Kvailas vaikas yra neviltis tėvui,
o niurnanti žmona – nuolat lašantis vanduo.
(19:13)  
 


Paieška:

YouTube
Gėris
Grožis
Darbas
Turtas
Išmintis
Laimė
Ramybė
Sėkmė

Gerovė

Kai matai kokią gerovę ... kai sutinki klestintį žmogų, visad apmąstyk, kokia kaina toji gerovė įsigyta, ir pagalvok, ar sutiksi mokėti tokią kainą. 

(Gavelis, Ričardas. Jauno žmogaus memuarai. Vilnius: Vaga. 1991, 79p.)
Balsuoti:
 4.7 (6)
Komentarai (0)
... knygoje „Prabangos karštligė“ („Luxury Fever) R. Frankas ... nagrinėja kitą iracionalumo apraišką ... kodėl, valstybei tapus turtingesnei, jos piliečiai jaučiasi mažiau laimingi.  

Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau protingų, kūrybingų žmonių; o kuo daugiau protingų, kūrybingų žmonių, tuo daugiau naujų idėjų. Pasak ekonomisto Juliano Simono, „žmogaus vaizduot“ yra „didžiausias šaltinis“. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Tam, kad kūrybingumas taptų pelningu darbu, būtina visa armija vartotojų. Kūrybingi genijai – dramatiškiausi pažangos istorijos veikėjai. Tačiau be milijardų antro plano aktorių nebūtų jokios istorijos.  

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Gerovėn veda širdies tyrumas,
Šlovėn - bičiulystė tyra. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 492p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Iš tikrųjų žmogaus gerovei, sakyčiau net - visai jo būčiai - svarbiausia yra tai, kas glūdi arba vyksta jame pačiame ... Todėl tie patys išoriniai procesai bei santykiai kiekvieną veikia skirtingai, štai kodėl toje pačioje aplinkoje kiekvienas gyvena vis kitokiame pasaulyje. 

(Šopenhaueris, Artūras. Gyvenimo išminties aforizmai. Vilnius: Tyto alba. 2007, 12p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Nemenkinkime gamtos išteklių - žmogaus proto dėka jie gali pasidaryti begaliniai. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 49p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kai nėra vietos protui, nėra ir gėrio. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 508p.)
Balsuoti:
 4.1 (8)
Komentarai (0)
Kas, mielas Liucijau, gali abejoti, jog gyvenimas yra dievų dovana, o geras gyvenimas - filosofijos dovana?! 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 317p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... lengvabūdiškumas pats griauna ir trypia savo gerovę. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 220p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 21
1 2 3