Išdavystės dažniau daromos iš silpnumo, ne iš tam tikro nusistatymo. 
Larošfuko, Fransua de
 


Paieška:

YouTube
Mirtis Netektys    

Gedulas

Gedima reaguojant į mylimo asmens arba jo vietą užėmusios abstrakčios sąvokos - sakysime, tėvynės, laisvės, idealo - netektį. Kai kuriuos asmenis, kuriuos mes dėl to įtariame turėjus liguistą polinkį, esant tam pačiam poveikiui, vietoj gedulo apima melancholija. Įsidėmėtina, kad mums niekados neateina į galvą laikyti gedėjimą liguista būsena ir patikėti jį gydyti gydytojui, nors jis yra rimtas nukrypimas nuo normalios gyvenimo laikysenos. Mes kliaujamės tuo, kad po tam tikro laiko gedulo būsena bus įveikta, ir manome, jog kliudyti žmogui liūdėti yra netikslinga, net kenksminga. 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Sunkus gedulas, reakcija į mylimo asmens netektį, reiškiasi tokia pat skausminga nuotaika, domesio išoriniu pasaulio praradimu, - tiek, kiek tasai pasaulis neprimena apie velionį, - netenkama gebėjimo pasirinkti naują meilės objektą, nes tai reikštų iškeisti gedimąjį, - nenorima daryti nieko, kas nesusiję su velioniu. Mums nesunku suvokti, kad toks "Aš" susivaržymas ir apribojimas yra visiško atsidavimo gedului išraiška, kai kitiems ketinimams ir interesams nebelieka jokių išgalių. Tiesą sakant, toks elgesys mums tik todėl neatrodo patologiškas, kad mes gebame jį taip puikiai paaiškinti. 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Verk karčiai ir muškis į krūtinę, –
vertas mirusiojo tebūna tavo gedulas.
Gedėk vieną ar dvi dienas, kaip reikalauja paprotys,
ir tada nusiramink, užmiršk širdgėlą.
Juk širdgėla gali baigtis mirtimi,
o liūdinti širdis išsekina žmogaus jėgas.
Nelaimėje ilgai nesiliauja skausmas,
širdgėlos išgyvenimą sunku pakelti.
Neatiduok savo širdies sielvartui, varyk jį šalin;
verčiau pagalvok apie savo galą.
Neužmiršk – juk atgal niekas nesugrįžta, –
mirusiajam gero nepadarai, o sau pakenki.
Atsimink jo likimą, nes tavasis yra panašus;
vakar jis ištiko jį, o šiandieną ištiks tave.
(38:17-22)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... neišvengiami darbai dažnai gelbsti sielvartautojus, išblaško juos per pirmuosius gedulo etapus. Mūsų kultūroje tokie darbai esti pasirengimas laidotuvėms, sveikatos draudimo dokumentų tvarkymas, turto dalybos. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... vyras ir moteris gedi skirtingai - tiesą pasakius, netgi priešingai. Vyras su žmona dažnai negali suprasti ir paremti vienas kito. Vieno sutuoktinio sielvartas stipriai kertasi su kito sielvartu, iš to kyla trinti, susvetimėjimas, kartais net skyrybos ... Poros psichoterapija nušviečia įtampos šeimoje priežastis, padeda kiekvienam partneriui atpažinti ir gerbti kito gedėjimo būdą. Individuali psichoterapija padeda keisti netinkamą gedulą ... Dauguma moterų ... išlieja savo sielvartą, o paskui gali vėl užmegsti ryšį su gyvaisiais, planuoti ir daryti visa tai, kas jų gyvenimui teiktų prasmę. Vyrams paprastai reikia pagalbos, kad jie galėtų išreikšti savo liūdesį ir pasidalyti juo ... 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Netekti tėvų ar seno bičiulio paprastai reiškia prarasti praeitį: gal būt miręs žmogus buvo vienintelis seniai praėjusių nuostabių laikų liudininkas. Tačiau kai miršta vaikas, prarandame ateitį, tarsi žlugtų viso gyvenimo projektas - dėl ko gyvenome, ką planavome ateičiai, kaip tikėjomės įveikti mirtį (iš tiesų vaikai mums laiduoja nemirtingumą). 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Kas nori išmokti gyventi su mirusiais, pirmiausia privalo išmokti gyventi su gyvaisiais. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Keistas dalykas, bet jeigu artimieji būtų bent pusę tiek rūpinęsi kai kuriais numirėliais, jiems gyviems esant, kaip tada, kai aniems iš to jokios naudos, velioniai tikriausiai būtų atsisakę brangiausių mauzoliejų ... 

(Remarkas, Erichas Marija. Juodasis obeliskas. Kaunas: Spindulys. 1992, 23p.)
Balsuoti:
 5.0 (9)
Komentarai (0)
... kai kurių gedėjimo papročių (...) paskirtis – palengvinti netekties skausmą, tol jį aštrinant, kol pasiseka visiškai išsivaduoti iš jo.

(Horney, Karen. Neurotiška mūsų laikų asmenybė. Vilnius: Apostrofa. 2008, 255p.)
Balsuoti:
 3.0 (1)
Komentarai (0)