Juk su didele išmintimi ateina ir daug rūpesčių;
kuo daugiau žinai, tuo labiau kankinies.
(1:18)  
 


Paieška:

YouTube
Norma
Pilietiškumas
Teisingumas
Politinė santvarka
Valdžia Visuomenė

Demokratija

... ir blusa, ir bakterija ant demokratijos svarstyklių sveria tiek pat. 

(Makarenka, Antonas. Pedagoginė poema. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1950, 141p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Kodėl laikomės daugumos sprendimo? Ar dėl to, kad joje daugiau tiesos? Ne, dėl to kad daugiau galios. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 99p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Nesenų apklausų duomenimis, 80 procentų gyventojų norėtų daug racionalesnių programų, tam tikros nacionalinės sveikatos apsaugos, kuri, būtų daug pigesnė bei efektyvesnė ir galėtų jiems suteikti paslaugas, kurių jiems reikia. Bet demokratinė sistema tokia sugedusi, kad 80 procentų gyventojų negali net išsakyti savo nuomonės išrinktiesiems. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 124p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... kaip demokratiškai organizuoti industrinę visuomenę, demokratiškai kontroliuojamą ir darbo vietose, ir bendruomenėje, turėtų tapti pagrindinis intelektualinių svarstymų objektas tiems, kurie supranta šiuolaikinės visuomenės problemas. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 32p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
... demokratija yra didi apgaulė, kai industrinė sistema yra kaip nors kontroliuojama autokratinio elito - nesvarbu, ar tai būtų savininkai, vadybininkai, technokratai, partija, valstybinė biurokratija ar dar kas nors ... Žmonija, kitais žodžiais tariant, nebus laisva tam, kad domėtųsi, kurtų ir iki tobulumo išpuoselėtų savo potencialą; darbininkas liks pažemintu žmogaus fragmentu, instrumentu gamybos procese, kontroliuojamame iš viršaus. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 31p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
 Tačiau demokratijos pergalė nereiškia, kad tai geriausia valdymo forma. Ji tik buvo geresnė su palyginti tikrai bloga. Nesustokime ties demokratija. Ji nėra ir negali būti geriausia valdymo forma, nes nesiremia moksliškai pagrįsta žmogaus samprata. 

(Skinner, Burrhus Frederic. Antrasis Voldenas. Vilnius: Vaga. 2009, 303p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Demokratijos pažangos esmė – tikros laisvės, iniciatyvos ir individo spontaniškumo įgyvendinimas, ir ne tik asmeninėje ar dvasinėje srityje, bet ir pirmiausia toje tikrovėje, kuri yra kiekvieno žmogaus egzistencijos pagrindas, - jo darbe.
Kokios bendros sąlygos tam? Neracionalią, planų neturinčią visuomenę turi pakeisti suplanuota ekonomika, padedanti sutelkti ir suvienyti visuomenės pastangas. Visuomenė turi spręsti socialinę problemą taip pat racionaliai, kaip ji užvaldė gamtą. Pagrindinė sąlyga – panaikinti slaptą valdžią tų, kurie – nors jų nedaug – šeimininkauja ekonomikoje be jokios atsakomybės prieš žmones, kurių likimas priklauso nuo jų sprendimo. Šią naują santvarką galime pavadinti demokratiniu socializmu, bet svarbu organizuoti racionalią ekonominę sistemą, kuri tarnautų žmonių interesams.

(Fromm, Erich. Pabėgimas iš laisvės. Kaunas: Verba vera. 2008, 294-295p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... demokratiją taip pat pražudo tai, ką ji laiko gėriu ir ko nepasotinamai siekia [Laisvė].

(Platonas. Valstybė. Vilnius: Mintis. 1981, 299p.)
Balsuoti:
 4.5 (6)
Komentarai (0)