Koks gražus būna gyvenimas, kai padarai ką nors gera ir teisinga! 
Dostojevskis, Fiodoras
 


Geri darbai Gerovė Gėris ir Blogis Tobulumas

Gėris

Užsiėmimas niekais tik parodo, kad žmogui nerūpi gėris ...  

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 6p.)
Balsuoti:
 2.3 (3)
Komentarai (0)
Visi pliusai turi savu minusų. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 5p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Didžiosios savo esybės ilgesys - štai kur jūsų gerumas: ir šis ilgesys glūdi kiekviename iš jūsų. 

(Gibran, Kahlil. Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 2008, 75p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
... tikrasis gėris turėtų būti toks, kurį visi įstengtų turėti kartu, nemažindami ir nepavydėdami, ir kurio niekas negalėtų prarasti prieš savo valią. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 127p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Kreivais keliais visi geri dalykai tikslo siekia. Jie tarsi katės nugarą išriečia, jie murkia paslaptingai, arti pajutę laimę, - visi geri dalykai juokias. 

(Nyčė, Frydrichas. Štai taip Zaratustra kalbėjo. Vilnius: Alma littera. 2002, 304p.)
Balsuoti:
 4.3 (7)
Komentarai (0)
... gėris yra tik tai, kas garbinga, bet koks kitas gėris yra melagingas ir netikras. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 203p.)
Balsuoti:
 3.4 (5)
Komentarai (0)
Gėris tai protingas egoizmas ... 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 167p.)
Balsuoti:
 3.6 (17)
Komentarai (1)
Jei geras jis tiktai geradariams,
Tai kokią vertę turi jo gerumas?
Kas ir kenkėjams bus vienodai geras,
Tik tas gerųjų laikomas geru! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 255p.)
Balsuoti:
 3.7 (6)
Komentarai (0)
Gėris irgi pavojingas, jis palieka daugiau griuvėsių už paprastą blogį. 

(Remarkas, Erichas Marija. Juodasis obeliskas. Kaunas: Spindulys. 1992, 61p.)
Balsuoti:
 4.0 (8)
Komentarai (0)
Žmogaus gerumas teikia gera jam pačiam,
o negailestingas žmogus kenkia sau.
(11:17)  

Balsuoti:
 3.7 (9)
Komentarai (0)
Surasta: 22
1 2 3