Meldžiantis geriau širdis be žodžių negu žodžiai be širdies. 
Gandhi, Mahatma
 


Paieška:

YouTube

Penkių žiedų knyga

Ritmas yra visur, o ypač kovos menuose, ir jeigu laviniesi ne jų ritmu, sunku ko nors pasiekti (...) Pirklio kelyje yra tapimo turtuoliu ritmas ir savęs sunaikinimo ritmas. Ritmas skiriasi priklausmomai nuo bet kurio ir kiekvieno kelio. Privalote mokėti gerai skirti sėkmės ir pralaimėjimo ritmą. 

(Musaši, Mijamoto. Penkių žiedų knyga. Kaunas: Obuolys. 2007, 54p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
 Jeigu nieko nežinai apie kitus, sunku suprasti save.

(Musaši, Mijamoto. Penkių žiedų knyga. Kaunas: Obuolys. 2007, 47p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Bendrai kalbant, žmonės keliauja per pasaulį ketruriais keliais: kario, ūkininko, meistro ir pirklio. 

(Musaši, Mijamoto. Penkių žiedų knyga. Kaunas: Obuolys. 2007, 40p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
[Miyamoto Musashi, garsus japonų samurajus, išpopuliarėjo dėl savo sėkmių kovose, prieš mirtį mokiniams paliko 21 savidisciplinos punktą. Pamokymų sąvadas pavadintas "Kelias eiti vienam".]

KELIAS EITI VIENAM
(arba savikliovos kelias)

Neatgręžk nugaros šio pasaulio keliams.
Nesvajok apie fizinius malonumus.
Neketink kuo nors pasikliauti.
Žvelk į save lengvai; žvelk į pasaulį giliai.
Neturėk godžių minčių.
Nesigailėk to, kas nutiko tavo asmeniniame gyvenime.
Nepavydėk kitam gėrio ar blogio.
Nesisielok atsisveikinant su bet kuriuo keliu.
Nesiskųsk ir nejausk kartėlio sau ir kitiems.
Neturėk širdies, artėdamas prie meilės kelio.
Neteik niekam pirmenybės.
Nepuoselėk vilčių apie nuosavus namus.
Meturėk potraukio gardžiam maistui.
Nesinešiok senovinių daiktų, perduodamų iš kartos į kartą.
Nepasninkauk tiek, kad galėtum nusilpti.
Nemėk materialių daiktų, išskyrus ginklus.
Eidamas keliu, nepavydėk mirties.
Neturėk tikslo pasenęs turėti turto ar žemės.
Gerbk dievus ir budas, bet nepriklausyk nuo jų.
Nors atiduodi gyvybę, neatiduok savo garbės.
Niekada nesitrauk iš kovos menų kelio.
 

(Musaši, Mijamoto. Penkių žiedų knyga. Kaunas: Obuolys. 2007, 32p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)