A - pradžių pradžia visų raidžių,
Kaip Praamžis - visatos pradžia. 
Thiruvalluvar
 


Paieška:

YouTube

Uždavinys, Algis

Nieko blogo arba gėdingo Kūrėjui priskirti negalima, nes šie dalykai būdingi tik tapsmo sričiai, panašiai, kaip ant vario atsiranda žalėsis, o kūnas susitepa. Ne vario kalėjas sukūrė vario žalėsį, ir ne tėvai sukūrė ant kūno vėliau pasirodžiusį purvą. Lygiai taip pat ir Dievas nekuria blogio. [Blogio atsiradimą lemia] ilgas sukurtų daiktų buvimas, [nes blogis yra tarsi senatvės piktžaizdė ir sugedimas,] todėl Dievas rūpinasi kaita [bei transformacija], kad išvalyti tapsmo drumzles. 

(Uždavinys, Algis. Hermio Trismegisto išminties kelias. Vilnius: Sophia. 2005, 215-216p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Esmės ieškančius žmones supa gėris, ir Dievas juos gelbsti. 

Balsuoti:
 4.5 (17)
Komentarai (0)
Tas, kas pažino save, pasiekė aukščiausiąjį Gėrį, o kas pamilo iš apgaulės ir geismo atsiradusį kūną, tas liko klaidžioti tamsoje, patirdamas mirties keliamas kančias. 

Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Lyginamoji ir hermeneutinė tradicija, nustatanti dievų vardų atitikmenis skirtingose kultūrose, atsirado senojoje šumerų-akadų civilizacijoje. Ši kosmopolitinės metafizikos tradicija grindžiama dar vadinamojo Bronzos amžiaus laikais visuotinai priimta idėja, kad, dieviškosios esmės požiūriu, religija yra viena. Tačiau skirtingos civilizacijos ir kultūros tuos pačius dievus vadina skirtingais vardais. Esama sakralinių sklaidmenų ir teofanijų įvairovės, slepiančios pamatinių pradmenų vienybę bei homogenišką esmę. Todėl vieną teologinę sistemą visada galima perteikti kitos teologinės sistemos terminais. Vertimas yra įmanomas ir natūralus dalykas, nepaisant kiekvienai atskirai religijai būdingų ypatumų, sudarančių jos originalų ir nepakartojamą charakterį. 

Balsuoti:
 4.2 (6)
Komentarai (0)
[Ištrauka iš Egipto mirusiųjų knygos, aprašomas ritualas, kai žmogus savo pomirtinėje kelionėje Dvigubos Teisos menėje susitinka ir sveikina kiekvieną dievą, bei teigia neturintis vienos ar kitos ydos...]

1) Būki pasveikintas, iš Annu (Heliopolio) atėjęs Plačiažingsni; aš blogai nesielgiau.
2) Būki pasveikintas, iš Kherabos atėjęs Liepsnų apkabintasis (hept sešet); aš nebuvau plėšikas.
3) Būki pasveikintas, iš Khemennu (Hermopolio) atėjęs Uoslę turintis [šnipinėtojau]; aš nevogiau.
4) Būki pasveikintas, iš Kerneto atėjęs Šešėlių rijike; aš žmonių nežudžiau.
5) Būki pasveikintas, iš Restau atėjęs Pavojaus [skelbėjau]; aš neėmiau aukojimui skirtų grūdų.
6) Būki pasveikintas, iš Dangaus atėjęs Dvigubas Liūte; aš nemažinau atnašavimų.
7) Būki pasveikintas, iš Sauto (Likopolio) atėjęs Ugniaaki; aš neliečiau dievo daiktų.
8) Būki pasveikinta, ateinanti ir išeinanti (arba atbulomis einanti) Ugnie; aš nemelavau.
9) Būki pasveikintas, iš Suten-heneno (Herakleopolio) atėjęs Kaulų laužytojau; aš nenešiau maisto šalin.
10) Būki pasveikintas, iš Het-Ptah-ka (Memfio) atėjęs Liepsnašaudy (arba Žalialiepsni); aš nieko neužgavau.
11) Būki pasveikintas, iš Amenteto (Vakarų) atėjęs Urvo gyventojau; aš nebuvau paleistuvis.
12) Būki pasveikintas, iš savo rūsio atėjęs Išvirkščiaveidi; aš nieko nepravirkdžiau.
13) Būki pasveikintas, iš slaptavietės atėjęs Basti; aš nevalgiau savo širdies (nebuvau apgavikas).
14) Būki pasveikintas, iš tamsybių atėhęs Ugniakoji; aš niekam nenusižengiau.
15) Būki pasveikintas, iš skerdyklos atėjęs Kraugery (Kraujo gerėjau); aš nieko neapgaudinėjau.
16) Būki pasveikintas, iš Mabeto atėjęs Vidurių ėdike; aš neapleidau ariamosios žemės.
17) Būki pasveikintas, iš Maati atėjęs maat valdove; aš nieko slapta nepasiklausiau.
18) Būki pasveikintas, iš Basto (Per-bast, arba Buasčio) atėjęs Atbulas; aš nieko nešmeižiau.
19) Būki pasveikintas, iš Annu (Heliopolio) atėjęs Išblyškėli; aš nepykau be priežasties.
20) Būki pasveikintas, iš Andi atėjęs Padvigubintas blogi; aš svetimo vyro žmonos neišniekinau.
21) Būki pasveikinta, iš kankinimų kameros atėjusi Dvigalve gyvate (Uaamemti); aš svetimo vyro žmonos neišniekinau.
22) Būki pasveikintas, iš Mino namo (Panopolio) atėjęs Regintis kas tau atnešta; aš pats savęs nesuteršiau.
23) Būki pasveikintas, iš Imau (Imad, Amemt, Amentet?) atėjęs Didžiavyri; aš niekam negrasinau.
24) Būki pasveikintas, iš Kesiu (Ksois) atėjęs Griovėjau; aš nesulaužiau įstatymo.
25) Būki pasveikintas, iš Urito atėjęs Sešet Kheru; aš nebuvau įsiutęs.
26) Būki pasveikintas, iš Uabo atėjęs Jaunuoli; aš nebuvau kurčias tiesos žodžiams.
27) Būki pasveikintas, iš Kenemeto (Tamsybių) atėjęs Kenemti; aš nepiktžodžiavau (arba nieko neįžeidžiau).
28) Būki pasveikintas, iš Sau (Saiso) atėjęs Aukų nešėjau; aš vengiau prievartos.
29) Būki pasveikintas, iš Unaseto atėjęs Sera Kheru; aš nekursčiau vaidų.
30) Būki pasveikintas, iš Netfeto atėjęs Veidų valdove; aš nedariau skubotų sprendimų (nebuvau nekantrus).
31) Būki pasveikintas, iš Uteno atėjęs Sekheriu; aš nesikišau į svetimus reikalus.
32) Būki pasveikintas, iš Sauti (Saiso) atėjęs Dviragi valdove; aš nešnekėjau be saiko (nestūmiau žodžio ant žodžio).
33) Būki pasveikintas, iš Het-Ptah-ka (Memfio) atėjęs Nefertumai; aš niekam nekenkiau.
34) Būki pasveikintas, iš Busirio atėjęs Temsepai (Savalaiki Atumai); aš nenaudojau kerų prieš valdovą.
35) Būki pasveikintas, iš Tebu atėjęs Savalaiki (Darantis tai, ką širdis liepia); aš neužtvėriau kelio vandeniui.
36) Būki pasveikintas, iš Nun atėjęs Sistro nešėjau, aš niekada nekėliau balso.
37) Būki pasveikintas, iš Sau (Saiso) atėjęs Žmonijos aprūpintojau; aš niekada neburnojau prieš Dievą.
38) Būki pasveikintas, iš savo urvo atėjęs Gėrybių davėjau (Neheb-ka); aš nieko nesisavinau (arba nelaikiau savęs pranašesniu už kitus).
39) Būki pasveikintas, iš savo urvo atėjęs Grožio davėjau (Neheb-nefert); atnašaudamas aš dievų neapgaudinėjau.
40) Būki pasveikintas, iš savo šventyklos atėjęs Iškeltagalvi; aš nevogiau akhu (švytinčioms dvasioms) skirtų aukų (arba duonos, khenf).
41) Būki pasveikintas, iš Maati atėjęs Teisiantis savo ranka, aš neatėmiau iš vaiko duonos kąsnio; aš neįžeidžiau savo miesto dievo.
42) Būki pasveikintas, iš Ežero žemės (Fajumo) atėjęs Baltadanti; aš nesikėsinau į dieviškuosius gyvulius.

[Ritualinė išpažintis dievams. Ani papirusas]  

(Uždavinys, Algis. Egipto mirusiųjų knyga. Kaunas: Ramduva. 2003, 213-216p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Aš sunaikinau savo klaidas, aš įveikiau prieš mane nukreiptą blogį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nukirstas su gendančia medžiaga siejantis saitas.

[Išėjimui ir įėjimui į dieviškąjį dausų pasaulį skirti šlovinimai bei skaitymai. Ani papirusas

(Uždavinys, Algis. Egipto mirusiųjų knyga. Kaunas: Ramduva. 2003, 126p.)
Balsuoti:
 4.4 (9)
Komentarai (0)