Juo išmintingesnis žmogus, juo daugiau vertina laiką; jis jį laiko brangiu turtu, didele vertybe, kuria gali praturtinti savo gyvenimą. Toks žmogus žino, kad nors ir kažin kaip jam sektųsi gyvenime, ko jis tik siektų - pinigų, valdžios, ar garbės - viskas pareina nuo to, kaip jis praleis laisvą laiką. 
Marden, Orison Swett
 


Paieška:

YouTube
Charakteris Jėga Savikontrolė Saviugda Savęs pažinimas

Valia

Valia - didelė vertybė. O nukreipti ją į savistabą ir geros būsenos palaikymą, reiškia, parodyti gerą charakterį. 

(Laumenskaitė, Egidija. Laiko šauksmas. Vilnius: Petro ofsetas. 2016, 44p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Valia reiškia kūno valdymą atsižvelgiant į jausmus ir nuovokas - nekenčiant skausmo patirti malonumą, nekenčiant blogio daryti gera. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 75p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Valia yra visų vykstančių psichikos procesų pagrindas, centras. Tai savotiška ašis, be kurios negali būti nei charakterio, nei emocijų, nei atminties, nei norų. Valia yra mūsų veiksmų pagrindas. Tai vidinė įtampa, jėga, skatinanti ir priverčianti ką nors daryti - jausti, galvoti,kalbėti, norėti, veikti ...
Valią galima ugdyti, žadinant savyje įtampą, pasipriešinimą, didinant valios jėgą. ir atvirkščiai, gyvenimas be kliūčių, be problemų gali silpninti sugebėjimą priešintis ir įveikti gyvenimo sunkumus ...
Kiekvienas žmogus turi valią. Patikrinti ir įvertinti jos stiprumą galima tiek atsidūrus ypatingose, kritiškose situacijose, tiek ir kasdieniniame, monotoniškame gyvenime. 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... valia turi būti palaikoma ne tik protu, žiniomis, bet ir meile. Valia yra proto ir širdies kūdikis ... 

Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Silpna valia yra beveik blogiausia liga. Silpnavalis žmogus daug galvoja, bet maža daro. Nuo šiandien nustokite daug galvoję ir kalbėję, bet imkitės darbo! 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 60p.)
Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Tvirta, užgrūdinta valia – perlas... 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 7p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Norint išsiugdyti geležinę valią, reikia atlikti daug nedidelių savidrausmės lavinimo darbelių. Kasdien atliekami, tie nedideli darbeliai persipina vienas su kitu ir galiausiai sukuria dvasinę tvirtybę. 

Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
 ... [Valia] gali sustiprėti, taip pat ir sumenkėti. Žiūrint, kaip ji pripildoma. Pavyzdžiui, ištesėjus duotą pažadą, valia sustiprėja, jeigu jis išeina iš galvos, tai valia susilpnėja. Ir valia būna tik tada laisva, kai ji iškyla iš žmogaus esmės...

(Vydūnas. Raštai. IV tomas. Vilnius: Mintis. 1994, 168p.)
Balsuoti:
 4.7 (9)
Komentarai (0)
... valia - tai kaskart aiškiai suvokiamo tikslo, sąžiningo sprendimo ir sąmoningo triūso funkcija. Kol žmogus kartos tą pačią klaidą - prieš mėgindamas ką nors daryti tikėsis nesėkmės, - tol jam ir nesiseks bent jau todėl, kad žmogus nėra linkęs nepateisinti savo lūkesčių. Juolab svarbu nuo pat pradžių vidinę ketinimo formuluotę apsaugoti nuo bet kokio tariamo kontrargumento: įtikinėdamas save žodžiais "nenoriu gerti", veikiausiai netrukus atrasi įvairiausių prieštaravimų: "bet esu priverstas", "bet nepajėgiu atsispirti" ir t.t. Tačiau kaskart tiesiog pakartojęs: "Daugiau negersiu, ir jokių kalbų", jau pasukai teisingu keliu.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 143p.)
Balsuoti:
 2.4 (5)
Komentarai (0)
Norėti gali kiekvienas, net ir silpnuolis, bet ką nors vertinga pasiekti galima tiktai tvirta valia ir ryžtingu siekimu.

Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)