... ištvermė nugali bet kokią kliūtį...
Seneca, Lucius Annaeus
 


Paieška:

YouTube

Kerėtojo dovana

Mes visi turime tą patį Dievą. Vieną dieną žmonės šiame mažyčiame žemės rutulyje liausis keikę, žeidę ir žudę vienas kitą, ir suvoks, kad mes visi priklausome tai pačiai montažo linijai it mašinos, kad ir kaip skirtųsi mūsų sparnai, ratai ar dažų spalva. Mes visi esame tikri broliai ir seserys. Mes visi liejame ašaras, visi šypsomės, visi jaučiame skausmą, visi išalkstame. Nė vienas negalime priglausti galvos prie pagalvės naktį be vilties, kad kitą dieną ištiesime ranką kitai žmogiškai būtybei. Net ir tai, kas atrodo nereikšminga, kaip apsikabinimas, - jei neturi su kuo dalintis jausmais, - gali būti brangi dovana.  

(Og Mandino. Kerėtojo dovana. Kaunas: Gardenija. 1999, 176p.)
Balsuoti:
 4.9 (7)
Komentarai (0)
Aš neatiduodu. Aš tiesiog šiek tiek investuoju į žmones. Toks senas priežodis sako, kad esame turtingi tik dėka to, ką mes duodame, ir vargšai tiktai dėka to, ką laikome. 

(Og Mandino. Kerėtojo dovana. Kaunas: Gardenija. 1999, 193-194p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Šį pasaulį apkeliausiu, tačiau tik kartą. Tad bet kokį gėrį, kurį galiu padaryti, arba bet kokią malonę, kuria galiu parodyti bet kuriai žmogiškai būtybei, geriau padarysiu dabar. Geriau jau aš nedelsiu, nes šiuo keliu antrą kartą nepraeisiu. 

(Og Mandino. Kerėtojo dovana. Kaunas: Gardenija. 1999, 117p.)
Balsuoti:
 4.0 (6)
Komentarai (0)
Jūsų didžiausias turtas yra jūsų savigarba. Sergėkite ją visom savo jėgom. 

(Og Mandino. Kerėtojo dovana. Kaunas: Gardenija. 1999, 99p.)
Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Uždrauskite rytojų. Gyvenkite tik valandai ir jos paskirtam darbui. Galvokite ne apie kiekį, kurį reikia padaryti, sunkumus, kuriuos reikia įveikti, bet sąžiningai pradėkite nuo nedidelės užduoties, kuri jums po ranka, pasitenkinkite tuo tai dienai; aišku viena, mūsų paprasta pareiga yra pamatyti ne tai, kas neaiškiai boluoja tolumoje, o padaryti tai, kas yra čia pat, po ranka ... Kiekvienas gali atlikti savo dienos užduotį, kad ir kokia monotoniška ji būtų. Kiekvienas gali pragyventi iki nusileidžiant saulei, kantriai, su meile ir tyrai. Tai viskas, ką iš tiesų reiškia gyvenimas. 

(Og Mandino. Kerėtojo dovana. Kaunas: Gardenija. 1999, 93p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
... tikėjimas yra labai panašus į meilę - jo niekada negalima išgauti per prievartą. 

(Og Mandino. Kerėtojo dovana. Kaunas: Gardenija. 1999, 89p.)
Balsuoti:
 5.0 (16)
Komentarai (0)