Tad nenuostabu, jog ištisus amžius tikėta, esą vienaakiai, šlubiai, bekojai, berankiai ir kitokie luošiai pasižymi nepaprasta išmintimi bei išskirtiniais sugebėjimais. Dėl patirto sužeidimo ar apsigimimo jiems tenka anksti susidurti su tomis dvasios sritimis, kurios šiaip žmogui atsiveria tik gilioje senatvėje.
Estes, Clarissa Pinkola
 


Gerovė
Laimė

Sėkmė
Taupumas
Pinigai Verslas

Turtas

Patenkintas vargdienis - turtingesnis
Už patį turtingiausią iš žmonių,
Bet plikas, kaip žiema, yra turtuolis,
Kurs nuolat bijo skurdžiumi patapti. 

(Šekspyras, Viljamas. Otelas. Raštai II. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1961, 81p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Atmink, kad tikriausias, pastoviausias turtas yra asmeninis veiklumas ir produktingas darbas.Pasaulis priklauso apsukriausiems, vikriausiems ir gabiausiems žmonėms. 

(Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka. 1990, 60p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Net jei to ir nematyti ir niekas neįvertina jūsų pastangų, net jei negaunate jokios materialinės naudos, niekada nenustokite kaupti dvasinių turtų - tapsite laisvesni, dvasiškai stipresni, sklandysite virš įvykių. Šis dvasinis darbas yra vienintelis turtas, vienintelis gėris, kurį tikrai turite. Visa kita gali būti iš jūsų atimta; tik jūsų darbas priklauso jums visada. 

Balsuoti:
 3.8 (6)
Komentarai (1)
Tegul didžiuojasi suvargęs brolis savo išaukštinimu, o turtingasis savo pažeminimu, nes jis išnyks kaip lauko gėlė. Juk pakyla saulė su savo kaitra, išdžiovina žolyną, ir jo žiedas nubyra, jo išvaizdos grožybė pranyksta. Taip sunyks ir turtuolis savo keliuose.
(1:9-11) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Už daiktus, kuriuos žmogus įsigyja, jis visada moka daiktais, kuriuos praranda. Turtuolis turi daug to, ko trūksta vargšui, o vargšas dažnai turi to, kas nepasiekiama turtuoliui. 

(Trys Įšventintieji. Kibalionas. Kaunas: Nesvis. 2002, 96p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Ir dar kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę.
(19:24) 

Balsuoti:
 3.0 (4)
Komentarai (0)
Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis.
(6:19-21) 

Balsuoti:
 3.6 (7)
Komentarai (0)
Turtai yra geri, jeigu jie nėra nuodėmingi;
neturtas yra blogis pagal išpuikėlių matą.
(13:24) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Nepasitikėk neteisingai įgytais turtais,
nes jie neduos naudos pykčio dieną.
(5:8) 

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Parduodami nuosavybę artimui ar pirkdami ką iš artimo, nedarykite vienas kitam skriaudos. Pirkdamas iš savo artimo, mokėsi tik už metus nuo praėjusio jubiliejaus; parduodamas tau artimas prašys iš tavęs tik už likusius derliaus metus. Kuo daugiau tokių metų, tuo didesnę kainą mokėsi; kuo mažiau tokių metų, tuo mažesnė kaina, nes iš tikrųjų jis parduoda tau tik derlių skaičių. Nedarykite vienas kitam skriaudos, bet bijosi savo Dievo, nes aš, VIEŠPATS, esu jūsų Dievas.
(25:14-17) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 106
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis