... nė vienas jausmas - kaip, pavyzdžiui, meilė - nesensta drauge su kūnu. Jausmai - dalis man nepažįstamo pasaulio, tačiau tai pasaulis, kur nėra nei laiko, niu erdvės, nei ribų. 
Coelho, Paulo
 


Paieška:

YouTube
Gėris Blogis Dievas Velnias

Gėris ir Blogis

Galbūt gėrio ir blogio dvikova kas sekundę vyksta kiekvieno žmogaus širdyje, nes širdis yra visų angelų ir demonų mūšio laukas; kad pasistūmėtų pirmyn, jie kaunasi už kiekvieną erdvės centimetrą tūkstančiais metų, kol galiausiai viena iš jėgų visiškai sutriuškins kitą. 

(Coelho, Paulo. Demonas ir panelė Prym. Vilnius: Vaga. 2005, 185p.)
Balsuoti:
 3.8 (10)
Komentarai (1)
Štai čia gėrio paslaptis: iš pradžių jis silpnas, bet labai galingas pabaigoje. Blogis, priešingai visagalis iš pradžių, bet jis eina vis silpnyn. Tai reikia žinoti! 

Balsuoti:
 3.9 (10)
Komentarai (0)
Gėris ir blogis nėra absoliutūs: vieną diapazono galą mes vadiname geru, kitą blogu. Viename gale gėris, kitame - blogis. Vienas daiktas geresnis už kitą, žemiau skalėje esantį daiktą, bet jis nėra geresnis už aukščiau skalėje esantį daiktą, ir taip toliau; taigi geresnis ar blogesnis santykinai nustatomi tik iš skalės padalų. 

(Trys Įšventintieji. Kibalionas. Kaunas: Nesvis. 2002, 86p.)
Balsuoti:
 3.0 (3)
Komentarai (0)
Tad tai, ką savo ribotu mąstymu suvokiame kaip blogį, iš tiesų yra dalis aukštesniojo gėrio, neturinčio savyje priešybės. Tačiau tai negali jums tapti tiesa jokiu kitu būdu, o tik per atlaidumą. Kol nepradėsite atleisti, blogis nebus atpirktas, todėl jis ir toliau bus tiktai blogis. 

(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 192p.)
Balsuoti:
 4.6 (5)
Komentarai (0)
Tas, kas paprasčiausiai blogas, nedaug tegali pakenkti. Žmonės tai mato ir saugosi jo. O gerieji - ko tik jie nepridaro! O, jų rankos kruvinos! 

(Remarkas, Erichas Marija. Juodasis obeliskas. Kaunas: Spindulys. 1992, 220-221p.)
Balsuoti:
 4.5 (14)
Komentarai (0)
Atkaklus gerumas nugali bloguosius, niekas nėra tokios užkietėjusios ir priešiškos meilei širdies, kad nemylėtų gerųjų, net juos skriausdamas.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 569p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
... kaip teigia pitagorininkai, blogis priklauso begalybei, o gėris – tam, kas ribota.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 92p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 17
1 2