Visa, kas žemėje galinga, jungiasi draugėn: mokytieji, išminčiai, valdovai. Vieni rašo, antri smerkia, treti žudo. 
Paskalis, Blezas
 


Paieška:

YouTube

Egipto mirusiųjų knyga

[Ištrauka iš Egipto mirusiųjų knygos, aprašomas ritualas, kai žmogus savo pomirtinėje kelionėje Dvigubos Teisos menėje susitinka ir sveikina kiekvieną dievą, bei teigia neturintis vienos ar kitos ydos...]

1) Būki pasveikintas, iš Annu (Heliopolio) atėjęs Plačiažingsni; aš blogai nesielgiau.
2) Būki pasveikintas, iš Kherabos atėjęs Liepsnų apkabintasis (hept sešet); aš nebuvau plėšikas.
3) Būki pasveikintas, iš Khemennu (Hermopolio) atėjęs Uoslę turintis [šnipinėtojau]; aš nevogiau.
4) Būki pasveikintas, iš Kerneto atėjęs Šešėlių rijike; aš žmonių nežudžiau.
5) Būki pasveikintas, iš Restau atėjęs Pavojaus [skelbėjau]; aš neėmiau aukojimui skirtų grūdų.
6) Būki pasveikintas, iš Dangaus atėjęs Dvigubas Liūte; aš nemažinau atnašavimų.
7) Būki pasveikintas, iš Sauto (Likopolio) atėjęs Ugniaaki; aš neliečiau dievo daiktų.
8) Būki pasveikinta, ateinanti ir išeinanti (arba atbulomis einanti) Ugnie; aš nemelavau.
9) Būki pasveikintas, iš Suten-heneno (Herakleopolio) atėjęs Kaulų laužytojau; aš nenešiau maisto šalin.
10) Būki pasveikintas, iš Het-Ptah-ka (Memfio) atėjęs Liepsnašaudy (arba Žalialiepsni); aš nieko neužgavau.
11) Būki pasveikintas, iš Amenteto (Vakarų) atėjęs Urvo gyventojau; aš nebuvau paleistuvis.
12) Būki pasveikintas, iš savo rūsio atėjęs Išvirkščiaveidi; aš nieko nepravirkdžiau.
13) Būki pasveikintas, iš slaptavietės atėjęs Basti; aš nevalgiau savo širdies (nebuvau apgavikas).
14) Būki pasveikintas, iš tamsybių atėhęs Ugniakoji; aš niekam nenusižengiau.
15) Būki pasveikintas, iš skerdyklos atėjęs Kraugery (Kraujo gerėjau); aš nieko neapgaudinėjau.
16) Būki pasveikintas, iš Mabeto atėjęs Vidurių ėdike; aš neapleidau ariamosios žemės.
17) Būki pasveikintas, iš Maati atėjęs maat valdove; aš nieko slapta nepasiklausiau.
18) Būki pasveikintas, iš Basto (Per-bast, arba Buasčio) atėjęs Atbulas; aš nieko nešmeižiau.
19) Būki pasveikintas, iš Annu (Heliopolio) atėjęs Išblyškėli; aš nepykau be priežasties.
20) Būki pasveikintas, iš Andi atėjęs Padvigubintas blogi; aš svetimo vyro žmonos neišniekinau.
21) Būki pasveikinta, iš kankinimų kameros atėjusi Dvigalve gyvate (Uaamemti); aš svetimo vyro žmonos neišniekinau.
22) Būki pasveikintas, iš Mino namo (Panopolio) atėjęs Regintis kas tau atnešta; aš pats savęs nesuteršiau.
23) Būki pasveikintas, iš Imau (Imad, Amemt, Amentet?) atėjęs Didžiavyri; aš niekam negrasinau.
24) Būki pasveikintas, iš Kesiu (Ksois) atėjęs Griovėjau; aš nesulaužiau įstatymo.
25) Būki pasveikintas, iš Urito atėjęs Sešet Kheru; aš nebuvau įsiutęs.
26) Būki pasveikintas, iš Uabo atėjęs Jaunuoli; aš nebuvau kurčias tiesos žodžiams.
27) Būki pasveikintas, iš Kenemeto (Tamsybių) atėjęs Kenemti; aš nepiktžodžiavau (arba nieko neįžeidžiau).
28) Būki pasveikintas, iš Sau (Saiso) atėjęs Aukų nešėjau; aš vengiau prievartos.
29) Būki pasveikintas, iš Unaseto atėjęs Sera Kheru; aš nekursčiau vaidų.
30) Būki pasveikintas, iš Netfeto atėjęs Veidų valdove; aš nedariau skubotų sprendimų (nebuvau nekantrus).
31) Būki pasveikintas, iš Uteno atėjęs Sekheriu; aš nesikišau į svetimus reikalus.
32) Būki pasveikintas, iš Sauti (Saiso) atėjęs Dviragi valdove; aš nešnekėjau be saiko (nestūmiau žodžio ant žodžio).
33) Būki pasveikintas, iš Het-Ptah-ka (Memfio) atėjęs Nefertumai; aš niekam nekenkiau.
34) Būki pasveikintas, iš Busirio atėjęs Temsepai (Savalaiki Atumai); aš nenaudojau kerų prieš valdovą.
35) Būki pasveikintas, iš Tebu atėjęs Savalaiki (Darantis tai, ką širdis liepia); aš neužtvėriau kelio vandeniui.
36) Būki pasveikintas, iš Nun atėjęs Sistro nešėjau, aš niekada nekėliau balso.
37) Būki pasveikintas, iš Sau (Saiso) atėjęs Žmonijos aprūpintojau; aš niekada neburnojau prieš Dievą.
38) Būki pasveikintas, iš savo urvo atėjęs Gėrybių davėjau (Neheb-ka); aš nieko nesisavinau (arba nelaikiau savęs pranašesniu už kitus).
39) Būki pasveikintas, iš savo urvo atėjęs Grožio davėjau (Neheb-nefert); atnašaudamas aš dievų neapgaudinėjau.
40) Būki pasveikintas, iš savo šventyklos atėjęs Iškeltagalvi; aš nevogiau akhu (švytinčioms dvasioms) skirtų aukų (arba duonos, khenf).
41) Būki pasveikintas, iš Maati atėjęs Teisiantis savo ranka, aš neatėmiau iš vaiko duonos kąsnio; aš neįžeidžiau savo miesto dievo.
42) Būki pasveikintas, iš Ežero žemės (Fajumo) atėjęs Baltadanti; aš nesikėsinau į dieviškuosius gyvulius.

[Ritualinė išpažintis dievams. Ani papirusas]  

(Uždavinys, Algis. Egipto mirusiųjų knyga. Kaunas: Ramduva. 2003, 213-216p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Aš sunaikinau savo klaidas, aš įveikiau prieš mane nukreiptą blogį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nukirstas su gendančia medžiaga siejantis saitas.

[Išėjimui ir įėjimui į dieviškąjį dausų pasaulį skirti šlovinimai bei skaitymai. Ani papirusas

(Uždavinys, Algis. Egipto mirusiųjų knyga. Kaunas: Ramduva. 2003, 126p.)
Balsuoti:
 4.4 (9)
Komentarai (0)