... labai gaila, kad Didžiajai Britanijai nepavyko pataisyti įstatymų, dėl ko kanapėms ir toliau taikomos tos pačios teisinės sankcijos, kaip ir pavojingiems narkotikams.
Gossop, Michael
 


Paieška:

YouTube

Auksinės kasdienio gyvenimo taisyklės

Kančia mums tik parodo, jog mes suklydome, išsukome iš gero kelio, kuriuo eiti buvo aišku ir lengva ... Bet kai tik suprantame savo klaidas ir nusprendžiame jas ištaisyti, kančia gauna įsakymą pasitraukti - ji atliko savo misiją. Taigi užuot maištavę ir kovoję su ja, grįžkite į protą ... 

Balsuoti:
 4.3 (8)
Komentarai (0)
Trys pagrindiniai raktai yra meilė, išmintis ir tiesa: meilė, kuri atveria, atrakina širdį, išmintis, kuri ugdo intelektą, ir tiesa, kuri grūdina valią. Kai jums teks spręsti kokią nors problemą, išbandykite šiuos raktus. Jei pirmasis neatrakins durų, išbandykite antrąjį, jei antrasis netinka, naudokite trečiąjį. 

Balsuoti:
 4.1 (7)
Komentarai (0)
Jei padarėte kam nors bloga, nepakanka atsiprašyt: jūs turite atsilyginti. Tik tuomet būsite atsiteisę. 

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Jei jūs ko nors niekad nebenorite matyti, sumokėkite jam visas savo skolas - ir jūs jo daugiau nebematysite. Tai dėsnis, kurio žmonės, deja, nežino. 

Balsuoti:
 4.0 (8)
Komentarai (0)
Pradėdami naują darbą stenkitės būti ramūs, sutelkite visą savo dėmesį į pirmąjį gestą, pirmąjį judesį ir atlikite jį tiksliai, be klaidos. Po to pakartokite jį truputį greičiau ir kartokite tol, kol pasieksite norimą ritmą ir greitį: pamatysite, kad jums darbas atrodys vis lengvesnis ir lengvesnis, atliksite jį nepriekaištingai. Jei iš pat pradžių sugebėjote įgyti gerus įgūdžius, net labai sunkius veiksmus ar judesius jums pavyks pakartoti teisingai ... Labai sunku ištaisyti praeities klaidas, bet labai lengva išmokti įsisavinti naujus įgūdžius. 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Prieš tardami žodį, mesdami žvilgsnį, rašydami laišką, duodami pradžią kokiam nors veiksmui jūs dar jį galite valdyti, bet paskui - jūs liekate tik stebėtojas ... Taigi būkite budrūs, niekada neužmirškite, kad tik iš pat pradžių jūs turite tikrąją galią. 

Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Išorinis pasaulis sudarytas tik iš vidinio pasaulio atspindžių, taigi neturėkite iliuzijų: niekada neturėsite turtų, ramybės, laimės išoriškai, jei pirmiau nepasistengsite jų rasti viduje. 

Balsuoti:
 3.4 (5)
Komentarai (0)
Dvasingas žmogus yra tas, kuris taip gerai sutvarkė savo vidinį pasaulį, kad ten nieko netrūksta: poezija, muzika, spalvos - visko ten yra ... Tuo tarpu paprasti žmonės, kurie niekada nieko nenuveikė, kad padarytų savo vidų gerą gyventi, visą laiką trokšta išeiti prasiblaškyti kitur. Likę vieni su savimi, jie ima nuobodžiauti, o tai jau bėda. 

Balsuoti:
 4.9 (13)
Komentarai (0)
Mokslo ir technikos pažanga ne tam kasdien jus aprūpina naujais įrenginiais ir gaminiais, palengvinančiais gyvenimą, kad nieko neveiktumėte. Visus šiuos pagerinimus jūs turite laikyti galimybe atsidėti dvasinei veiklai! Štai tikroji techninės pažangos esmė: išlaisvinti žmogų kitiems darbams. 

Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Bendraudami su kitais galvokite ir apie kvėpavimą - tai padės save valdyti. Pavyzdžiui, kad diskusija netaptų ginču, prieš pokalbį įpraskite gerai pakvėpuoti. Susijaudinus kodėl nepaprašyti plaučių pagalbos? Jie pasirengę jums padėti. Dvi ar tris minutes giliai įkvėpkite ir iškvėpkite: jūsų mintys taps aiškesnės. 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 25
1 2 3