Minia, žmonių masė yra tasai pasyvus istorinis laukas, kuriame vyksta idėjinių pradų susikirtimas. 
Maceina, Antanas
 


Paieška:

YouTube
Asmenybė Savęs pažinimas Saviugda Valia

Charakteris

Apie žmonių būdus, kaip ir apie daugumą pastatų, galima pasakyti, kad jie turi keletą fasadų: vieni jų - malonūs, o kiti - nemalonūs.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 70p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Atkaklus kaip uola, neieškąs malonumų -
Giminėms ir draugams atrama. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 500p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Charakteris kaupia jėgas. Kiekviena dorai pragyventa diena jam prideda stiprybės. 

(Emersonas, Ralphas Waldo. Pasitikėjimas savimi. Kaunas: VADA. 2000, 25p.)
Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Charakterio pamatas yra doras veikimas, o doras veikimas įsišaknijęs tiesoje. Taigi tiesa yra visų gerų ir didžių dalykų pamatas ir versmė. Todėl drąsus ir nenuilstantis tiesos bei teisingumo idealo siekimas yra raktas į tikrą sveikatą ir visus kitus dalykus. 

(Gandhi, Mahatma. Kelias Dievo link. Vilnius: Dialogo kultūros institutas. 2003, 50p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Tiktai romanų veikėjų charakteriai visą gyvenimą nesikeičia. 

(Le Bon, Gustave. Minios psichologija. Vilnius: Vaga. 2011, 31p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Geras charakteris yra tik tuomet, kai suderinamos visos mūsų priešingos savybės. Neužtenka laikytis virtinės tarpusavyje derančių savybių, nesuderinant priešingų. Idant suvoktume autoriaus prasmę, reikia suderinti visas priešingas vietas.  

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 207p.)
Balsuoti:
 3.4 (5)
Komentarai (0)
Charakterio ydos šalinamos jas pripažįstant, dėl jų apgailestaujant ir atlyginant jų padarytą žalą. 

(Maxwell, John C.. Kaip svajones paversti tikrove?. Kaunas: Gardenija. 2004, 21p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
...  žmonės, pasiekę didžiulių laimėjimų, bet neturintys tvirto charakterio, kuris padeda atlaikyti gyvenimo smūgius, slysta į neišvengiamo pralaimėjimo duobę. 

(Maxwell, John C.. Kaip svajones paversti tikrove?. Kaunas: Gardenija. 2004, 19p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
Būti tvirto charakterio - reiškia elgtis nuosekliai, patvirtinti savo žodžius veiksmais. 

(Ziglaras, Zigas. Sėkmė žaliems. Kaunas: Smaltijos leidykla. 1999, 48p.)
Balsuoti:
 2.5 (2)
Komentarai (0)