Bailiai paprastai niekuomet nežino, kokia stipri yra jų baimė. 
Larošfuko, Fransua de
 


Paieška:

YouTube

More, Thomas

Ar galima vadinti teisinga tą visuomenę, kuri teikia tokią gausybę dovanų vadinamiesiems kilmingiesiems ... o nė kiek nesirūpina žemdirbiais, anglininkais, padieniais samdiniais, vežikais ir kalviais, be kurių nebūtų jokios visuomenės? Apkrovusi juos sunkiausiais darbais gražiausiais jų gyvenimo metais, visuomenė neatsimena jų triūso, užmiršta didžiules jų geradarystes; kada juos prislegia metai, ligos ir visokie nepritekliai, parodo jiems šiurkščiausią nedėkingumą ir leidžia mirti didžiausiame varge. Be to, iš padienio varguolių uždarbio turtuoliai kas dieną šį tą pasiglemžia ne tik klasta, bet ir remdamiesi valstybės įstatymais ...
Atidžiai stebėdamas visas dabar klestinčias valstybes ir svarstydamas jų padėtį, galiu prisiekdamas tvirtinti, jog jos atrodo ne kas kita, kaip suokalbis turtuolių, kurie valstybės vardu rūpinasi savo nauda ... 
Šitie didžiausi niekšai, nenumaldomu godumu pasidalinę visa tai, ko galėjo užtekti visiems, - kaip toli jie nuo laimingųjų ...  valstybės!

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 203-204p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Jų šventyklos pažiūrėti labai puikios: jos ne tik meniškai pastatytos, bet jose telpa daugybė žmonių, o tai yra labai svarbu, nes šventyklų yra itin mažai. Jos visos yra tamsokos, ir taip padaryta, kaip sako žmonės, ne dėl nemokėjimo statyti, o patarus šventikams, nes per didelė šviesa blaškanti mintis, o menkesnė ir, taip sakant, abejotina sukaupia dvasią ir kelia religinius jausmus. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 197p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
... nė vieno negalima laikyti priešu, jeigu jis mums nepadaręs nieko blogo. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 171p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Patys utopiečiai laiko didžiausia neteisybe varžyti žmones įstatymais, kurių yra daugiau, negu galima perskaityti, arba jie tiek migloti, kad niekas negali jų suprasti. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 167p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Kas apgaulingais keliais siekia valstybinių vietų, tas negauna jokių. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 166p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Utopiečiai ne tik bausmėmis atgraso žmones nuo piktų darbų, bet kviečia juos į dorybę, rodydami ir garbingus poelgius. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 166p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... jokiu išoriniu dailumu negali žmonos tiek įsiteikti vyrams, kaip dorumu ir nuolankumu. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 166p.)
Balsuoti:
 3.8 (4)
Komentarai (0)
... kvaila esą prikišti kokią ydą, kurios išvengti jis negalėjęs. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 166p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
... lengva viltis sudaryti naują santuoką negali stiprinti sutuoktinių meilės. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 164p.)
Balsuoti:
 3.5 (4)
Komentarai (0)
Jeigu žmogui neįkvėps ko nors šventesnio iš dangaus siųsta religija, tai jo protas ir negalės nieko tikresnio surasti. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 154p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 27
1 2 3