... dažniausiai dar dabar atrodo savaime suprantama, kad visi tėvai turi teisę būti gerbiami, net jei jie žlugdė mažus savo vaikus. Tačiau nusprendus palikti šį vertybių statinį tampa keista girdėti, kad suaugusi moteris privalo gerbti ją žiauriai kankinusius tėvus arba tylomis žiūrėti į jų kankinimus.  
Miller, Alice
 


Gedulas
Mirties bausmė
Netektys Savižudybė Žmogžudystė

Mirtis

... didžiųjų žmonių paniekoje mirčiai glūdi šlovės troškimas, užtemdantis jiems mirties šmėklą, o eiliniams žmonėms milžiniško jų nelaimėse masto neleidžia suvokti per mažas jų įžvalgumas, dėl kurio jie net mirties akivaizdoje galvoja apie pašalinius dalykus.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 114p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Visi žino, kad teks mirti, bet niekas tuo netiki … Jei tikėtume, daug ką darytume kitaip. 

(Albom, Mitch. Antradieniai su Moriu. Kaunas: Trigrama. 2008, 89-90p.)
Balsuoti:
 4.8 (24)
Komentarai (0)
- Mirtis - natūralus reiškinys, - pakartojo. - Mes keliame dėl jos tiek daug triukšmo tik todėl, kad nelaikome savęs gamtos dalimi. Būdami žmonės tariamės esą aukščiau gamtos.
Jis nusišypsojo augalėliui.
- tačiau mes nesame aukščiau gamtos. Visa, kas gimsta, turi mirti, - Moris žvilgtelėjo į mane. - Pripažįsti tai?
Taip. 

(Albom, Mitch. Antradieniai su Moriu. Kaunas: Trigrama. 2008, 185p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Istorija apie nedidelę bangelę, nardančią po vandenyną ir puikiai leidžiančią laiką. Ji mėgaujasi vėjeliu, oro gaiva - kol pastebi, kad priešais ją bėgančios bangos viena po kitos dūžta į krantą.
- "Dieve mano, juk tai baisu", - suklinka bangelė. - "Tik pažvelkit, kas manęs laukia!"
- Tuo tarpu priartėja kita banga. Pastebėjusi niūrią pirmosios nuotaiką, klausia: "Ko taip sielojiesi?"
- Toji atsako: "Tu nieko nesupranti! Mes visos ištikšime! Iš mūsų, bangų, greit nieko nebeliks! Koks siaubas!"
- Antroji taria: "Ne, tai tu nesupranti. Tu ne šiaip banga, tu dalis vandenyno." 

(Albom, Mitch. Antradieniai su Moriu. Kaunas: Trigrama. 2008, 191p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Kiekvienas žmogus privalo taip gyventi, jog galėtų sau pasakyti padaręs viską, kad tik susidarytų kokią nors nuomonę ar bent vaizdą pomirtinio gyvenimo klausimu - net jei jam teks pripažinti savo bejėgiškumą. Jei to nepadarome, labai daug ką prarandame, nes klausimas, su kuriuo jis susiduria, yra ne kas kita, kaip ilgaamžis žmonijos paveldas, archetipas, pasižymintis slaptu gyvenimu, siekiančiu papildyti mūsų individualią egzistenciją tam, kad padarytų ją pilną.  

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 413-414p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Vienas iš pagrindinių mirties neigimo būdų - tikėjimas asmeniniu ypatingumu. Tai įsitikinimas, kad biologijos dėsniai mums negalioja, o gyvenimas negali būti toks žiaurus kaip kitiems. 

(Yalom, Irvin D.. Terapijos dovana. Vilnius: Alma littera. 2005, 13p.)
Balsuoti:
 4.7 (7)
Komentarai (0)
Mirties baimė visuomet prasiskverbia į paviršių. Ji persekioja mus visą gyvenimą ir mes susikuriame gynybas (daugelis jų pagrįstos neigimu), kad susidorotume su mirties suvokimu. Tačiau mes negalime jos užmiršti. Ji yra mūsų fantazijose ir sapnuose. Ji laisvai prasiveržia kiekviename košmare. kai buvome vaikai, mums rūpėjo mirtis, ir vienas svarbiausių brendimo uždavinių buvo susitvarkyti su išnykimo baime. 

(Yalom, Irvin D.. Terapijos dovana. Vilnius: Alma littera. 2005, 129p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
... nors mirtis fiziškai mus sunaikina, pati mirties idėja gali mus išgelbėti.  

(Yalom, Irvin D.. Terapijos dovana. Vilnius: Alma littera. 2005, 131p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... kito mirtis kiekvienam iš mūsų primena mūsų pačių mirtį. 

(Yalom, Irvin D.. Terapijos dovana. Vilnius: Alma littera. 2005, 133p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Tas, kuris susijaudinimo akimirką nepasiduoda sąmyšiui, be abejonės, ramybės valandomis išsiugdė dvasios tyrumą. Tas, kuris savo mirties valandą nepraranda savitvardos, dar gyvendamas suvokė daiktų esmę. 

(Senovės kinų išmintis. Tūkstantis Li. Vilnius: Gamta. 2005, 264p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 85
  1 2 3 4 5   Sekantis