Norai visuomet mus daro nelaimingus. Kai jų atsisakome, tai net pats mažiausias dalykas atrodo tikra dovana. 
Castaneda, Carlos
 


Paieška:

YouTube
Blogis Kaltė Nusikaltimai Pikti darbai

Nuodėmė

O kas yra nuodėmė? Tai Būsenos, nelyg šalčio ir karščio, debesingo ir saulėto dangaus ruožai, kuriais skrenda paukštis. Šios būsenos teisiamos ir sviedžiamos į pragaro sierą ... 

(Milošas Česlovas. Ulro žemė. Vilnius: Baltos lankos. 1996, 46p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Turime pripažinti, kad nuodėmė yra gyvenimo faktas, o ne šiaip trūkumas. Nuodėmė yra akivaizdus maištas prieš Dievą, ir vienas iš jų - nuodėmė arba Dievas - mano gyvenime turi mirti. Naujasis Testamentas mums aiškiai iškelia šį klausimą - jei manyje viešpatauja nuodėmė, Dievo gyvybė manyje bus sunaikinta, bet, jei manyje viešpatauja Dievas, manyje bus sunaikinta nuodėmė. Kito kelio nėra. 

Balsuoti:
 2.3 (3)
Komentarai (0)
Žodis "nusižengimas", arba "nuodėmė", - lotyniškai "pecus", o tai reiškia - "luoša koja", kitaip tariant, koja, kuria neįmanoma žengti. Nuodėmės nusikratoma visą laiką einant į priekį, prisitaikant prie naujų aplinkybių ir mainais už tai gaunant tūkstančius malonių, kurių dosniai teikia gyvenimas visiems šito trokštantiems. 

(Coelho, Paulo. Piligrimas. Vilnius: Vaga. 2010, 44p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
... nuodėmės priešybė yra ne dorybė, o tikėjimas. 

(Kirkegoras, Sorenas. Liga mirčiai. Vilnius: Aidai. 1997, 125p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Yra dalykų, tavo paties poelgių, nuo kurių niekur nepabėgsi. Kažkas nužudoma tavo krūtinėje, išdeginama, numarinama. 

(Orwell, George. 1984-ieji. Kaunas: Jotema. 2007, 249p.)
Balsuoti:
 4.3 (7)
Komentarai (0)
Ir iš viso nėra tokios nuodėmės visoje žemėje, kurios neatleistų viešpats tikrai atgailaujančiam. Ir visai negali padaryti žmogus tokios didelės nuodėmės, kuri išsemtų begalinę dievo meilę.  Ar gali būti tokia nuodėmė, kuri viršytų dievo meilę? ... O dėl vieno atgailaujančio daugiau džiaugsmo danguje negu dėl dešimties teisuolių, seniai pasakyta. 

Balsuoti:
 3.7 (9)
Komentarai (0)
... juk nėra taisyklės be išimties, ir vienas nusidėjėlis tam tikromis aplinkybėmis mielesnis Dievui, negu devyniasdešimt devyni teisuoliai ... 

(Hesė, Hermanas. Stepių vilkas. Vilnius: Alma littera. 2009, 42p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
[Ištrauka iš Egipto mirusiųjų knygos, aprašomas ritualas, kai žmogus savo pomirtinėje kelionėje Dvigubos Teisos menėje susitinka ir sveikina kiekvieną dievą, bei teigia neturintis vienos ar kitos ydos...]

1) Būki pasveikintas, iš Annu (Heliopolio) atėjęs Plačiažingsni; aš blogai nesielgiau.
2) Būki pasveikintas, iš Kherabos atėjęs Liepsnų apkabintasis (hept sešet); aš nebuvau plėšikas.
3) Būki pasveikintas, iš Khemennu (Hermopolio) atėjęs Uoslę turintis [šnipinėtojau]; aš nevogiau.
4) Būki pasveikintas, iš Kerneto atėjęs Šešėlių rijike; aš žmonių nežudžiau.
5) Būki pasveikintas, iš Restau atėjęs Pavojaus [skelbėjau]; aš neėmiau aukojimui skirtų grūdų.
6) Būki pasveikintas, iš Dangaus atėjęs Dvigubas Liūte; aš nemažinau atnašavimų.
7) Būki pasveikintas, iš Sauto (Likopolio) atėjęs Ugniaaki; aš neliečiau dievo daiktų.
8) Būki pasveikinta, ateinanti ir išeinanti (arba atbulomis einanti) Ugnie; aš nemelavau.
9) Būki pasveikintas, iš Suten-heneno (Herakleopolio) atėjęs Kaulų laužytojau; aš nenešiau maisto šalin.
10) Būki pasveikintas, iš Het-Ptah-ka (Memfio) atėjęs Liepsnašaudy (arba Žalialiepsni); aš nieko neužgavau.
11) Būki pasveikintas, iš Amenteto (Vakarų) atėjęs Urvo gyventojau; aš nebuvau paleistuvis.
12) Būki pasveikintas, iš savo rūsio atėjęs Išvirkščiaveidi; aš nieko nepravirkdžiau.
13) Būki pasveikintas, iš slaptavietės atėjęs Basti; aš nevalgiau savo širdies (nebuvau apgavikas).
14) Būki pasveikintas, iš tamsybių atėhęs Ugniakoji; aš niekam nenusižengiau.
15) Būki pasveikintas, iš skerdyklos atėjęs Kraugery (Kraujo gerėjau); aš nieko neapgaudinėjau.
16) Būki pasveikintas, iš Mabeto atėjęs Vidurių ėdike; aš neapleidau ariamosios žemės.
17) Būki pasveikintas, iš Maati atėjęs maat valdove; aš nieko slapta nepasiklausiau.
18) Būki pasveikintas, iš Basto (Per-bast, arba Buasčio) atėjęs Atbulas; aš nieko nešmeižiau.
19) Būki pasveikintas, iš Annu (Heliopolio) atėjęs Išblyškėli; aš nepykau be priežasties.
20) Būki pasveikintas, iš Andi atėjęs Padvigubintas blogi; aš svetimo vyro žmonos neišniekinau.
21) Būki pasveikinta, iš kankinimų kameros atėjusi Dvigalve gyvate (Uaamemti); aš svetimo vyro žmonos neišniekinau.
22) Būki pasveikintas, iš Mino namo (Panopolio) atėjęs Regintis kas tau atnešta; aš pats savęs nesuteršiau.
23) Būki pasveikintas, iš Imau (Imad, Amemt, Amentet?) atėjęs Didžiavyri; aš niekam negrasinau.
24) Būki pasveikintas, iš Kesiu (Ksois) atėjęs Griovėjau; aš nesulaužiau įstatymo.
25) Būki pasveikintas, iš Urito atėjęs Sešet Kheru; aš nebuvau įsiutęs.
26) Būki pasveikintas, iš Uabo atėjęs Jaunuoli; aš nebuvau kurčias tiesos žodžiams.
27) Būki pasveikintas, iš Kenemeto (Tamsybių) atėjęs Kenemti; aš nepiktžodžiavau (arba nieko neįžeidžiau).
28) Būki pasveikintas, iš Sau (Saiso) atėjęs Aukų nešėjau; aš vengiau prievartos.
29) Būki pasveikintas, iš Unaseto atėjęs Sera Kheru; aš nekursčiau vaidų.
30) Būki pasveikintas, iš Netfeto atėjęs Veidų valdove; aš nedariau skubotų sprendimų (nebuvau nekantrus).
31) Būki pasveikintas, iš Uteno atėjęs Sekheriu; aš nesikišau į svetimus reikalus.
32) Būki pasveikintas, iš Sauti (Saiso) atėjęs Dviragi valdove; aš nešnekėjau be saiko (nestūmiau žodžio ant žodžio).
33) Būki pasveikintas, iš Het-Ptah-ka (Memfio) atėjęs Nefertumai; aš niekam nekenkiau.
34) Būki pasveikintas, iš Busirio atėjęs Temsepai (Savalaiki Atumai); aš nenaudojau kerų prieš valdovą.
35) Būki pasveikintas, iš Tebu atėjęs Savalaiki (Darantis tai, ką širdis liepia); aš neužtvėriau kelio vandeniui.
36) Būki pasveikintas, iš Nun atėjęs Sistro nešėjau, aš niekada nekėliau balso.
37) Būki pasveikintas, iš Sau (Saiso) atėjęs Žmonijos aprūpintojau; aš niekada neburnojau prieš Dievą.
38) Būki pasveikintas, iš savo urvo atėjęs Gėrybių davėjau (Neheb-ka); aš nieko nesisavinau (arba nelaikiau savęs pranašesniu už kitus).
39) Būki pasveikintas, iš savo urvo atėjęs Grožio davėjau (Neheb-nefert); atnašaudamas aš dievų neapgaudinėjau.
40) Būki pasveikintas, iš savo šventyklos atėjęs Iškeltagalvi; aš nevogiau akhu (švytinčioms dvasioms) skirtų aukų (arba duonos, khenf).
41) Būki pasveikintas, iš Maati atėjęs Teisiantis savo ranka, aš neatėmiau iš vaiko duonos kąsnio; aš neįžeidžiau savo miesto dievo.
42) Būki pasveikintas, iš Ežero žemės (Fajumo) atėjęs Baltadanti; aš nesikėsinau į dieviškuosius gyvulius.

[Ritualinė išpažintis dievams. Ani papirusas]  

(Uždavinys, Algis. Egipto mirusiųjų knyga. Kaunas: Ramduva. 2003, 213-216p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Didžioji nuodėmė yra paviršutiniškumas. 

(Vaildas, Oskaras. De profundis. Vilnius: Charibdė. 1996, 7p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
KOMENTARAS: Pasak Vedų, piktadariai yra šešių rūšių: (1) nuodytojai, (2) padegėjai, (3) užpuolikai, grasinantys mirtinu ginklu, (4) turto grobstytojai, (5) svetimų žemių užkariautojai, (6) žmonų pagrobėjai. 

(Bhagavad-Gita. The Bhaktivedanta Book Trust. 1990, 56-57p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 25
1 2 3