Žodis - tiktai tyloje
Šviesa - tiktai tamsoje
Gyvenimas - tik mirime
Ryškus vanago skrydis
Tuščiame danguje 
Le Guin, Ursula K.
 


Paieška:

YouTube
Aistros
Grožis
Humoras
Kūryba
Laimė
Meditacija
Narkotikai
Kančia
[Priklausomybės]
Ramybė
Seksas
Vertybės

Malonumai

... sekiojantieji paskui malonumus viską palieka antroje vietoje ir pirmiausia netenka laisvės, išmainydami ją į pilvo užgaidas. Jie neperka malonumus, o parsiduoda jiems.

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 26p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... malonumų – begalybė ir kuo daugiau žmogus jų semia, tuo labiau jie neišsemiami.

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 24p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
Visada labiausiai reikia saugotis to, kas malonu ir smagu, nes apie tai mes nesugebame bešališkai spręsti.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 98p.)
Balsuoti:
 4.4 (8)
Komentarai (0)
... geri veiksmai yra patys savaime malonūs: kiekvienas iš jų yra ne tik malonus, bet ir vertingas bei gražus...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 75p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Tai, kad visi gyvūnai ir žmonės siekia malonumų, patvirtina, jog malonumas tam tikra prasme yra didžiausias gėris.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 207p.)
Balsuoti:
 2.6 (5)
Komentarai (0)
... būna malonumų ir be nemalonumo bei geismo priemaišų, kai prigimtis nejaučia stygiaus, - pavyzdžiui, mąstymo malonumas.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 205p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Kūniškų malonumų siekia tie, kurių kitokie malonumai nepatenkina, - mat šie malonumai yra labai stiprūs.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 209p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Malonumas, jei tik yra stiprus – nesvarbu, ar priešingas nemalonumui, ar bet koks, - išvaro nemalonumą. Dėl šios priežasties žmonės tampa ištvirkėliais ir nedorėliais.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 209p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... užtenka nedidelių išorinių gėrybių, ir gyvenimas žmogaus, kurio veikla yra dora, bus laimingas.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 267p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
Filosofija teikia gryniausią ir pastoviausią malonumą, ir suprantama, kad tiems, kurie veikia jau įgiję žinių, gyvenimas yra malonesnis negu tiems, kurie jų dar tik ieško.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 263p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 34
1 2 3 4