Argi atsisakytų žmogus atleisti į save panašiam,
tačiau ieškotų savo nuodėmių atleidimo?
(28:4)  
 


Paieška:

YouTube

Ką darai daryk gerai

Daugiausia nukenčiame dėl to, jog norėdami pasisekimo nenorime tinkamai pasiruošti ir atsisakyti nuo trukdytojų.

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Mes nepastebimai daromės panašūs į tuos daiktus, su kuriais paprastai drauge būvame.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Tu greit pamatysi, kaip pasikeičia visas pasaulis, kai tik pats jo atžvilgiu pakeisi savo nuotaiką.

Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Pasaulis yra didelė aukštoji mokykla. Nuo pat lopšio iki kapo...

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Nesiduok suklaidinamas pasakojimų apie drąsius užsimojimus, kuriuose daug pelnoma menkais užstatais. Jei vienas taip laimi, šimtai pralaimi.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Pasaulis yra taip sutvarkytas, kad niekuomet negali pasisekti, jeigu mėginama tyčiomis būti laimingam. Laimės nerandama, jeigu jos ieškoma, ji gali būti tik gero elgimosi ir gerų darbų padarinys. Gi vien laimę savo tikslu laikydamas, žmogus negali būti laimingas.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Savimeilė ir godumas, kurie visuomet sukasi tiktai apie savo pačių naudą, tiek pat negali padaryti mūsų laimingų, kaip ir kviečiai negali išaugti iš dagilių sėklos. Bet jeigu mes sėjame paslaugumą, gerą ir pasiaukojimą, tada nupjauname laimės derlių. Savimeilė ir tikra laimė yra vienas kitam priešingi dalykai. Pasitenkinimas, vidinis ramumas, linksmumas, sutarimas - nė vienas iš šitų "laimės" šeimos narių negal gyventi godžiojo namuose.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... būti laimingam yra pagrindinis mūsų būties įsakymas. Kas yra laimingas, tas parodo, kad jis yra sveikas, sugebąs veikti ir harmoningas; priešingas dalykas yra - ligos ženklas, ženklas to, kad kažkas yra ne taip, kaip turėtų būti. Pakankamai yra žmogaus kūno ir dvasios struktūroje įrodymų, kad esame sukurti būti laimingi, kad tai yra teisinga ir numatyta būsena ir kad priešinga būsena naikina ir kenkia vidinei mūsų asmenybei.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Žmogus sukurtas dirbti - tik darbu jis gali progresuoti; be to neįmanoma tikra laimė. Vienas iš gražiausių jausmų yra pasitenkinimas, kurį mes jaučiame, kai augame savo siela, kada progresuojame, žengiame į priekį ir kylame. Kas neturi tokio jausmo, tas nežino, kas yra laimė.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Didžiausia laimė yra gera savijauta to, kuris uoliu darbu padaro tai, kam gamta jį yra paskyrusi.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 45
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis