Pirmasis laisvųjų dailininkų dėsnis: Gerai apmokamas darbas pasitaiko tuomet, kai sutinkate atlikti prastai apmokamą darbą. 
Mikalauskas, Remigijus
 


Paieška:

YouTube

More, Thomas

Utopiečiai ypatingai aukština dvasinius malonumus, juos laiko pirmaisiais ir svarbiausiais džiaugsmais; didžiausia jų dalis, utopiečių manymu, kyla puoselėjant dorybes ir suvokiant, jog tauriai buvo gyventa. Iš kūniškųjų malonumų pirmenybės palmę jie atiduoda sveikatai. Jų nuomone, skanaus valgio, gėrimo ir visko, kas gali teikti tokį smagumą, verta pageidauti, bet tiktai dėl sveikatos. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 152p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... gera sveikata yra didžiausias malonumas. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 150p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
... žmogus turįs žmogui patarnauti, jį guosti, padėti varguose, sunaikinęs liūdesį, grąžinti jam gyvenimo džiaugsmą ... 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 143p.)
Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
... nusistebėjimą ir neapykantą kelia tų žmonių neprotingumas, kurie vos ne dievišką pagarbą rodo turtuoliams, kuriems nieko neskolingi ir nuo kurių visai nepriklauso, tiktai dėl tų turtingumo, nors ir žino, jog šitie turtuoliai yra tokie godūs ir šykštūs,kad galima tikrų tikriausiai tikėti, jog iš tos pinigų krūvos niekam niekada nenuriedės nė skatikas, kol jie bus gyvi. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 139p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
... nėra draustina linksmybė, iš kurios nebūna nemalonumų. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 130p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Kiekvienas gyvis tampa godus ir plėšrus arba bijodamas nepriteklių, arba, kaip žmogus, dėl išdidumo, kurio skatinamas laiko sau už garbę pralenkti kitus ir pasigirti nereikalingais savo turtais. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 126p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Labai dažnai, kai neatsiranda būtinų darbų, valstybė skelbia mažiau darbo valandų. Mat, pareigūnai nenori, kad piliečiai verstųsi nereikalingais darbais. Ši priemonė turi vieną tikslą, kad, kiek leidžia visuomeniniai poreikiai, visiems piliečiams po vergavimo kūnui būtų kuo daugiau laiko dvasios laisvei ir lavinimui. Jų manymu, šičia ir slypi tikra gyvenimo laimė. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 122-123p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... karalius tą pačią dieną, kurią sėda į sostą ... prisiekia niekada neturėti vienu metu ižde daugiau kaip tūkstantį svarų aukso arba sidabro, prilygstančio verte auksui. Sako, jog tą įstatymą išleidęs vienas labai geras karalius, kuris labiau rūpinęsis tėvynės gerove, negu savo turtais. Šis įstatymas yra tarsi užtvanka, neleidžianti sukaupti tokių didžiulių pinigų, kurių trūktų žmonėse ... karalius turi išmokėti viską, kas ižde susikaupė virš teisėto dydžio ... 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 90-91p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... kaip visiškas nemokša pasirodo gydytojas, kuris ligą gydo tik liga, taip ir tas, kuris nemoka piliečių gyvenimo taisyti kitu keliu, kaip tik atimdamas iš jų gėrybes, toks turi prisipažinti, jog jis nemoka valdyti laisvų žmonių. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 89-90p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... jei kas skęsta džiaugsmuose ir prabangoje, o tuo tarpu kiti aplinkui dejuoja ir rauda, - toks veikiau yra ne karalystės, o kalėjimo saugotojas. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 89p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 27
1 2 3