Įtampa gali visiškai palaužti žmogų arba nuvesti jį prie esmės. 
Vanier, Jean
 


Gėris Blogis Dievas Velnias

Gėris ir Blogis

Šviesą lydi šešėlis, kita Kūrėjo pusė. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 448p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Jei žmonės gimtų laisvi, tai jie nesusidaryrtų jokios blogio ir gėrio sąvokos, kol liktų laisvi.

[Apie žmogaus vergiją, arba apie emocijų jėgas, 68 teorema]  

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 282p.)
Balsuoti:
 3.0 (6)
Komentarai (0)
Kas vadovaujasi baime ir daro gera, kad išvengtų blogio, tas nesivadovauja protu.

[Apie žmogaus vergiją, arba apie emocijų jėgas, 63 teorema]  

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 278p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
Gėrio ir blogio pažinimas yra ne kas kita, kaip mūsų įsisąmoninta džiaugsmo arba sielvarto emocija.

[Apie žmogaus vergiją, arba apie emocijų jėgas, 8 teorema

(Spinoza, Benediktas. Etika. Vilnius: Pradai. 2001, 225p.)
Balsuoti:
 4.1 (8)
Komentarai (0)
Aš sunaikinau savo klaidas, aš įveikiau prieš mane nukreiptą blogį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nukirstas su gendančia medžiaga siejantis saitas.

[Išėjimui ir įėjimui į dieviškąjį dausų pasaulį skirti šlovinimai bei skaitymai. Ani papirusas

(Uždavinys, Algis. Egipto mirusiųjų knyga. Kaunas: Ramduva. 2003, 126p.)
Balsuoti:
 4.4 (8)
Komentarai (0)

Kas kuria gėrį, Mano drauge, to niekada neįveikia blogis. 

(6.40)


(Bhagavad-Gita. The Bhaktivedanta Book Trust. 1990, 317p.)
Balsuoti:
 4.4 (15)
Komentarai (0)
Jei norima sunaikinti blogį, gėris irgi bus sunaikintas. 

Balsuoti:
 3.8 (5)
Komentarai (1)
... gėris ir blogis yra dvi jėgos, sukinkytos kartu, kad suktų gyvenimo ratą. 

Balsuoti:
 3.6 (9)
Komentarai (0)
Blogis turi pasireikšti, kad jie geriau suprastų gėrio vertę. 

(Coelho, Paulo. Demonas ir panelė Prym. Vilnius: Vaga. 2005, 174p.)
Balsuoti:
 4.1 (15)
Komentarai (0)
... Gėris ir Blogis turi tą patį veidą; viskas priklauso nuo to, kokią valandą jie pasipina kiekvieno žmogaus kelyje.  

(Coelho, Paulo. Demonas ir panelė Prym. Vilnius: Vaga. 2005, 51p.)
Balsuoti:
 4.0 (10)
Komentarai (0)
Surasta: 17
1 2