Norėdamas ar ne, suvokdamas ar ne, žmogus tiki prasme iki paskutinio atodūsio. Net savižudis tiki prasme - jei ne gyvenimo, tolesnio gyvenimo, tai bent mirties prasme. Tikrai netikėdamas jokia prasme, jis negalėtų nė piršto pajudinti ir vien todėl nenusižudytų.
Frankl, Viktor Emil
 


Paieška:

YouTube
Gyvenimo prasmė Savęs pažinimas Saviraiška  Talentas

Pašaukimas

Tikėti savo paties mintimis, tikėti tuo, kad iš tavo širdies einanti tiesa yra ir kitų tiesa - tai genialumas. Išsakyk savo slaptus įsitikinimus, ir jie taps visuotine išmintimi, nes tai, kas yra giliausiai paslėpta, tolimiausia; tavo pirminės mintys sugrįš Paskutiniojo Teismo trimitų garsais. Kiekvienam aišku kaip dieną, kad didžiausias Mozės, Platono ir Miltono nuopelnas yra tas, jog jie, nepaisydami knygų ir tradicijų, sakė ne tai, ką žmonės kalbėjo, o tai, ką patys manė.Žmogui reikia išmokti pagauti ir stebėti tą šviesos spindulėlį, kuris blykstelėjo jo mintyse iš vidaus; tai kur kas svarbiau negu dainių ir išminčių aureolės blizgesys. 

Balsuoti:
 4.9 (7)
Komentarai (0)
Tik atviraširdžiai pasikinko vėją. 

(Gibran, Kahlil. Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 2008, 143p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
... kiekvienas apdovanotas individualiam keliui reikalingais gabumais. 

(Coelho, Paulo. Šviesos kario vadovas. Vilnius: Vaga. 2003, 29p.)
Balsuoti:
 4.4 (5)
Komentarai (0)
Atrask viso gyvenimo pašaukimą, tada dirbk savo darbą išdidžiai ir su meile. Meilė - nepaprastai galingas veiksnys. Viską daryk nuolat siekdamas didžiausio meistriškumo. Pasaulis tau atsilygins tokiais nuostabiais būdais, kurių tu net neįstengi įsivaizduoti. 

(Sharma, Robin. Ką tau skyrė likimas. Kaunas: Luceo. 2007, 71p.)
Balsuoti:
 4.6 (7)
Komentarai (0)
Kiekviena būtybė turi savo pašaukimą, ir jos pašaukimas - tai šviesa, kuri nušviečia jos gyvenimą. Žmogus, ignoruojantis savo pašaukimą, panašus į neuždegtą žibintą. Tas, kuris nuoširdžiai ieško savo tikrojo pašaukimo gyvenime, pats yra to pašaukimo ieškomas. Jam besikoncentruojant į ieškojimą, šviesa pradeda skverbtis į jo sumaištį - vadinkite tai atsivėrimu, vadinkite tai įkvėpimu, vadinkite tai, kaip norite. Nepasitikėjimas veda į šoną. Nuoširdumas veda tiesiai į tikslą. 

Balsuoti:
 4.5 (10)
Komentarai (0)

 Mūsų prigimtyje slypinti aistra ragina pasirinkti "vieną brangenybę" ir mokėti už ją skurdu, konfliktais, netektimis, sunkiu darbu ir atstumtųjų deivių pykčiu. Tai karys padeda žmogui apsispręsti tapti tik muzikantu, tik poetu, tik gydytoju, tik atsiskyrėliu, tik dailininku. Tai įsimylėjėlis, esantis vyre ar moteryje, myli vienintelę brangenybę ir pasako jam ar jai, kas tai yra. Tačiau tik Rembrandto ar Mirabai* karys sutinka ištverti visą kančią, kurią šis pasirinkimas sukels. 

*Mirabai (1450 - 1547) - legendinė Radžastano princesė.


(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 185p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Bendrai kalbant, žmonės keliauja per pasaulį ketruriais keliais: kario, ūkininko, meistro ir pirklio. 

(Musaši, Mijamoto. Penkių žiedų knyga. Kaunas: Obuolys. 2007, 40p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)