... absoliuti vienatvė yra sudedamoji egzistencijos dalis, o artumas, nors ir nepanaikina vienatvės, išsklaido jos baimę. 
Yalom, Irvin D.
 


Paieška:

YouTube

Auksinės kasdienio gyvenimo taisyklės

Žmogui blogiausia yra gyventi turint neigiamų jausmų kitų atžvilgiu ... jei esate įniršęs, pirmiausia apnuodysite patys save. 

Balsuoti:
 4.0 (15)
Komentarai (1)
Išminčius stengiasi matyti abi puses iš karto: gėrį ir blogį. Jis ne aklas, jis nesileidžia suklaidinamas, bet mano, kad svarbiausia žmoguje, jo esmė - tai gėris. Sutelkdamas dėmesį į gėrį žmogus pritraukia jo jėgas ir ugdo jį savyje ir kituose. Todėl visus traukia prie tokio žmogaus ... 

Balsuoti:
 4.0 (5)
Komentarai (1)
Žmonės paprastai retai kada bando suprasti vieni kitų padėtį, todėl kyla tiek nesusipratimų, tiek žiaurumo ir melo. Jie atkakliai nenori atsisakyti savo požiūrio ir viską vertina tik pagal savo pačių skonį, savo polinkius ir siekius, visai neatsižvelgdami į kitus ... reikia, kad jie išmoktų išeiti iš savo ribotos sąmonės lauko ... Todėl, užuot kaltinę žmones, pabandykite nors keletą minučių pabūti jų kailyje - jūs suprasite, kad jų vietoje jūs, ko gero, elgtumėtės dešimt kartų blogiau negu jie. Vos kelios minutės šių pratybų - ir jūs įgysite kilnumo, kantrybės, atlaidumo, švelnumo. Taigi darykite šį pratimą: pamėginkite suprasti net tuos žmones, kurie jums nepatinka, ir pamatysite - negalėsite jų nemylėti. 

Balsuoti:
 4.7 (9)
Komentarai (1)
Jūs dažnai su kažkuo matotės ir nežinote, ar jums yra gerai su tuo žmogumi bendrauti. Išsiaiškinti labai paprasta: jei jaučiate, kad šis žmogus jus daro skaidresnį, jei jis jumyse pažadina kilnumą ir gerumą, skatina jus dirbti - ir toliau su juo susitikinėkit, nesvarbu, ką apie jį kalbėtų - su juo jums gera ir tai svarbiausia. Bet, jei priešingai, pastebėsite, kad viskas jumyse susijaukia, kad dėl jo pakliūvate į prastą padėtį, kad kitiems imate jausti vien priešiškumo ir pasidygėjimo jausmus ir kad praradote užsidegimą ką nors veikti, - stenkitės su juo nebebendrauti. Net jei tai garsenybė ar koks turtuolis, atsisakykite jo draugystės, nes jis jums daro pragaištingą įtaką. 

Balsuoti:
 4.8 (44)
Komentarai (0)
Net jei to ir nematyti ir niekas neįvertina jūsų pastangų, net jei negaunate jokios materialinės naudos, niekada nenustokite kaupti dvasinių turtų - tapsite laisvesni, dvasiškai stipresni, sklandysite virš įvykių. Šis dvasinis darbas yra vienintelis turtas, vienintelis gėris, kurį tikrai turite. Visa kita gali būti iš jūsų atimta; tik jūsų darbas priklauso jums visada. 

Balsuoti:
 3.8 (6)
Komentarai (1)
Meilėje slypi galia padaryti jus panašius į tą, kurį mylite. Jei mylite egoistišką, vulgarų, nesąžiningą, piktą žmogų, pamažėl jo silpnybės įsikuria jumyse ir galų gale jūs supanašėjate. 

Balsuoti:
 4.7 (18)
Komentarai (2)
Meilė - tai ne žmogaus pritraukimas prie savęs, priešingai - tai noras suteikti jam kažką didaus ... 

Balsuoti:
 4.7 (6)
Komentarai (0)
Norint išauklėti vaiką nepakanka jį atiduoti į mokyklą, kad ir pačią geriausią. Jei namuose nuolat vyksta melo, ginčų, nesąžiningumo spektaklis, tėvai niekad nesugebės išauklėti savo vaiko. Tokiose šeimose augantys vaikai dažnai serga nervų ligomis. Ginčai sukuria disharmonijos atmosferą, kurią kūdikis pajunta, nes yra labai susijęs su savo tėvais. 

Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Vien mintis, kad nelaimės trunka neilgą laiką, padeda jas išgyventi. 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (1)
Žemė yra tarsi pataisos namai ir kartu mokymosi centras. Taigi kančia yra neišvengiama, tačiau su ja susitaikę jūs įjungiate į darbą slaptas jėgas, kurios jumyse atlieka didžiulį darbą. 

Balsuoti:
 4.0 (7)
Komentarai (1)
Surasta: 25
1 2 3