... visos pasaulio meilės yra tarsi į tą patį ežerą tekančios skirtingos upės. Susiliejusios į vieną jos tampa viena vienintele meile, kuri, virtusi lietumi, palaimina žemę. 
Coelho, Paulo
 


Paieška:

YouTube

Tikslai ir vizijos

Nesenų apklausų duomenimis, 80 procentų gyventojų norėtų daug racionalesnių programų, tam tikros nacionalinės sveikatos apsaugos, kuri, būtų daug pigesnė bei efektyvesnė ir galėtų jiems suteikti paslaugas, kurių jiems reikia. Bet demokratinė sistema tokia sugedusi, kad 80 procentų gyventojų negali net išsakyti savo nuomonės išrinktiesiems. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 124p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Jei nori būti visuomenės dalis, turi apskritai priimti daugumos sprendimus, jei tik nėra didelės priežasties jų nepriimti. Jei aš šiąnakt važiuosiu namo, ir degs raudona šviesa, aš sustosiu, nes taip nusprendė bendruomenė. Nesvarbu., kad yra trečia valanda nakties, ir aš galiu pravažiuoti pro šviesoforą nepagautas, nes nieko aplink nėra. Jei esi visuomenės dalis, perimi elgesio modelius, su kuriais galbūt nesutinki. Bet yra nepriimtinų dalykų, kai pajunti, kad privalai pats sąmoningai pasirinkti, ir kad daugumos sprendimai yra amoralūs. Bet vėlgi, ieškant išganingos formulės, galima labai susikrimsti. Kartais turi nuspręsti, prieštaraudamas savo draugams. Kartais tai bus teisėta, kartais ne. Paprastai tokiems dalykams nėra ir negali būti formulių. Žmogaus gyvenimas per daug komplikuotas, jame per daug dimensijų. Jei nori pažeisti bendruomenės normas, turi turi tam turėti labai svarių priežaščių. Tau tenka uždavinys įrodyti, kad esi teisus, neužtenka tiesiog tarti - "šitaip sako mano sąžinė". Tai nepakankamas paaiškinimas. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 122p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Štai kam reikia vyriausybių - kad nekreiptų dėmesio į gyventojus ir dirbtų turtingiesiems bei galingiesiems. Tai taip giliai įsišakniję, kad daugelis to nepastebi. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 117p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... komunistinio modelio šalys yra tokios pat neturtingos, kaip ir JAV satelitinės šalys. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 96p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
Pradėsiu apibendrindamas požiūrį, kurį pateikė du žymūs XX a. mąstytojai, - Bertranas Russellas ir Johnas Dewey, - jie nesutiko dėl daugybės dalykų, bet pritarė vizijai, kurią Russelas pavadino "humanistine koncepcija"; cituojant Dewey'ų, tai požiūtis, kad "aukščiausias gamybos tikslas" yra ne prekių gamyba, bet "laisvi žmonės, susieti vienas su kitu lygybės saitais". Švietimo tikslas, kaip jį suprato Russellas, turi "suteikti kitokiį daiktų vertės jausmą negu viešpatavimas", padėti sukurti "protingus piliečius laisvos bendruomenės", kurioje išsiskleis žiedus ir laisvė, ir "individualus kūrybingumas", ir dirbantys žmonės bus savo likimo šeimininkai, o ne gamybos instrumentai. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 81p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kai valstybinis kapitalizmas plėtojosi naujoje epochoje, ekonomines, politines ir ideologines sistemas vis labiau perėmė milžiniškos privačios tironijos institucijos, - jos artimiausios totalitaristiniam idealui iš visų žmogaus kūrinių. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 74p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Vizijomis aš vadinu ateities visuomenės kompetenciją, kuri įkvepia gyvybės tam, ką mes dabar darome, koncepciją visuomenės, kurioje norėtų gyventi padorus žmogus. Tikslais aš vadinu pasirinkimus ir užduotis, kurios yra pasiekiamos, kurias mes vienaip ar kitaip vykdysime vedami vizijos, nors ji būtų tolima ir miglota.
Įkvepianti vizija turi būti grindžiama žmogaus prigimties koncepcija, žmonių gerove, jų poreikiais ir teisėmis, jų prigimties aspektais - jie turi būti puoselėjami, skatinami, jiems turi būti leista tarpti, suteikiant naudos sau ir kitiems. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 72p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... fabrikų komitetai yra ateities ląstelės ... Jie, o ne valstybė dabar turi valdyti. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 70p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Deja, negali savo balsu atleisti sukčiaus, nes niekad už jį ir nebalsavai. Korporacijų valdytojai, korporacijų teisininkai ir t.t., kurie užtektinai paremia vykdomąją valdžią (vis aktyviau dalyvaujant universiteto išaugintai vadybininkų kartai), lieka valdžioje vis tiek, kad ir ką išrinktum. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 45p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Libertarinio socializmo atstovai žengia toliau tvirtindami, kad valstybės galia turi būti eliminuota ir pakeista demokratine industrinės visuomenės organizacija su tiesiogine visų institucijų liaudies kontrole per žmones, kurie dirba šių institucijų darbą ar yratiesiogiai jo veikiami, daugybę darbininkų tarybų, vartotojų tarybų, komunų asamblėjų, regioninių federacijų ir t.t., kuriose atstovaujama tiesiogiai ir yra galimybė jas keisti, taigi atstovaujantieji yra tiesiogiai atsakingi už aiškiai apibrėžtą ir integruotą socialinę grupę, kurios vardu pasisako aukštesnės tvarkos organizacijoje, - tai akivaizdžiai skiriasi nuo mūsiškės atstovavimo sistemos. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 36p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 19
1 2