Vieni dosniai dalija ir turtėja,
o kiti šykštauja daryti, kas teisu, ir skursta.
(11:24)  
 


Paieška:

YouTube

Ką darai daryk gerai

Norėti gali kiekvienas, net ir silpnuolis, bet ką nors vertinga pasiekti galima tiktai tvirta valia ir ryžtingu siekimu.

Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Kiekvieną vaiką reikėtų mokyti, kad jis lauktų didžiausių pasisekimų, kad jis tikėtų, jog jis taip pat tikrai yra sukurtas pasisekimui, kaip ąžuolas yra sukurtas būti ąžuolu. Tiesiog žiauru, kai tėvai arba mokytojai sako vaikui, kad jis kvailas ir bukaprotis, kad jis nesąs toks, kaip kiti jo amžiaus vaikai. Jie turėtų stengtis įkvėpti jam vilties, pasitikėjimo ir tikėjimo įgimta pasisekimo teise. Vaikus reikėtų taip auklėti, kad jie lauktų didžių dalykų ir tvirtai tikėtų jiems Dievo duota jėga padaryti pasaulyje ką nors vertinga.

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Žmogus su stipriu tikslo siekimu yra kurianti ir statanti energija. Niekas negali būti originalus išradėjas arba kūrėjas, kas nemoka susitelkti. Sutelktas savo dvasios jėgas gali viena kryptimi nukreipti tiktai tas, kuris yra užsibrėžęs tvirtą tikslą. mes negalime savo dvasios sukoncentruoti prie tokio dalyko, kuriam neturime vidinio savo užsidegimo.

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Vieną vienintelį talentą teisingai sunaudoti yra vertingiau, negu dešimtį talentų palikti nežinojimo paralyžiuje.

Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Nėra blogesnės klaidos, kaip manyti, kad jei žmoguje yra koks talentas, tai jis pats pasireikš.

Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Nedrausk savo svajonių. Priešingai, svajok iš tikrųjų uoliai ir tikėk savo svajonių įgyvendinimu, nes jos yra Dievo dovanos, kurios tave padaro didesnį, tvirtesnį ir geresnį. Aukštas siekimas yra kaip ranka, kuri mums parodo kelią, kelią, vedantį į dangų. Kokios yra tavo svajonės, toks bus ir tavo gyvenimas; tavo svajonės yra pranašavimai apie tai, kas gali būti ir turi būti tavo gyvenime.

Balsuoti:
 4.3 (11)
Komentarai (1)
Mūsų svajonių įgyvendinimas yra įkvėpimo šaltinis naujiems mūsų sumanymams.

Balsuoti:
 5.0 (9)
Komentarai (0)
Kaip tik tokiu mastu, kuriuo mes savo svajones padarome tikrenybe, auga ir mūsų jėgos bei mūsų galios veikti.

Balsuoti:
 3.5 (8)
Komentarai (0)
Nė vienas žmogus dar nėra turėjęs pasisekimo gyvenime, jei jis stengėsi būti visai toks pat, kaip kitas, net jei tam kitam ir labai gerai būtų sekęsi. Pasisekimo negalima pamėgdžioti, jo negalima sėkmingai pamėgdžioti. Priešingai, juo labiau nutolsi pats nuo savęs kitus mėgdžiodamas, tuo mažiau turėsi pasisekimo. Jėga gali kilti tiktai iš vidaus, ne iš paviršiaus. Todėl visuomet būk toks, koks esi, ir klausyk balso, kuris kalba iš tavo gelmių.

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... tavo pasisekimas niekuomet neprašoks tavo savimi pasitikėjimo aukštybės.

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 45
  1 2 3 4 5   Sekantis