi iš naujųjų ryšių ir kaip turi elgtis
  • Atkurti savo nepriklausomybę
Tuomet pora gali imtis paties sunkiausio uždavinio - išspręsti sudėtingus tarpusavio  ryšius, kurie naujoje šeimoje atsiranda tarp dviejų buvusių šeimų narių, o ypač tarp vaikų. 

(Lemme, Barbara Hansen. Suaugusiojo raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika. 2003, 285-286p.)
Balsuoti:
 3.0 (3)
Komentarai (0)
... jokiu išoriniu dailumu negali žmonos tiek įsiteikti vyrams, kaip dorumu ir nuolankumu. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 166p.)
Balsuoti:
 3.8 (4)
Komentarai (0)
... lengva viltis sudaryti naują santuoką negali stiprinti sutuoktinių meilės. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 164p.)
Balsuoti:
 3.5 (4)
Komentarai (0)
O dėl santuokos, tai, žinoma, ji dera su protu, jei troškimą lytiškai suartėti sužadina ne vien tik išvaizda, bet ir troškimas gimdyti vaikus bei juos išmintingai auklėti ir, be to, jei abipusės, būtent vyro ir moters, meilės priežastis yra ne tik išvaizda, bet ypač dvasios laisvė. 

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 293p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Surasta: 54
  1 2 3 4 5   Sekantis