Spėjimą ir žinojimą, kad Dievas yra, žmogus semia savu protavimu iš aplinkui jį esančio pasaulio, kuris neturi savyje pakankamo pagrindo būti ir todėl reikalauja Kito, kuris būtų pašaukęs į buvimą ir kuris jį šiame buvime išlaikytų. 
Maceina, Antanas
 


Paieška:

YouTube
Citata

Citata

Ar galima vadinti teisinga tą visuomenę, kuri teikia tokią gausybę dovanų vadinamiesiems kilmingiesiems ... o nė kiek nesirūpina žemdirbiais, anglininkais, padieniais samdiniais, vežikais ir kalviais, be kurių nebūtų jokios visuomenės? Apkrovusi juos sunkiausiais darbais gražiausiais jų gyvenimo metais, visuomenė neatsimena jų triūso, užmiršta didžiules jų geradarystes; kada juos prislegia metai, ligos ir visokie nepritekliai, parodo jiems šiurkščiausią nedėkingumą ir leidžia mirti didžiausiame varge. Be to, iš padienio varguolių uždarbio turtuoliai kas dieną šį tą pasiglemžia ne tik klasta, bet ir remdamiesi valstybės įstatymais ...
Atidžiai stebėdamas visas dabar klestinčias valstybes ir svarstydamas jų padėtį, galiu prisiekdamas tvirtinti, jog jos atrodo ne kas kita, kaip suokalbis turtuolių, kurie valstybės vardu rūpinasi savo nauda ... 
Šitie didžiausi niekšai, nenumaldomu godumu pasidalinę visa tai, ko galėjo užtekti visiems, - kaip toli jie nuo laimingųjų ...  valstybės!

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 203-204p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)

Komentarai

Vardas:
Tekstas:
Įrašykite skaičius: