Nes mintis - erdvių paukštis, kuris žodžių narve gal ir išskleidžia sparnus, bet negali paskristi.  
Gibran, Kahlil
 


Paieška:

YouTube
Turtas Vadovas Verslas Verslo etika

Verslas

Pasirodo, kad nuomojamosios žemės dydis atitinkamai didėja pagal valstiečių turtingumą; vadinasi, kuo daugiau valstietis turi savo žemės, tuo daugiau žemės jis nuomoja ... pasirodo, kad žemesnės grupės brangiau moka už žemę, kartais net keturis kartus brangiau, palyginti su aukščiausia kategorija ... nuomodami savo poreikius gerokai viršijantį žemės kiekį, pasiturintys valstiečiai paveržia vargingiesiems pramisti reikalingą žemę; 

(Leninas. LENINAS: pilnas raštų rinkinys. 1 tomas. Vilnius: Mintis. 1976, 13-17p.)
Balsuoti:
 3.6 (7)
Komentarai (0)
... aukštesnės ... grupės savo pagerintą ūkį grindžia žemesniųjų nusmukdymu ... 

(Leninas. LENINAS: pilnas raštų rinkinys. 1 tomas. Vilnius: Mintis. 1976, 33p.)
Balsuoti:
 4.7 (7)
Komentarai (0)
Prekybai jausmai svetimi. 

(Vonegutas, Kurtas. Galapagai. Kaunas: Kitos Knygos. 2007, 27p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
VEDLYS

Pirklių, dažnai drauge keliaudavusių ilgais Rytų šalių keliais, karavanas ruošėsi įveikti plačią, pavojingą dykumą. Kad kelionė pavyktų, reikėjo ne tik gerai pažinoti šias vietas, kelius, apylankas bei oazes, bet ir išmanyti vietinių gyventojų papročius.
Todėl pasisamdė vedlį, garsėjantį didele patirtimi.
Po dešimties dienų sparčios kelionės vilkstinė kaktomušomis susidūrė su būriu ginkluotų vyrų. Šie stovėjo lyg įkalti į žemę ir saugojo virš kelio iškeltą baisingą statulą, vaizduojančią žiaurią jų genties dievybę.
- Stot! - sukomandavo ginkluoto būrio vadas. - Paaukokite vieną saviškį mūsų dievui, antraip nepajudėsite iš vietos! Taip privalu daryti per kiekvieną jaunatį. Jei nepaklusite, tučtuojau visi mirsite!
- Pirkliai susispietė į būrį ir ėmė pašnibždom tartis. Jų laukė dramatiškas pasirinkimas, tad nekeista, kad buvo sunku pasiekti sutarimą.
„Mes pažįstami jau daug metų. Mus sieja giminystės ryšiai. Argi paaukosime kažkurį iš mūsų, kad patenkintume tą jų dievybę!“
Visų žvilgsniai nukrypo į vedlį...
Pagal žiaurų ritualą paaukoję vargšelį po statulos kojomis, pirkliai keliavo toliau. Tačiau nė vienas nežinojo kelio ir netrukus karavanas pasiklydo dykumoje.
Iškamuoti troškulio ir netekę jėgų, vienas po kito jie mirė. 

(Ferrero, Bruno. 365 trumpi pasakojimai sielai. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2011, 361p.)
Balsuoti:
 4.4 (30)
Komentarai (0)
Parėto 20/80 dėsnis: 20 procentų klientų sudaro 80 procentų visos apyvartos. 20 procentų gaminių sudaro 80 procentų visos bendros kainos. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 17p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Štai jums brandusis kapitalizmas: didžiausią kapitalą investuojantis žaidėjas gauna daugiausia lemiamos informacijos, kad pasitelkęs didžiausią kapitalo efektyvumą susižertų didžiausią trokštamą pelną, ir niekas nė akim nemirkteli ... Teisingumas čia niekuo dėtas. kai kvepia tokiais pinigais, kas dar sėstųsi svarstyti tokių abstraktybių?
Didžiulės kompanijos turi savo ryšius, ir gali kirsti lažybų, kad jų aplinkoje rasi visokio plauko tipų - nuo politikų iki romanistų ir roko žvaigždžių bei užkietėjusių yakuza vyrukų ... visa kas buvo anksčiau, nublanksta prieš šiandieninį kapitalizmo tinklą - jo detalių tikslumą, paprasčiausią jėgą ir visagalybę. Ir jų megakompiuterius, kurių nežmoniški sugebėjimai surinkti ir įtraukti į savo skaičiavimus visus iki vieno veiksnius ir sąlygas padaro visa ... įmanoma. 

(Murakami, Haruki. Dansu dansu dansu. Vilnius: Baltos lankos. 2006, 57-58p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Ir neleiskite savo sandėriuose dalyvauti atėjusiems tuščiomis rankomis, kurie norėtų už jūsų darbą užsimokėti žodžiais.
Tokiems žmonėms pasakykit:
"Eikite su mumis į lauką arba su mūsų broliais plaukite į jūrą ir užmeskite ten savo tinklus;
Nes laukas ir jūra jums bus tokie pat dosnūs kaip ir mums."  

(Gibran, Kahlil. Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 2008, 45-46p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
... nė vienas kitas verslas ar profesija neturi tiek daug galimybių padaryti vargšą dideliu turtuoliu kaip pirklio. 

(Og Mandino. Didysis pasaulio prekiautojas. Kaunas: Gardenija. 1997, 28p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kaip pleištas, įkaltas tvirtai į plyšį tarp akmenų,
nuodėmė yra įsispraudusi tarp pardavimo ir pirkimo.
(27:2)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Sunku pirkliui išlikti doram
ir prekiautojui išvengti nuodėmės.
(26:29)  

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 13
1 2