Tas, kuris žino kaip, visados turės darbą, o tas, kuris žino kodėl, visados bus jo vadovas. 
Maxwell, John C.
 


Paieška:

YouTube
Savęs pažinimas Saviugda Valia  

Savikontrolė

Elgesio savireguliacijos mechanizmas veikia grįžtamojo ryšio principu. Žmogaus elgesį nukreipia jo išsikelti tikslai. Vėliau žmogus savo elgesį vertina išsikeltų tikslų atžvilgiu. Toks įvertinimas lemia vidines sankcijas - savęs paskatinimą už tikslų pasiekimą arba savęs baudimą už tikslų nepasiekimą. tai savo ruožtu daro įtaką tolesnių tikslų formulavimui. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 133p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
O kai kyla mažos pagundos, tokios kaip "Šį vieną kartą juk nieko blogo neatsitiks...", trenkite mintimis ranka į stalą ir tarkite garsiai ir aiškiai: "Gana!" Tai darykite, kol gundymas liausis. Skamba juokingai, tačiau veikia gerai. 

(Moestl, Bernhard. ŠAOLINAS. Laimėk nekovodamas. Vilnius: Algarvė. 2008, 61p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Valdyti savo jausmus, emocija ir mintis galima išmokti; mokytis šito reikia iš anksto, pradedant nuo kasdienio gyvenimo smulkmenų. Tik taip įmanoma išsiugdyti psichikos savybes, kurios vėliau padės įveikti didesnius sunkumus ... Pavyzdžiui, jei atkreiptumėte į tai dėmesį pamatytumėte, kad jūs nemokate valdyti savo rankų - be reikalo imate ir padedate šakutę ar peilį, trupinate duoną... ir visa tai darote nesąmoningai. Pirmiausia išmokite suvaldyti rankas. Kaip jūs įveiksite galingas jėgas, jei nesugebate kontroliuoti elementariausių judesių? Jūs ketinate imtis didelių darbų? ... Jei rankos veikia sau, o sąmonę sau, tai reiškia, kad jūs protu savo valios nekontroliuojate ...  

Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Didžiausia valdžia - tai savęs valdymas. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 455p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Nekreipk dėmesio į tai, jei tau kas nors nepatinka, jei tave kas nors erzina, nervina. Stenkis apie tai visai negalvoti. Žinok, kad praeis tam tikras laikas ir pasikeis visa pozicija. 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 43p.)
Balsuoti:
 4.8 (5)
Komentarai (0)
Pirmiausia jokiu būdu negalima kitam rodyti savo trūkumų. Taigi, reikia prisitaikyti kritiškai analitinį metodą, būtent, kai jauti, kad tave nori užvaldyti nenaudingas efektas, pav., pavydas, pyktis, neapykanta, tada kritikuok pats save. Tau teatrodo, kad tai tavo pažįstamojo jausmas. 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 37p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Žmogus, nekontroliuojantis savo nervų ir raumenų sistemų, nesugeba valdyti ir proto; jis nuolat jį praranda. Įgijęs nervų ir raumenų sistemų kontrolę, žmogus įgauna ir proto kontrolę. 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Bendraudami su kitais galvokite ir apie kvėpavimą - tai padės save valdyti. Pavyzdžiui, kad diskusija netaptų ginču, prieš pokalbį įpraskite gerai pakvėpuoti. Susijaudinus kodėl nepaprašyti plaučių pagalbos? Jie pasirengę jums padėti. Dvi ar tris minutes giliai įkvėpkite ir iškvėpkite: jūsų mintys taps aiškesnės. 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Juk mes visi dažnai nusižengiame. Kas nenusideda kalba, tas yra tobulas žmogus; jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Jei mes įbrukame žąslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Štai kad ir laivai: nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girią; ir liežuvis yra ugnis! Liežuvis, tarsi nedorybės visetas, glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo eigą, patsai pragaro padegtas.
(3:2-6) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (1)
... jeigu susiduriu su žmogumi arba poelgiu, kuris verčia mane verkti arba plūstis? Aš kartosiu keturis žodžius (...) Tai taip pat praeis

(Og Mandino. Didysis pasaulio prekiautojas. Kaunas: Gardenija. 1997, 89p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 13
1 2