Kad ir menkos pajamos, skursti netenka,
Kol išlaidoms saiką žinai. 
Thiruvalluvar
 


Paieška:

YouTube

Paulauskas, Stasys

Silpna valia yra beveik blogiausia liga. Silpnavalis žmogus daug galvoja, bet maža daro. Nuo šiandien nustokite daug galvoję ir kalbėję, bet imkitės darbo! 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 60p.)
Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Negalima gyvenimo prilyginti teatro ložei, iš kurios patogiai žiūrima į sceną. Kiekvienas mūsų gyvenimo kovoj turi ieškoti atitinkamos sau vietos. 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 60p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Atmink, kad tikriausias, pastoviausias turtas yra asmeninis veiklumas ir produktingas darbas.Pasaulis priklauso apsukriausiems, vikriausiems ir gabiausiems žmonėms. 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 60p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... didelių žmonių požymis – vaikščioti savomis kojomis ir nepaisyti žmonių pašaipos. 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 59p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (2)
Niekuomet nelauk atsidėkojant ir iš nieko nelauk pagelbos. Atmink, kad juo mažiau tikiesi kitų pagelbos, juo pats daraisi galingesnis, tvirtesnis. 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 59p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Tegul kiekvienas jūsų savo vaizduotėje, tarytum dvasios veidrodyje, pamato visas savo klaidas ir blogus įpročius, kad galėtų juos iš eilės išstumti ir užpildyti naujais, naudingais dalykais. Kiekvieną savaitę skirk kuriai vienai savo klaidai. Pav., jei kalboje ar santykiuose su žmonėmis esi nepastovus, tai parašyk ant lentelės „esu pastovus“ ir tai skaityk tau žinomu būdu visą savaitę. 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 56p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nesiskųsk ir neprašyk pagelbos pas tą, kurs tau nieko negali padėti, kurs tavęs nenori suprasti ir kurs tavęs nesupras. Daryk viską pats. Žinok,kad geriau duoti, negu gauti, Tai šventa tiesa. 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 44p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Atmink tai, kad žmonės dažniausiai yra egoistai ir norėtų galvoti, kalbėti vien apie savo asmeninius gabumus bei reikalus. Klausydamas jų išvedžiojimų, prisiversk jų klausytis taip, kad jie manytų jų kalbą esant tau įdomiausia. Niekuomet neužsimink savo gerų ypatybių, niekam nepasakok savo planų ir, jei būsi priverstas žodį tarti, tai pasverk jį savo dvasios svarstyklėmis, apgalvodamas jo turinį ir pasėkas, kokias jis gali padaryti.  

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 43-44p.)
Balsuoti:
 4.6 (5)
Komentarai (0)
Ramiai, mandagiai kalbėk nors ir su didžiausiu savo priešu. Tu laimėsi! 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 43p.)
Balsuoti:
 4.4 (16)
Komentarai (0)
Nekreipk dėmesio į tai, jei tau kas nors nepatinka, jei tave kas nors erzina, nervina. Stenkis apie tai visai negalvoti. Žinok, kad praeis tam tikras laikas ir pasikeis visa pozicija. 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 43p.)
Balsuoti:
 4.8 (5)
Komentarai (0)
Surasta: 17
1 2