Mat skirtingi charakteriai lemia skirtingus pomėgius, o šių nepanašumas bičiulius išskiria. Tad [...] geri žmonės negali bičiuliautis su nedorėliais, o šie – su geraisiais, kaip tik dėl didžiausio skirtumo tarp vienų ir kitų būdo bei pomėgių.
Ciceronas, Markas Tulijus
 


Paieška:

YouTube
Gerovė
Laimė

Sėkmė
Taupumas
Pinigai Verslas

Turtas

Bilbas viską išdalijo. Jis sakė, kad plėšikų pelnytas auksas jam atrodė kaip ir ne savas.  

(Tolkinas, J. R. R.. Žiedų valdovas. Žiedo brolija. 1 dalis. Vilnius: Alma littera. 2021, 252p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
„Jeigu nori įsitikinti...“
Atsiskyrėlis pasakė:
– Jeigu tu nori įsitikinti, kad visi žemiški turtai niekingi, pažiūrėk, kas juos turi.
Jis kalbėjo apie niekingus žmones, nesgi prakilnieji ir dorybingieji jų neturi.

(Faradžas, Abul. Įdomių istorijų knyga. Vilnius: Vaga. 1978, 99p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Jei žmogus, turįs gauti pinigus, kaip dauguma žmonių, nėra pripratęs prie turtų, turi nevisavertiškumo kompleksą ir nenusakomos kaltės jausmą, teisininkas gali pasisavinti kad ir pusę visų pinigų ir vis vien iš gavėjo sulauks ašaringos padėkos. 

Balsuoti:
 3.9 (7)
Komentarai (0)
Argi tai ne beprotiška? Kas apskritai yra sklypas? Iš tikrųjų nei Mėnulyje, nei Žemėje niekam niekas nepriklauso ... Žemės gabalėlis tėra idėja, sutartis tarp žmonių, kuri vienus nuskurdina, kitus praturtina.  

Balsuoti:
 4.3 (4)
Komentarai (0)
Gana daug žmonių niekina turtą, bet nedaugelis noriai juo dalinasi. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 71p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Kas turi milijardus lobių,
tačiau jais su niekuo nesidalina,
tą išmintingi ir patyrę žmonės
"pasaulio skurdžiumi" vadina.

(Mažoji Tibeto Budizmo Antologija, II Tomas. Kaunas: Gaivata. 1999, 261p.)
Balsuoti:
 4.3 (4)
Komentarai (0)
Šeimos gerovės vildamasis, tėvas
net ir save parduoda, kad turtus paliktų
vaikams, o šie dažnai vilčių jo nepateisina -
turtus iššvaistę, valkatauja tartum šunys.

(Mažoji Tibeto Budizmo Antologija, II Tomas. Kaunas: Gaivata. 1999, 261p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys.
(14:33) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Aš neatiduodu. Aš tiesiog šiek tiek investuoju į žmones. Toks senas priežodis sako, kad esame turtingi tik dėka to, ką mes duodame, ir vargšai tiktai dėka to, ką laikome. 

(Og Mandino. Kerėtojo dovana. Kaunas: Gardenija. 1999, 193-194p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
PENKI AUKSO DĖSNIAI

1. Auksas mielai ateina ir kaupiasi pas kiekvieną, kuris pasideda ne mažiau kaip dešimtadalį savo pajamų, kad susikrautų turtą ateičiai ir savo šeimai.

2. Auksas uoliai ir su pasitenkinimu tarnauja išmintingam savininkui, kuris randa jam pelningą darbą, kad šis daugintųsi kaip avys laukuose.

3. Auksas mėgsta atsargius savininkus, kurie jį investuoja, pasikliaudami mokančių elgtis su auksu patarimais.

4. Auksas neužsibūna pas tuos, kurie investuoja jį į tokį verslą ar skiria tokiems tikslams, kurių neišmano ar kuriems nepritaria žmonės, mokantys elgtis su auksu.

5. Auksas palieka žmogų, kuris nori iš jo išspausti neįmanomai didelių pajamų, pasikliauja viliojančiais sukčių ir apgavikų patarimais arba, jį investuodamas, vadovaujasi savo nepatyrimu ir romantiškais troškimais.
 

(Clason, George S.. Turtingiausias Babilono žmogus. Kaunas: Trigrama. 1998, 68p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 107
  1 2 3 4 5   Sekantis