Deja, jei psichoterapija, kaip neretai pasitaiko, vyksta moralės diktatūroje, ji labai dažnai užkerta kelią sėkmei. 
Miller, Alice
 


Paieška:

YouTube
Demokratija
Pilietiškumas
Vadovas
Politinė santvarka
Valdžia
Tauta
Visuomenė

Valstybė

... valstybėse tik tada pasibaigia vargai, kai likimo malone tvirta valdžia ir išmintis susijungia su teisingumu.  

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 169p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Valstybė yra vienos klasės prievartos prieš kitą klasę organas arba mašina. 

(Leninas. LENINAS: pilnas raštų rinkinys. 34 tomas. Vilnius: Mintis. 1986, 306p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Kad žengtum dorovės keliu ir ugdytum savyje tiesą, turi būti ramus kaip medis arba akmuo. Užteks bent vieną kartą ko nors užsigeisti, ir tu atsidursi aistrų pasaulio nelaisvėje. Kad atneštum pasauliui naudą ir įvestum tvarką valstybėje, turi būti abejingas kaip plaukiantis debesis ir vandens plynė. Užteks bent kartą kuo nors susižavėti, ir tu įklimpsi tuštybės pasaulyje. 

(Senovės kinų išmintis. Tūkstantis Li. Vilnius: Gamta. 2005, 209p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (1)
Šalyje, kur yra tvarka, veik ir kalbėk drąsiai.
Šalyje, kur nėra tvarkos, veik drąsiai, bet kalbėk apdairiai.  

(Senovės kinų išmintis. Tūkstantis Li. Vilnius: Gamta. 2005, 151p.)
Balsuoti:
 4.8 (5)
Komentarai (0)
Smunka šalis kasdien, jei valdovas
Teisingumo nevykdo kasdien. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 498p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
Paskui nepastebimai atsitiko vienas lemtingas jo ateičiai dalykas. SSRS, kurią pradėta atnaujinti ir gerinti maždaug tuo pat metu, kai Tatarskis nusprendė keisti profesiją, taip pagerėjo, kad net nustojo egzistuoti (jei valstybė gali pasiekti nirvaną, tuomet taip ir nutiko). 

(Pelevin, Viktor. Generation "P". Kaunas: Jotema. 2006, 10p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Vikero dėsnis: Vyriausybė plečiasi tam, kad surytų metines valstybės pajamas, o po to - ir dar daugiau. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 9p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kai įstatymais siekiama paklusnumo, o bausmėmis - tvarkos, tada žmonės, mėgindami išvengti įstatymų ir bausmių, praranda bet kokį sąžinės jausmą.
Ir atvirkščiai - kai valdoma pagal dorovines nuostatas,kai tvarka pasiekiama laikantis ritualų ir teisingų elgesio normų, tada žmonės ne tik nepraranda sąžinės, bet darosi paklusnūs iš įsitikinimo. 

(Konfucijus. Pašnekesiai. Vilnius: Tyto alba. 2004, 19p.)
Balsuoti:
 4.0 (8)
Komentarai (0)
Ir atrodo, kad valdžios ir vėl to nesupranta. Kad valstybė ir visuomenė yra žmogaus galvoje. Kad žmonių negali priversti arba kad gali visus priversti trumpam, arba dalį - ilgam, bet negali priversti visų visam laikui. kad jėga ir prievarta nesukursi visuomenės. kad tik vidinė prievarta, tik vidinis įsipareigojimas sau pačiam gali sukurti bendriją.  

(Degėsys, Liutauras. Prisiminimų prisiminimai. Vilnius: Alma littera. 2010, 19p.)
Balsuoti:
 3.8 (4)
Komentarai (0)
Kas apgaulingais keliais siekia valstybinių vietų, tas negauna jokių. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 166p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 27
1 2 3